Imádság a hivatás betöltéséért

Uram, akkor, amikor oly sok külső hatás ér, és akarja elnyomni a Te szelíd és csöndes hangod a lelkemben, kérlek, jöjj közel hozzám. Légy jelen az életemben, hogy Téged képviselve én is jelen lehessek másokéban. Legyen a Te szereteted az, amit a másik embernek ajándékul adhatok. Ahogyan Te befogadtál engem, tékozló fiadat, úgy hadd fogadjam én is szeretettel azokat, akik rám találnak. Hadd legyen ez általam inkább Rád-találás. Ahogyan Te lehajoltál hozzám, mint a házasságtörő asszonyhoz, és nem a bűneimet számolgattad, hanem kegyelmedbe fogadtál, hadd hajoljak én is le az elesettekhez, hogy fájdalmukat és szükségüket enyhíthessem. Te előbb szerettél engem, de most rajtam a sor, hogy a Te nevedben áldássá legyek mások életében.

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Imádság a hivatás betöltéséért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Szentlélek. Pünkösd. Reformáció.

A reformáció 500. évében pünkösd vasárnapja van. Ezen a napon a keresztény gyülekezet születését ünnepeljük, amely a Szentlélek jeruzsálemi kitöltetése nyomán történt. Miként a Szentlélek munkája sem egy egyszeri és befejezett tevékenység az életünkben, hanem élethosszig tartó folyamat, úgy a reformáció sem egy történelmi esemény, amelyre idén különös gonddal emlékszünk, hanem ma is tartó folyamat. Karl Barth svájci teológus mondta ezt: Ecclesia semper reformanda est — azaz az egyháznak mindig meg kell újulnia. A következőkben szemügyre veszünk öt területet, ahol a Szentlélek munkája a keresztény egyéni életére és az egész gyülekezetre hatással lehet.

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

Bővebben…

Szentlélek. Pünkösd. Reformáció. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Egymás terhei és a saját terheink

Avagy: kinek és mit kell hordoznia? A kérdést Pál apostolnak a galatákhoz írott levelében található gondolata veti fel, ahol egymáshoz nagyon közel a magyar bibliafordításokban ezt olvashatjuk: “Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét… Mert mindenki a maga terhét hordozza” (Gal 6:2, 5, RÚF [1]). Most akkor kinek milyen terhet kell hordoznia? Egymásét? Vagy mindenki a magáét? Mit tegyünk, ha engedelmeskedni akarunk a Bibliának? A kérdést segít megérteni, ha közelebbről szemügyre vesszük azt, amit Pál apostol az Újszövetség görög szövegében mond.

Bővebben…

Egymás terhei és a saját terheink bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög

Jézus a Király

Keresztényként gyakran hallunk a gyülekezetben vagy olvasunk a Szentírásban buzdítást arra, hogy imádjuk, szolgáljuk és kövessük Jézus Krisztust. Közben pedig soha nem szabad elfelejtenünk, hogy miért is tesszük ezt: azért, mert ő a Nagy Király. A következő igeversek elmélkedésre hívnak, hogy átgondoljuk, hogyan kell viszonyulnunk a Királyunkhoz:

  • Engedelmeskedjünk neki: “Minden úgy legyen, ahogyan akarod, Uram, Királyom; mi a te szolgáid vagyunk” (2Sám 15:15).
  • Kövessük őt: “…bárhol is lesz az én Uram, Királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva” (2Sám 15:21).
  • Szánjuk magunkat oda neki: “Én a te szolgád leszek, ó, Király” (2Sám 15:34).
  • Imádjuk őt: “Leborulok előtted, légy hozzám ezután is jóindulattal, Uram, Királyom” (2Sám 16:4).

Jézus a Király bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás

Egy kis szövegkritika

Ki vezette ki Izrael népét Egyiptomból? És miért van az, hogy bizonyos fordításokban az Úr, másokban pedig Jézus szerepel Júdás levelének 5. versében? Ha érdekel ez a téma, kattints ide!

Egy kis szövegkritika bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, görög, teológia

3 dolog, ami Istennek számít

Húsvétra készülve a Nagyhét során talán sokakban felmerül a vágy, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy mit tett értünk Jézus, rácsodálkozunk a megváltásra, húsvét vasárnapján pedig örömteli szívvel ünnepeljük a feltámadott Urat, aki egykor fizikailag köztünk élt, most pedig a Szentlélek által lakozást vett bennünk. Jó ilyenkor azt is átgondolni, hogy a vele ápolt kapcsolatban mi az, ami neki igazán lényeges. A mai igeszakasz (1Sám 15:1-17:31) három fontos igazságra világít rá a kegyesség gyakorlásával kapcsolatban.

three_things Bővebben…

3 dolog, ami Istennek számít bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, spiritualitás

Tanulságok Ruth könyvéből

Ruth könyvét olvasva egy ősi történet cselekménye bontakozik ki a szemünk előtt, melynek fő témája a hűség és Isten gondoskodása. A mai csendességem során az éves kronologikus bibliaolvasó tervben épp ehhez a könyvhöz értem. Szeretnék megosztani öt olyan tanulságot, mely ma reggel fogalmazódott meg bennem. Érdemes a teljes könyvet elolvasni (mindössze négy fejezet), hogy ezek a tanulságok még kifejezőbbek legyenek!

Bővebben…

Tanulságok Ruth könyvéből bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

5 jellemvonás, mely fontos Istennek

A ma reggeli csendességem során befejeztem Józsué könyvét. Az utolsó fejezetekben (22-24) öt olyan jellemvonásra bukkantam, amelyek Istennek fontosak. Ebben a bejegyzésben kommentár nélkül szeretném megosztani továbbgondolásra az ezzel kapcsolatos igeverseket. Az idézetek forrása minden esetben a Revideált új fordítás (RÚF, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2014.).

Bővebben…

5 jellemvonás, mely fontos Istennek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi

Egyéni felelősség

A modern ember egyik legnagyobb problémája az, hogy nem tud felelősséget vállalni magáért és a tetteiért. A Józsué könyvének hetedik fejezetében látható történet azonban megmutatja, mennyire fontos a felelősségvállalás — hiszen a tetteink, a szavaink, a döntéseink hatással vannak a környezetünkben élő emberekre,  és befolyásolják az ő jólétüket is.

. . .

Bővebben…

Egyéni felelősség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

“Ne félj!”

Józsué könyvének elején ezeket a jól ismert szavakat olvashatjuk: “Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz” (Józs 1:8-9, RÚF).

Bővebben…

“Ne félj!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás