Ki az a Lilit?

“Vadmacskák találkoznak ott hiénákkal, szőrös lények kiabálnak egymásnak. Ott vesz menedéket Lilit is magának, ott talál nyugvóhelyet” (Ézs 34:14, SzIT).

Előfordul, hogy miközben a Bibliát olvasom, egyes részletek elkerülik a figyelmem. Ez történt az eddigiekben Lilittel is, mígnem sikerült egy kicsit utána néznem, hogy ki is ő valójában. Magyarul csak a SzIT fordítja (transzliterálja) Lilitként; más fordítások úgy adják vissza, mint boszorkány (MBT, KÁR, KNB), kísértet (Kecskeméthy), éjszakai teremtmény (NIV, NKJV, NLT), éjszakai szörny (NASB), vagy bagoly/lappantyú (YLT, KJV, ÚVF). A fordítások rögtön érthetőbbek lesznek, ha vetünk egy pillantást a kifejezés etimológiájára.

A szótő a héberben és arabban éjszakát jelent, az akkádi nyelven szellemet, a sumérban pedig estét. A különböző nyelvekben szóösszetételekben megjelent még úgy, mint női éjszakai démon, vagy a levegő és szél istennője. Érdekes még megjegyezni, hogy a Septuaginta szatírnak fordítja, a Vulgata pedig lamiának (gyermekgyilkos, vámpír).

John Collier: Lilith (1892)

A babilóniai Talmudban a kifejezés úgy jelenik meg, mint ami női démonokra utal. A Bibliában túl sok igehely nincs, ahol női alakban jelennének meg démonok, pláne nem angyalok (talán a Zak 5:9), mivel azok általában férfi alakban, vagy férfias jellemvonásokkal mutatkoztak. Amit ma tudni lehet róla, az inkább a Kr.u. 8-10. századból származik. Ekkortól kezdve gondolták azt, hogy Lilit volt Ádám első felesége, akit Isten a férfihoz hasonlóan a porból teremtett. Azonban a földet, amelyből vétetett, beszennyezte Samáél arkangyal, így eléggé függetlenné vált a nő, és nem volt hajlandó alávetni magát a férjének. Az Édenből a pusztába költözött, ahol démoni lényekkel közösült, és további démonokat hozott a világra.

A nézet képviselői a Gen 1. és 2. fejezetében lévő teremtéstörténetek különbségeire hivatkoznak, amikor Ádám két feleségéről beszélnek. A Gen 1-ben ugyanis azt látjuk, hogy Isten az embert eleve férfivá és nővé teremtette. A 2. fejezetben viszont Éva teremtése csak később, Ádám után történt meg. Úgy érvelnek, hogy mivel Lilith, az elsőnek teremtett feleség hűtlenné és lázadóvá vált, Ádám egyedül érezte magát, és szükségessé vált egy másik társ teremtése.

Ezzel kapcsolatban két dolgot kell figyelembe venni: (1) sehol nem támasztja alá ezt a gondolatmenetet sem a teremtési beszámoló (a különbségek az 1-2 fejezet között mással is magyarázhatók), ill. (2) az ortodox zsidó bibliaértelmezés sem ismerte ezt a nézetet egészen a 10. századig — vagyis több mint ezer évvel az Ószövetség lezárulta utánig.

A korábbi hagyományok (zsidó és kulturálisan rokon népek) megerősítik, hogy egy női démonról van szó, de hiteles információkat nem közölnek a származásával kapcsolatban. A Talmudban szárnyas démonként láthatunk rá utalást (Niddah 24b), akinek sok szeretője van (Erubin 100b). Innentől kezdve hatalmas utat járt be Lilit személye, és egyre újabb jellemzőket ragasztottak hozzá. Ez a blog szépen bemutatja, hogyan fejlődött a kép az értelmezésével kapcsolatban. A Bibliának viszont nincs egy konkrét és kiforrott tanítása vele kapcsolatban, pláne nem tekinti őt Ádám első feleségének. Bizonyos mitológiában is megjelenő alakok időnként felbukkannak a Bibliában is (pl. leviatán, Azázel stb.), hiszen az nem egy kulturálisan légüres térben keletkezett. Azonban figyelembe kell venni, hogy akkoriban, amikor írtak róla a Bibliában, mit jelentett Lilith vagy bárki/bármi más. Nem lenne ésszerű úgy értelmezni ezt az alakot, hogy elfeledkezünk róla, mennyit változott a történelem folyamán, és egyszerűen beleerőltetjük a Bibliába az 1700 évvel későbbi hagyományokat.

