Keresztény univerzalizmus

Összeszedtem néhány elgondolkodtató írásszöveget a keresztény univerzalizmussal kapcsolatban. Lehet rajtuk gondolkodni, tanulmányozni őket, érveket fogalmazni meg mellettük vagy éppen ellenük, értelmezni őket a teljes Biblia üdvösségtana alapján. Egyszer a későbbiek folyamán lehet, hogy visszatérő téma lesz még ez a néhány szakasz. Addig is azoknak, akiket érdekel, ajánlom balati blogjának ide vonatkozó részeit, ill. ezt a könyvet.

“Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket” (Jn 12:32).
“Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká” (Róm 5:18-19).
“Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön” (Róm 11:32).
“Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek” (1Kor 15:22).
“Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2:9-11).
“Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2:3-4).
“…mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek” (1Tim 4:9).
“Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is” (1Jn 2:2).

Reklámok

16 hozzászólás

Kategória: teológia

16 responses to “Keresztény univerzalizmus

 1. endike

  Hát szomorú…
  A szörnyű, felületes mondatkiragadós módszer úgy látszik sokakat megfertőz…

 2. infaustus

  Látom, felületesen értelmezted a bejegyzést te is, és a saját “csapdádba estél”. Nem mondtam, hogy én univerzalista lennék, csupán felvetettem néhány verset, amiről lehetne beszélgetni. De amit te írtál, az nem beszélgetés. Tényleg szomorú.

 3. Ezek főleg azokra vonatkoznak, akik már célba értek.
  Az is nyilvánvalónak látszik, hogy erre mindenkinek megvan a lehetősége! (Ez pl. kizárja az eleve elrendelést!) Ezen igéknek ez a mondanivalója.

  Az pedig hogy milyen út vezet el a célhoz, más igékből derül ki. :)

 4. Kedves Karcsi,
  Ha valóban nem pártolód (én nem vádollak), talán jobb lett volna a következő cím:
  “Keresztyéni az “univerzalizmus”? stb.

  Röviden, az “univerzális megmentés” egy Indiából átvett elképzelés, ami a lélekvándorlással társult és mind minden rosszat, a gnosztikusok hozták be a keresztyénségbe. A tan legnagyobb szónoka Origenész volt, akit egyben az utolsó nagy gnosztikus teológusnak tartanak. E tan hatására fejlődött ki a purgatórium tana is. Egyik érvük, hogy Isten mindenható, tehát akkor megteheti. Nos, de Isten nem mindenható ilyen “muszály neked” értelemben. Pl. Isten mindenható, mégsem hazudik, gondolom lopni sem kell, neki, akinek mindene van, stb.. Szóval, nem kell ilyen hóbortos értelemben értelmezni a mindenható szót.

  Szerintem a szavakkal jól el lehet bánni, bármit be és ki lehet magyarázni velük, ezért komolyan el kell gondolkodni a szövegkörnyezeten, mit enged és mit nem a tágabb és szűkebb szk. egybevetve. Nem lehet csakis szűkebb szk-ben gondolkodni, de fordítva is igaz, nem lehet csakis szűkebb szk.-ben gondolkodni, hanem mindkettővel egyszerre kell haladni.
  Ugyanakkor meg kell érteni az általánosításokat is és nekem olyan meghökkentő volt olvasni – de pozitív értelemben, hogy a zsidók is úgy általánosítanak mint nálunk :)
  Pl. a szülőfalumban, amikor egy fontos eseményen sok ember van jelen azt szokás mondani, hogy “ott volt az egisz falú”. Persze, ez csak a helyi nyelvjárás jellegzetessége, mivel ha népszámlálást tartanának az eseményen részvevőkkel, kiderülne, hogy mégsem volt ott az egész falú.
  Most nézzük meg az alábbiakat:
  “Akkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem” Mt 3:5
  Vajon Máté népszámlálást tartott, hogy tudta volna a pontos adatokat, vagy csupán általánosít? Én az utóbbit tartom valószínűnek. Biztos, hogy nem mindenki ment el a farizeusok, sadduceusok, heródespártiak, stb. közül, több okból kifolyólag, mégis mint “Jeruzsálemről” tudósít.
  Hasonló a helyzet a Lukács 2:1-ben:
  “parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattasék”
  Az itt megjelenő “mind az egész föld” nem az egész világra vonatkozik. Ez is egy szimpla általánosítás.
  “Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket” (Jn 12:32).
  “A mindneket” itt általánosítás és a pogány népekből való hívők sokaságáról beszél, a szk.-ből kiderül mire gondolhatottaz Úr, v.ö. a köv. versekkel 20-22

  “Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká” (Róm 5:18-19).

