kinek a nevében?

Nem olyan régen hallottam egy gyülekezetről, ahol teológiai vita alakult ki abból a kérdésből, hogy kinek a nevében kell bemeríteni az új megtérteket. Odáig elmentek, hogy voltak olyan keresztények, akiknek a bemerítkezését nem is tekintették érvényesnek, ha az nem olyan módon történt, ahogy az illető helyesnek vélte. A későbbiekben pedig szakadás is történt a gyülekezetben emiatt.

A probléma abból adódott, hogy a misszióparancsban az új hívőket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében merítik be (Mt 28:18-20), az ApCselben viszont minden alkalommal Jézus nevében merítkeztek be (pl. ApCsel 2:38). Azonban a kérdés nem fajult volna ilyen vitává, ha vették volna a fáradságot, és megnézik, mi szerepel a görög szövegben. A magyar fordítások ugyanis kicsit félrevezetők ebben a kérdésben.

A Mt 28:19-ben ugyanis szó szerint ez szerepel: “…bemerítve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe“. A görög kifejezés, ami itt szerepel az eisz, melynek jelentése: -ba/-be. Ezzel szemben az ApCsel 2:38-ban arról van szó, hogy az új hívőket Jézus nevében merítik be. Az itt szereplő görög szó pedig az en, ami -ban/-ben jelentésű. A kettő között pedig különbség van. Valakinek a nevébe (nevére) bemerítkezni azt jelenti, hogy neki leszek a követője (pl. ApCsel 19:3, 1Kor 10:2). Így a keresztények az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe/nevére lettek megkeresztelve, ami azt jelenti, hogy őket, vagyis az egy igaz Istent kövtik. Az ApCselben azonban azt látjuk, hogy a hívőket Jézus nevében merítették be. Valamit valakinek a nevében tenni azt jelenti, hogy a tettünk által gyakorlatilag a képviselt fél cselekszik. Amikor tehát megkeresztelték a hívőket Jézus nevében, az olyan volt, mintha maga Jézus merítette volna be őket.

Ha ezt a kis különbséget észrevették volna, valószínűleg nem történt volna gyülekezetszakadás. Sok esetben nagyon hasznos, ha lehetőségünk van a görög szöveget is megnézni. Az ilyen vitákat ugyanis könnyen rendezni lehet, ha látjuk, hogy más a bemerítkezés az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe/nevére, és más, amely Jézus nevében történik. Pontosabban ugyanarról a bemerítkezésről van szó, a két vers csupán annak más-más oldalát mutatja be.

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: teológia

One response to “kinek a nevében?

  1. Húúú, ez nem semmi, ma is tanultam valamit! Iskolapéldája annak mennyivel fontosabb volna ha a keresztények jó bibliai segédkönyveket és szótárakat vennének a slágerirodalom helyett… Valóban az ismeretünket kell alaposabbá tenni és elmélyíteni, mert anélkül felülhetünk rengeteg ostobaságnak. Én is hallottam ezekről a problémás gyülekezetekről és az ott zajló elképesztő vitákról.

    Meglepő lehet sokaknak, de a teológiai kisiklások tetemes része helyrerakható lenne az alapossággal és a mély ismeretekkel.