Reklámok

21 hozzászólás

Kategória: teológia

21 responses to “Ki az a Lilit?

 1. endike

  mondjuk állatszexes képet nem tudom minek kellett berakni

 2. infaustus

  Ezen a képen nincs szex. Egy meztelen nőre tekeredik egy kjígyó, de ez nem szex. Azért választottam ezt a képet, mert jól kifejezi a a közvélekedést vele kapcsolatban.

 3. endike

  de. a kígyó szexelni akar a nővel
  de kígyó nélkül is szexkép
  :P

 4. infaustus

  Ha akar, akkor akar. De MÉG nem teszi. :P Ennyi erővel már az is szexkép, amikor egy házaspár romantikus vacsora közben van lefényképezve, mert feltételezhető, hogy mi fog következni .. ?

 5. “De MÉG nem teszi. :P ”

  Honnan tudod? :D

 6. infaustus

  Ránézésre. Ajánlom áttanulmányozni a herpetológiai szakirodalom ide vonatkozó részeit.

 7. berci

  Na igen, amikor bedobtad a bagolyfíliádat a köztudatba, akkor beugrott nekem is, hogy csupa pogány vonatkozása van. :D
  Görögöknél Pallasz Athénéhez kapcsolódik, a Közel-Kelet kollektív tudatában meg Lilitu és annak variánsai.
  BTW a boszorkányos-vámpíros, hogy hogy nem, valahol összekapcsolódik a görög-római mitológiakincs motívumaival is.
  Szóval megint nem mernék tartós tejet venni az egészre. :D

 8. ribizlibogyó

  Az jutott eszembe, hogy ha már azt igéből (!) azt a mesét találták ki, hogy Lilit Ádám első felesége volt, akkor miért nem vették figyelembe az ige (!) azon szakaszát, hogy az 1. Mózes 1 nem ír a nő alárendeltségéről, csak hogy ketten uralkodjanak a földön:
  27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
  28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  Csak a bűnbeesés után van írva a nő alávetettsége:
  3:16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
  Ha pedig ez így van, akkor a meseírók nem keverhették volna bele azt, amit az Úr Évának a bűnbeesés után mondott a Lilitről szőtt mesébe. Ergo: a Bibliában egyáltalán nincs szó a bűnbeesés előtt a nő alárendeltségéről, így aztán Lilit sem unhatta volna meg azt.

 9. ribizlibogyó

  Azért ehhez még hozzáteszem, hogy még világi ismerőseim is azt mondták, nagyon zavarta őket, hogy az anyjuk volt a domináns a családban, ezért ők igyekeztek olyan “erős férfit” keresni, akinek alárendelhetik magukat. (Aztán – azt mondták – kiderült, a férfi nem erős, csak erőszakos). Mindenesetre egy nő sem szeret a férje ura lenni, így egészen biztosan nem érzi jól magát.

 10. endike

  A lilit az ma biztos diplomás lenne, sokat utazna, nyaralna, ez lenne az élete értelme. :)

 11. Kicsiláng

  OFF: …és megrögzött “szingli”, feminista, karrierista és legalább KÉT diplomája van. Endi, mikor zúzod már darabokra ezt a régi, kopott, de masszív bakelitlemezt?…