  “sokan lettek igazakká” – tehát sokan, de nem mind

  “Mert Isten mindenkit – “mindeneket” Károli – egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin – “mindeneken” Károli – megkönyörüljön” (Róm 11:32).

  Itt népcsoportokról van szó, zsidókról és nemzsidókról, mint népcsoportokról.
  Nézd a szószerintit:
  “for God did shut up together the whole to unbelief, that to the whole He might do kindness.” YLT

  “Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek” (1Kor 15:22).

  OK. De miért kelnek életre az összesen, igazak és igazságtalanok egyaránt? Hogy megítéltessenek. Az igazak örök életre, az igazságtalanok örök kárhozatra. Azt hiszem a Bvsek ismertek.

  “Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2:9-11).

  Igen, ez Isten célja, de nem mindenki fogja magáévá tenni ezt. Sajnos.

  “Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2:3-4).

  Idem: “akarja”. Na de ha az emberek nem akarják? Fogja erőltetni őket az Origenészi purgatóriumban? Vagy mint mondják ” lépre csalni az üdvössélgre” :) mint Russell, Armstrong és mások vélték? Ide jönnek “A viskó”-sok is :)

  “…mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője – “megtartója” Károli – minden embernek, de leginkább a hívőknek” (1Tim 4:9).

  Lehet, hogy ebben az értelemben, ahogy Károli is írja…

  “Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is” (1Jn 2:2).

  Igen. Mint áldozat mindenkiért adatott, de az áldozat csak akkor áldozat ha hiszel az általa történő engesztelésben. Ez úgy van mint az árvíznél. Ott a kötél amit ledobnak a hkből, de hinned kell, hogy valóban az mentő kötél. Ha nem hiszed és nem fogódsz bele, hát akkor magadra vess.

 5. Post script:

  Van egy érdekes kifejezés: “eljátszottam a lehetőségem”.
  Azt hiszem, nsan fogják ezt gondolni egy bizonyos napon.
  Mert valóban ma sokan csupán játszadoznak a megmentés lehetőségével, “kacérkodnak vele”, mint mondják. És amikor azon a napon tudatára fognak ébredni, hogy valóban milyen könnyen csúszott ki a kezük közül “a szabadság madara”, azt hiszem kellő szavakkal adja vissza Urunk, az akkor zajló elmebeli nagy megrázkodtatást “sírás, rívás, fogcsikorgatás”. Először is az emberek sírni fognak, aztán ez kétségbeesett rívásba fog átcsapni, amikor is a sírás az ordítozásba torkolódik és végül is reménytelen megtébolyultakként fogják csikorgatni a fogukat – de nem csupán azért mert félni fognak a megemésztő és mindörökké megsemmisítő ítélettűztől, hanem inkább azért is mert látni fogják, hogy valójában milyen hatalmasan nagy és örök értéket veszítettek el.

 6. Post Scriptum 2:
  CT Russel és HW Armstrong nem az univerzális üdvösség tanát hírdették, hanem azt, hogy minden gonosz ember, a feltámadáskor egy lehetőséget kap hogy üdvözülhessen. Viszont ez is egy téves tan és az univerzális üdvösségnek a rokona.

 7. Infa,ez valóban nagyon nagy téma…. nagy tanulság számomra: nem lehet egy “kézlegyintéssel elintézni” bármilyen tanítást,mert -általában- nagyon masszívan összeállított rendszerekről van szó. Ugyanakkor a teljes Biblia,és a szöveg-összefüggés mindig nagy segítség. Isten adjon bölcsességet,és higgadtságot mindannyiunknak a jó döntéshez!

