Demagóg de Spota 2.0

D.d.S.: (Sokatmondóan bólint és vesékbe látó tekintettel pásztázza végig a tagokat, közben pedig mosolyog.) Rendben, akkor lássunk hozzá! Ma ötletbörzét fogunk játszani! Felteszek egy kérdést, amelyen elgondolkozhattok, a válaszokat meg felírom ide a falra. Mehet?
(A csoport tehénbőgéshez hasonló hangot hallat — beleegyezés.)
D.d.S.: Na szóval, akkor a kérdés a következő: Kicsoda Jézus?
Fred: (Alázatosan, mint aki tudja, hogy szinte biztosan téved.) Ööö… Messiás?
D.d.S.: (Pásztori kedvességgel fordul Fred felé.) Igen! Nagyon jó! Messiás…
(Apró betűkkel felírja a ‘Messiás’ szót a lap szélére.) De ki még Jézus?
(Kínos csend.)
Mary: (Nem túl bizakodóan.) Talán a Megváltó.
D.d.S.: (A ‘Megváltó’ szót még kisebb betűkkel írja fel a lap szélére.) Mmm… igen, Ő a Megváltó… (mély, jelentőségteljes és tekintélyt parancsoló hangon)… de ki még Jézus?
(Ragyogó tekintettel, kérdően pillant körbe.)
Bob: (A kávéra és a sütire gondolva.) Csodálatos Tanácsos?
D.d.S.: (Egészen apró betűkkel írja fel a lap szélére, hogy ‘Csodálatos Tanácsos’.) Köszönöm, Bob, Ő a Csodálatos Tanácsos, de… (kedvesen-játékosan fogai közé szorítja alsó ajkát)… akkor hát KICSODA JÉZUS? Gyerünk, emberek, gondolkozzatok!
Brenda: (Biztos benne, hogy téved.) Nem ő az Isten Fia, igaz?
D.d.S.: (Kivirulva és felvillanyozva.) Az Isten Fia! Jézus az Isten Fia. (Óriás betűkkel felírja, hogy ‘AZ ISTEN FIA’, és beteríti vele az egész lapot.) Jézus az Isten Fia! Akkor kicsoda Jézus…?
(Kezével vezényel, miközben a csoport együtt kántálja a választ, ahogy a nebulók magolják a szorzótáblát.)
Csoport: Jé-zus-az-Is-ten-Fi-a!
D.d.S.: Szerintem ez az Úrtól van!

Ezt a módszert irányított kérdezésnek nevezik az általános iskolákban, és a tanítóképzős hallgatókat óva intik az alkalmazásától. Akkor az egyházban miért kap mégis helyet?

Demagóg de Spota nem rossz ember, csak tévúton jár, ám ha az ilyesfajta vezetőket nem rakjuk helyre, sokakat megbántanak és elbizonytalanítanak.

Persze ez csak egy kitalált történet, és egy kicsit el is túloztam a dolgot — olyan nagyon sajnos nem kellett.”

(Adrian Plass: Irány a gumivár, Harmat, Bp. 2003. pp. 76-78.)

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: idézetek, könyvajánló

One response to “Demagóg de Spota 2.0

  1. Ha egy ilyen csoportvezető azzal kezdi hogy mulyák vagytok, nincs véleményetek semmiről, semmibe se akartok kezdeni önállóan, akkor meg van a sértődés. :) Meg hogy szeretetlen! :)