Pál levele a laodiceaiakhoz

A Kol 4:16-ban Pál hivatkozik egy levelére, melyet a laodiceai gyülekezetnek címzett, és amely a Kolossé levélhez hasonlóan körlevél jelleget mutat: “Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok” (MBT). Egy olyan levélre hivatkozik itt az apostol, amelyet elveszett levélnek ismerünk, de akár az is kiderülhet, hogy mégse tűnt el, hanem itt volt végig az orrunk előtt.

Először is figyelembe kell azt vennünk, hogy Pál némely levele körlevél volt, vagyis több helyen is felolvasták őket, nem csak ott, ahová az apostol címezte őket. Erre egyértelműen utal a fentebb idézett Kol 4:16. Ugyanilyen körlevél lehetett eredetileg az efezusi gyülekezetnek írott is. Az Új fordítás lábjegyzete elmondja a levél címzésével kapcsolatban, hogy “az ‘Efezusban’ szó a legrégibb kéziratokban nem található”. Ha egy kicsivel pontosabbak akarunk lenni, akkor megemlíthetjük, hogy a Chester Beatty 46-os papirusz (Kr.u. 175-225), ami az egyik legrégebbi irat, mely Pál apostol leveleit tartalmazza (plusz a Zsidókhoz írt levelet), kihagyja az “Efezusban” megnevezést. A harmadik században élt Origenész is hasonlóan járt el, csakúgy, mint a negyedik századi Vatikáni- és Sínai kódexek.

A 16. században Théodore de Béze, a 17. században pedig James Ussher érsek állították azt, hogy eredetileg az efezusi levél olyan körlevél volt, melyben a címzett gyülekezet neve ki volt hagyva. A közösség, amely megkapta a levelet, beírhatta a saját nevét, így téve azt személyessé. A későbbiekben pedig azért vált efezusi levél néven ismertté, mert ez volt Ázsia tartomány legfontosabb városa. Természetesen sok más elmélet is van arra nézve, hogyan került bele a levélbe az Efezus helységnév, de annyit biztosan tudunk, hogy eredetileg nem volt benne.

A második században Markión, aki gnosztikus keresztény teológus volt, az Efezusi levélre úgy utal, mint ami a laodiceaiaknak lett eredetileg címezve. Azóta többen gondolták már azt, hogy az elveszett Laodiceai levél a későbbiekben Efezusi levél címen vált ismertté, és úgy került be a kánonba. Ezt látszik megerősíteni az a tény is, hogy az Ef 6:21-22 és a Kol 4:7-8 szerint mindkét levelet ugyanaz a személy, Tükhikosz kézbesítette a gyülekezeteknek. Adolf von Harnack német teológus és egyháztörténész úgy vélte, hogy a levél címzettjei eredetileg a laodiceaiak voltak. A Jel 3:14-22 tanúsága szerint azonban langyossá, kegyvesztetté váltak, így a nevet eltávolították a levélből, és az Efezus helységnévvel váltották fel.

Hogy ez valóban így történt-e, az természetesen csupán elmélet. A Kolossé levélhez való hasonlósága, ill. az, hogy ugyanaz a futár kézbesítette mindkét levelet a közösségekhez, nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy az elveszettnek hitt Laodiceai levelet ma Efezusi levélként ismerjük.

Reklámok

Pál levele a laodiceaiakhoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.