 8. endike

  Infaustus, szerintem nem volt felületes amit írtam. Ugyanis amiket idéztél, azok nem elgondolkodtatnak az unverzalizmusról. Ezek felületes kiragadások, és ez különösen súlyos a te esetedben, aki jó Biblia ismerő vagy…

 9. infaustus

  Endi, ha értenéd legalább a felvetésem, és azután vádolnál… A felhívás arra szólt, hogy ezekkel a versekkel kapcsolatban aki akar, mondja el a véleményét pro vagy kontra. Volt, aki ezt megtette, amiért hálás is vagyok. Tőled is ezt vártam volna, nem értetlenkedést.

 10. Áldott karácsonyt kívánok a szerzőnek, és a blog többi olvasójának!

 11. Üdv Inf

  Valójában..arra kellene fókuszálni, ami világos és nem a nehezen érthető részek álal magyarázni a jól érthetőeket..És ezzel el is mondtam az Uni fő hiányosságát. A nehezen érthető részek által kívánja a világosan sok helyen alátámasztott igazságokat magyarázni és figyelmen kívül hagyja a dolgokat…

  ““Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket” (Jn 12:32).”

  A vonzás, ugye megvolt már a Zsidók között járása idején is. Akit az Atya vonz a Fiúhoz az mehet csak hozzá. Máshol azt mondja(zsidóknak) Jézus, hogy aki az Atyától tanult az Ő hozzá megy. Látjuk is, hogy sok mindekit vonzott az Atya, de nem mindenki ért célba…Gondolok itt arra, hogy sokan hittek a farizeusok ,írástudok közül, de nyíltan nem válalták fel hitüket..

  Emberhalászok:

  Máté 13:47 Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott;
  Máté 13:48 Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.
  Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
  Ez a példázat bemutatja a vonzást, de bemutatja azt is, hogy nem minden hal marad meg, hiába kihúzták.

  Ahogyan a Fiú prédikálására hallgattak, ugyan úgy fognak a mi prédikálásunkra hallgatni. Ahogyan a halász kiveti a hálóját és kivonja a partra a zsákmányt, köztük olyan halakat is, melyeket nem tart meg halász, mert hitvány, ugyan úgy Krisztus is mindeneket vonz, de nem minden marad meg. Látjuk, hogy a halász munkaeszköze a háló a prédikáló munkaeszköze az ige az igazság(evangélium). Ahogyan beleakad a hal a hálóba úgy akad bele az ige a hallgatóba/szivébe esik a “mag”/. De az, hogy az a hal satnyae azt a halász dönti el és az hogy az az ember igaze Isten előtt az Isten dönti el. Sokan hisznek, sokféle a hit az evangélium hitet generál az Isten tagadó örülhet az üzenetnek és hisz, hogy igaz is,de…. Jézus többféle hitet mutatott meg, ami igaz volt az ő szolgálatakor és igaz mind a mai napig:
  0. kilopja a sátán a szivéből a magot
  1.köves helyre esett mag:
  –hisz–>hallják az igét, örömmel fogadják /nincs mély gyökerük;háborúság , nyomorúság támad az ige miatt megbotránkoznak, elbotlanak, elfordulnak/
  2. tövisek közé esett meg
  –hisz–> hallják az igét/világi gondok, gazdagság csábítása megfolytja az igét és nem terem gyümölcsöt/
  3.jó földbe esett meg
  –hisz–> hallják az igét beveszi és sok gyümölcsöt terem

  Ma is lehet ilyen esetekkel találkozni(+amelyiket ki se tudod vonni a partra, mert kiesik belőle a horog,kijön a hálóból[0. pont] vagyis valamelyest a hit szerepet játszik, mind a három esetben mégis különböző a végkifejlet. Kifogják a halászok, mégis nem mind lesz megtartásra való vagy megtartható, ha elfogadjuk, amit Jézus mond a különböző hitekről és végkifejletekről és a halász példázatról a vonzásról.

  A vonzás önmagában magában foglaljae azt, hogy megmarad az aki vonzva lett? Azt hiszem megmutattam azt, hogy sokan sokféleképpen hisznek a vonzás hívás hatására, de nem mindenki marad meg, így van ez ebben a korszakban és így lesz az ezer éves királyságban is , minden térd meghajol előtte, mindenki elismeri tekintélyét, hatalmát személyét.Feljárnak a népek Jeruzsálembe ünepekkor, beviszik dicsőségüket, gazdagságukat, de mégis olvassuk, hogy lesz/lesznek olyan nép/népek, akik büntetést kapnak, mert nem megy fel az ünnep alkalmával. Vasvesszővel fog uralkodni Jézus. Majd az ezer év végén fellázadnak a népek és megtámadják őt és a szentek táborát:

  “Jel 20:7 És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
  Jel 20:8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye.
  Jel 20:9 És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.”

