non sola scriptura

Az előző bejegyzés folytatásaként álljon itt még egy idézet, de most pontosan az ellenkező végkövetkeztetéssel:

“Ha az Írástanulmányok hat kötete gyakorlatilag a Biblia tematikusan elrendezve, megadva a bizonyító bibliai szöveget, akkor nem helytelen a köteteket ‘rendezett formátumú Bibliának’ nevezni. Ez azt jelenti, hogy [a hat kötet] nem pusztán kommentár, hanem gyakorlatilag maga a Biblia. (…) Továbbá, nem csak hogy úgy találjuk, az emberek magának a Bibliának a tanulmányozásával nem láthatják meg az isteni tervet, de azt is látjuk, hogy bárki, aki félreteszi az Írástanulmányokat, még ha használta is azokat, miután megismerte azokat, miután azokat tíz éven át tanulmányozta — ha azután mégis félreteszi őket, és figyelmen kívül hagyja őket, és egyedül a Bibliához fordul, bár tíz éven át értette a Bibliát, a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két éven belül sötétségbe jut. Másfelől, ha pusztán az Írástanulmányokat és annak utalásait olvasta volna, és egy oldalt sem olvasott volna magából a Bibliából, világosságban lenne annak a két évnek a végére, mert az övé lenne az Írások világossága” (Charles T. Russell).

Az idézet attól a Russelltől származik, aki az 1870-es években megalapította a mára Jehova Tanúiként ismert mozgalmat. Azok, amik Russell világos tanításai voltak akkoriban, mára mind eretnekségnek számítanak. A Studies in the Scriptures (Írástanulmányok) c. kommentárjai pedig már (szinte) sehol nem kaphatók, még a Tanúk sem használják.

Sajnos sok keresztény kommentáríró és tanító van ugyanezen a véleményen, csak nem fogalmazza azt meg ennyire cizelláltan. Egy-egy értelmezés vagy magyarzat sose jutna az eszünkbe csak a Bibliát olvasva. De ha a kommentárba belenézünk, ott megtaláljuk a szerző álláspontját, amit a Szentírás egyértelmű tanításaként állít be. Aki pedig ezzel nem ért egyet, az nyilván a sötétségben van még. Russell annyiban volt különleges, hogy ezt egyértelműen ki is merte mondani.

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: apológia, idézetek

One response to “non sola scriptura

  1. Azért elgondolkodtató….a reformátusok kiadják,és megbecsülik Kálvin műveit,az evangélikusok Luther írásait,az adventisták E.G.White tanításait…..Jehova (mai) tanúi 99,9 % meg egy C.T. Russell,vagy J.F. Rutherford művet se olvas(hattak) el…nem fura ez..?! Mert ha a “növekvő világosság” lenne a mellőzés_valódi_ indoka,akkor -evvel a lendülettel-el kellene dobni a teljes Ótestamentumot is!