Az eljövendő világ

Az Újszövetség kissé szűkszavúan ugyan, de érdekes dolgokat állapít meg az eljövendő világról, amelyben egyszer majd élni fogunk. Van, aki mennynek nevezi, van, aki új világnak, vagy Isten országának stb. Ez a jelen dimenziók szűkössége miatt most korlátozott formában ugyan, de megélhető ma is mindenkinek, aki Isten uralma alatt éli az életét. Arról pedig csak részleges információink vannak, hogy milyen lesz majd az a másik világ, amelyben az örökkévalóságot fogjuk tölteni.

Szerintem nagy jelentősége van annak, hogy Jézus és az apostolok többet beszéltek erről az életről. Isten ugyanis nem azt akarja, hogy az életünk arról szóljon, hogy valahová készülünk, és ezért elhanyagoljuk ezt a világot, melyet Isten nekünk készített. Jézus szinte soha nem beszélt a gyülekezeti életről, vallási énekekről, istentiszteleten illendő öltözködésről stb. Arról viszont rengeteget tanított, hogy hogyan viselkedjünk másokkal, legyenek azok a felebarátaink vagy éppen az ellenségeink. Úgy tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy egy teljes és boldog életet éljünk már ebben a világban is, miközben várunk arra, hogy az eljövendőben majd egy magasabb dimenzióba lépünk. Nem hiszem, hogy Isten visszavonta volna az eredeti parancsát arról, hogy uralkodjunk a világon, azaz igazgassuk azt, hogy Isten akarata szerint működhessen. Ha becsüljük ezt a küldetésünket, és a világot, amelyet Isten berendezett számunkra, az hatással lesz arra, ahogyan az evilági kérdésekhez viszonyulunk, mint pl. a környezetvédelem, a szegénység felszámolása, küzdelem a betegségek ellen stb. Jézus nem volt közömbös az ehhez hasonló társadalmi kérdésekben, és mi sem lehetünk azok, arra várva, hogy majd a mennyben minden jobb lesz.

A másik feladatunk ebben az életben, hogy felkészüljünk a következőre. Jézus több példázata is arról szól, hogy egy uralkodó a szolgáira bízza a javait, hogy sáfárkodjanak vele, míg vissza nem tér. Amikor pedig visszatér, akkor a távollétében mutatott hűségük alapján bízza meg őket további feladatokkal. A történet számomra azért érdekes, mert olyan területen bízta meg az úr a szolgákat, amihez értettek. Ezt követően a hűségeseket ugyanezen a területen emelte magasabb tisztségbe, komolyabb feladattal bízta meg őket.

Mindannyian kaptunk Istentől velünk született képességeket, készségeket, ill. lelki ajándékokat is. Van egy olyan érzésem, hogy nem véletlen, hogy éppen ezekkel rendelkezünk. Ahogyan tökéletesítjük őket, megmutatjuk, hogyan tudjuk hűségesen, Isten tervében felhasználni azt, amit adott — legyen az zene, írás, tanítás, kreativitás, vagy bármi egyéb, amit csak el tudunk képzelni. Bár a hogyant természetesen én sem tudom, de azt gondolom, hogy ezeket a képességeinket fogja Isten majd a jövőben is felhasználni, hogy az ő elképzelése szerint dolgozzunk. Ez a gyakorlat ideje, az pedig majd az éles lesz. Ez a szimulátor, az pedig az igazi bevetés lesz. Vagy ahogyan Jézus mondta, ez a hamis mammon, az pedig majd az igazi kincs lesz.

Addig viszont a legrosszabb dolog, amit a keresztények tehetnek, ha szemet hunynak a jelen problémái fölött, és érzéketlenül nézik a szenvedő világot. Közben hivatkozunk talán arra is, hogy “az odafenn valókkal törődjünk, ne a földiekkel”, és elfeledkezünk róla, hogy a küldetésünk az, hogy uralkodjunk ebben a világban. Vagy Pál szavaival élve, “Krisztusért járjunk követségben”, de ezt csak úgy érdemes tenni, ahogyan a Mester elkezdte.

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: gondolatok

One response to “Az eljövendő világ

  1. >>” Addig viszont a legrosszabb dolog, amit a keresztények tehetnek, ha szemet hunynak a jelen problémái fölött, és érzéketlenül nézik a szenvedő világot. “<< Annál rosszabb,hogy mindezt még Igével "támogassák". Istennek hála,hogy vannak pozitív példák.