  Láthatod, hogy a vonzás itt is meglesz. Világosság lakozik a földön, igazság és Isten ismeret származik Jeruzsálemből első kézből az Úr szájából és a népek egészen addig meghajtják a térdüket és nyilván tanulnak, amig nem jön el a Sátán, hogy elhitesse a népeket újra, hasonlóan, mint amikor az emberpárt(évát) elhitette a paradicsomban, ahol is az Isten járt kell alkonyatkor..Ugyan az az szitú… Láthatod, mindeneket vonz, mindeki meghajol előtte, de nem minden egyes ember darabbszámra menekül meg. Vagyis önmagában a vonzás nem hordozza magában a megmenekedést, ha halászsos példabeszédre, ezeréves királyságra gondolunk holott a vonzás megvan és a prédikált ige hitet generál, de a szív különböző…….

  Bár mondhatnád “jó de ez az ezer éves uralkodásra vonatkozik az más korszak”, viszont Jézus visszajövetelét csupán 1 ok hátráltatja az pedig hosszútűrése avéget, hogy némelyek el ne vesszenek.
  “2Pét 3:9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”
  Én úgy látom, hogy minden, mint minden egyes emberre nézve nem mindeki tért meg apostolok idejében ,de még a mi idejőkben se, pedig igaz mára is ez az ige: “De én is, ha engem felemelnek e földről, mindeneket magamhoz vonok majd”

  Nem akkor kezdi vonzani az embereket, mikor majd az ítéletkor előtte állunk ,vagy mikor meghalunk és ítéletre megyünk, hanem azóta mióta felemeltetett ez pedig megtörtént legkésőbb a mennybemenetelnél, miután helyet foglalt az Atya jobbján. Sok mindekit vonzott az Úr(orságokat,népeket, embereket), mégis nem mindenki maradt meg,mert sokan úgy jártak mint a magvető példázatában szereplőek. mondom ezt úgy, hogy a vonzás egy olyan cselekedet, aminél a vonzott személy passzív szerepet tölt be. Isten mindeneket vonz más szóval hív a megtérésre: pogányokat, zsidókat, kicsiket , nagyokat, gazdagokat szegényeket de más és más a reagálás a hívására vonzására.

 12. ùgy làtom meglehetösen sok féle képpen értelmezzük az univerzalizmust. Miért nem kérdezzük meg infàt, ö melyik értelmezésre gondolt?

 13. 5:12-21

  Szerintem ezt az igerészt a 4:23-tól kell vizsgálni. Pál hívő szemszögből, hívőknek magyarázza azt az igazságot, amit “kegyelem és igazság(5:17)” ajándékának hív.

  Ábrahám a hit atyja és Ábrahámnak Isten a hitét számította be igazságul, ahogyan nekünk is beszámítja Isten, “ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.(4:24-25)”

  A mi üdvösségünkről Pál azt mondja, hogy a hit nélkül lehetetlen elérni, megkapni Jézuson kívül.
  Felsorolja, hogy Jézusban mit kap az ember:
  Hit álatal
  1. megigazolunk(hittünk) 5:1
  2. megbékélünk Istennel(ellenségei voltunk) 5:1
  3. szabad utat kaptunk a kegyelemhez (hit által) 5:2
  4. reménység(részesedünk Isten dicsőségében) 5:2
  5. megmenekelünk a harag elől és ítéletre se megyünk

  Isten kézzelfogható való szeretete irányunkba
  hitetlenek felé(összes): erőtlenek voltunk, bűnösek, istenekek, mikor Jézus meghalt értünk

  Isten megigazított minket, hit által, már ebben a világban és ezért megfog menteni a harag elől. Attól, hogy Jézus, mindenkiért meghalt minden hitetlenért, még nem igaz minden egyes hitetlenre, hogy megigazul és megmenekül a harag elől, mert mindezek az egyén számára csak akkor válik számára érvényessé, ha hisz, hasonlóan ahoz, mint amikor a zsidók az Isten szövetségébe csak akkor tartoztak, ha körül metélkedték, mi is akkor tartozunk a szövetség, ha hitre jutunk.