 12. endike

  régi kopott? dehogy az! modern, új, korszerű, időszerű, aktuális… igaz

 13. ribizlibogyó

  Évát valóban nem elsőre adta Isten Ádámnak. A történetnek van egy pontja, amiből ez kiderül:
  18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.
  19. És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
  20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala.
  21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
  Isten kissé furcsán viselkedett, nem? Miért nem AZONNAL, kapásból, elsőre Évát adta? MI volt ez a kitérő az állatokkal? Szerintem ez annak a jelképe, hogy az ember elsőre nem képes jól dönteni, kell valami előzetes tanulási, felkészülési folyamat (ami persze nem összevissza nemi kapcsolatot jelent). Nem tudom, pontosan mit jelent, de az biztos, hogy itt Isten ÚGY CSINÁLT, MINT AKI BIZONYTALANKODIK.
  Nézzétek meg Dávidot – vajon ki volt Dávid igazi felesége, akit az Úrtól kapott? Vajon Mikál, hiszen ő volt az első? Akárhogy is gondolkozom rajta, egy biztos: az Úr Betsabé fiaitól származik, egyszerre kettőtől is; tehát a maga pecsétjét Betsabére tette, az utolsó feleségre. Akit véren és bűnön át szerzett Dávid – amint Jézus is véren és bűnön át szerzi a maga feleségét (csak ott más követi el a bűnt). És ami a legdöntőbb: Isten minden terve fokozatosan megy végbe, soha nem az első döntés, az első variáció a helyes, hanem mindig az utolsó. Erre számtalan példa van a Bibliában, legfontosabb természetesen maga a földi teremtés kontra mennyország. De ebből a szempontból a lényeg: valamilyen terepet muszáj biztosítani a “próbálkozásnak”, “tévedésnek”, és ezt nem rossz értelemben mondom. De valamiképp kell teret adni a bizonytalankodásnak, hezitálásnak, visszakozásnak, és erre Éva teremtésének története a bizonyság.

 14. endike

  Tehát Dávid eseténben az volt az “Úrtól való feleség” akit csak úgy meglátott, és látta hogy szuper teste van?
  Szerintem kicsit jobban át kéne gondolnod mielőtt ilyen buta következtetéseket vonsz le…
  Meg “igazi felesége”… Miért, a többi nem volt igazi?

  Jaj, hogy ezek a hülye tévtanítások meddig fognak keringeni a keresztények között. “Jaaj, hát azért váltam el, mert nem az Úrtól volt a férjem. Most viszont megtaláltam végre az igazit.” – és hasonlók…

 15. ribizlibogyó

  Endike, talán kérd számon Istenen, miért Betsabé gyerekeit választotta ki Izrael királyainak, és miért az ő gyerekei kerültek be Jézus családfájába, tehát miért pont az ő magvából származik. Isten kiválasztását nem illene megvetned, szerintem. És Isten egyértelműen Betsabét választotta ki. Vagy tán Mikált? Inkább meg kellene érteni Isten tervének logikáját, nem pedig butaságnak minősíteni. Betsabé a gyülekezet, mint menyasszony előképe. Nem az első választás, mint ahogy az ószövetség is el lett vetve, hogy jobb legyen helyette. Véren át lett szerezve, ahogy a gyülekezet is véren át lett megváltva. A Biblia Jézusról szól, mert Ő az Ige. Dávid Jézus előképe, az ő házasélete valamiképp Jézus és a Menyasszony előképe. Ezt kell megérteni, a történetnek ez a legfontosabb tanulsága. Mert ha nem ez, akkor Mikálnak kellett volna lenni az első és egyetlen feleségnek. De nem az volt.

 16. ribizlibogyó

  Egyébként, Endike, nem kell félned attól, hogy Dávid és Betsabé története ránk vonatkozna. Ránk Jézus egyértelműen Ádám és Éva házasságának rendjét szabta, aki az első és az egyetlen feleség volt, ott semmiféle mesebeli Lilitről nem esik szó.
  És még egy megjegyzés: amikor Dávid elsiratja Jonathánt, Betsabé még nem a felesége. Betsabére tehát nem vonatkozik, hogy Jonathán barátsága jobb lett volna a szerelménél. Csak Mikálra, Abigailra és a többiekre.

 17. endike

  félelmetes és iszonyatos dolgokat írsz nagyrészt…

 18. ribizlibogyó

  Mi a félelmetes és iszonyatos? Az ige? Avagy tudsz rá olyan magyarázatot, ami számodra nem félelmetes és iszonyatos? Pál maga a gyülekezetet olyan asszonyhoz hasonlítja, akinek az első férje meghalt, így felszabadult, hogy más férfi asszonya lehessen. (Róma7) Ez Dávidnak két feleségére is vonatkozik; mindkét férj halálához Dávidnak valami módon köze volt. Mint ahogy Jézus is így vagy úgy, de kiragadott bennünket a világ és a törvény uralma alól, hogy legyünk az övé.