  5:12-21-et a fentiekben leírtak szerint kell értlmezni, vagyis nem lehet Jézuson kívül vagy más utakon kivül olyan megállapításokra jutni, mint amire az Uni jut. Látjuk vannak akik megigazulnak és vannak akik nem…

  Szerintem a kulcsa ennek az igerésznek az értelmezésének a sokak, minden, vétek, és halál szavakban rejlik. Így ezek köré csoportosítom a magyarázatom.

  halál:
  Többféle halálról tudunk az írás alapján.
  1. szellemi halál
  2. testi halál
  3. szellemi-testi halál /kárhozat/

  Tudjuk ,hogy a bűn által jött be a világba a halál és ez minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. Szellemi és testi halálban van minden ember,mert vétkeztek, DE voltak sokan, akik nem maradtak meg ebben az állapotban.Voltak sokan, akik pedig megmaradtak.
  Törvény előtt:
  Ábrahám, Énók, Melkisédek, Noé stb stb: ők hittek Istenben és ő róluk Jézus úgy beszél, mint akik nem haltak meg,hanem élnek, hiszen Isten az élők Istene, nem a holtaké. Látjuk, hogy Jézus a szellemileg élőkről beszél, nem pedig a testben meghaltakról, hiszen ez(testi halál) eléri a hitetlent, gonoszt, igazat és jót egyaránt.
  Törvény idején:
  Aki cselekedte a törvényt az élt a törvény által. Lehetet az zsidó avagy pogány, de azt is tudjuk ,hogy a törvény a ZSIDOKNAK adatott(és tőlük kérte számon a vékeket) és Isten hagyta a népeket a maguk feje után menni..
  Kegyelem idején:
  Aki hisz üdvözül, mindenkit hív az Isten és mindenki számára felvan kínálva a kegyelem..így mindnyájan megigazulhatnak

  Feltétel mindig volt és mindig voltak olyanok, akiket nem érdekelt a feltétel vagy Isten maga.

  Három nagy korszak volt és mindig volt lehetőség esély Istennel kapcsolatba lépni. Véleményem szerint legnagyobb kegyelem és legbőségesebb legszélesebb körü most van Jézus által.

  így hát én a fentiek szerint értelmezem az 5:12-21-et. Vagyis úgy, hogy mikor mindent vagy sokat ír, és általánosít KÁRHOZAT ÉS MEGIGAZULÁS tekintetében, akkor figyelembe veszem azt, hogy törvény előtt alatt és után is voltak feltételek…kárhozat alatt levő emberek közül némelyek kikerültek a kárhozat alól :ábrahám, noé stb mások pedig benne maradtak..Némelyek üdvösségre jutnak, míg mások nem..
  A megigazulással kapcsolatban meg ez az ige elmondja, hogy kikre igaz:
  Róm 5:17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által AZOK, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében RÉSZESÜLTEK.
  Csak a hívők részesülnek.. Ezért mondja az írás, hogy Krisztusban van elrejteve és belehelyezve minden: élet, bölcsesség, ismeret

  Persze az, hogy mi lesz azokkal, akik sosem hallottak az evangéliumról, vagy törvény idején éltek azt nem tudom…De valamiért Isten Noé idejében levő embereket is tömlöcbe tartja az ítéletik,mert engedetlenek voltak.. Még jó ,hogy nem nekünk kell ítélni.. :D Isten ítélete meg tuti igazságos lesz..

  Az emberben meg mindig megvan az a vágy és reménység, hogy hátha az Isten kegyelmet ad rokonoknak, embereknek kik sokat szenvedtek más emberek miatt vagy az élet gondjai miatt, de nem voltak cégéres bűnösök és nem volt rá lehetőségük, hogy döntsenek az Isten mellett…de az írás tanítás szintjén a hit általi megigazulást hírdeti a kegyelem idejében az pedig ma van..És aki nincs Istennel az ellensége Istennek, Isten haragja van rajta, kárhozat alatt van és bűnös…mi is ilyenek voltunk, akkor is mikor nem hallottuk még az evangéliumot…

 14. infaustus

  Még nem, köszi az ajánlást. :]