Az egyház metaforái: házasság

Adrian Plass naplójából származik a már szállóigévé vált mondás, miszerint az egyház nem egy ház, hanem emberek közössége. Maga a Biblia is szeretné egyértelművé tenni, hogy az egyház lényegét tekintve Jézus központi szerepéből és a hozzá kapcsolódó emberekből áll. Mivel a bűnbeesést követően már nem volt olyan egyértelmű, hogyan kerülhet az ember Istennel kapcsolatba, ezért az Újszövetség különféle metaforákat alkalmaz, hogy ezt megmagyarázza. A következő bejegyzésekben ezeket a képeket szeretném közelebbről szemügyre venni.

Az egyik legfontosabb hasonlat véleményem szerint a házasság képe. Pál apostol az efezusi levélben ír a férj és feleség kapcsolatáról, majd kijelenti, hogy mindez egy titok (maga az efezusi levél a “titkok” levele): “Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom” (Ef 5:32). Nem véletlen a hasonlat, hiszen e földi életben a házasság intézményén belül tapasztalhatja meg két ember a lehető legszorosabb és -bensőségesebb közösséget egymással. Ugyanilyen bensőséges kapcsolatra nyitott az emberekkel Isten is Jézus által.

Ugyancsak a feleség képe kifejezi az egyház Jézus iránti hűségét, azt, hogy a férjén kívül nem fog mást szeretni, és engedelmesen követi őt. Házasságtörésről akkor beszélhetünk, amikor az egyik fél a házassági esküjét megszegi, és egy harmadik személynek adja oda azt a szeretetét, mely csak a férjét illetné meg. Az ilyen esetekre hagyta nyitva Jézus a válás lehetőségét. Isten azonban másként gondolkodik még a házastársi hűtlenségről is, ha a népéről van szó. Az Ószövetségben Isten Hóseás prófétán keresztül adott jó leckét erről Izraelnek. A prófétát arra hívta el, hogy élő látványosság legyen a nép előtt, és hűséges maradjon parázna feleségéhez. Ugyanígy követett el lelki értelemben paráznaságot Izrael Istennel szemben, amikor hamis isteneket kezdett imádni. Isten mégis kegyelmes volt: “Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az ÚR szereti Izráel fiait, bár más istenekhez fordultak” (Hós 3:1).

Pál apostol szerint a férj és a feleség közötti kapcsolatnak van lelki tartalma is: a feleség engedelmeskedik a férjének, a férj pedig Isten szava által tisztítja meg a feleségét. Ezen kívül ugyanazt az önfeláldozó szeretetet várja el Isten a férjektől, amit ő maga mutatott “felesége” iránt.

János apostol az egyházat úgy mutatja be, mint Krisztus menyasszonyát (Jel 19:7-9, 22:17). A menyasszony, mint metafora kifejezi a beteljesülésre való várakozást, a hűséget, szüzességet, tisztaságot.

Végül érdemes figyelembe venni a Genezis könyvében az első házasságot is, hiszen ez az alapvető fundamentum. Az első asszony a férjéből származott fizikailag is, azaz a férfi egy részét adta oda, hogy az asszony létrejöhessen. Ugyanígy az Istenség is egy “részét”, Jézust adta oda, hogy az egyház megszülethessen önfeláldozó szeretete által. Már maga az ember is azáltal jött létre, hogy Isten a Lelkét lehelte a föld porából megformált testbe, tehát egy másik “részét” adta oda nekünk, hogy élhessünk. Mindkét fél elhagyja apját és anyját, és egymáshoz ragaszkodnak. Jézus a mennyet és az Atya dicsőségét hagyta el, az egyház pedig a világot (gr. ekklészia, kihívottak), hogy egymáshoz ragaszkodva egy soha többé szét nem választható egészet alkossanak.

Ebben az életben a férfi és nő közötti házasság nem mást ábrázol ki, mint az ember és Isten közötti kapcsolatot, mely akkor fog beteljesedni, mikor a Bárány menyegzője után az örökkévalóságban Isten házastársaként élvezzük majd szeretetét, ill. megéljük vele azt az intim kapcsolatot, amit ebben az életben csak a házastársunkkal tudunk, és senki mással. “A feltámadáskor a házasságon túl leszünk. Ahogyan az angyaloknak, úgy nekünk is minden extatikus élményünk és intimitásunk Istennel lesz” (Mt 22:29-33, MSG). A hűség, szeretet és kegyelem örök menyegzője lesz az, ahol beteljesedik a “jegyesek” egymásra való várakozása.

Reklámok

2 hozzászólás

Kategória: teológia

2 responses to “Az egyház metaforái: házasság

 1. ”A feltámadáskor a házasságon túl leszünk. Ahogyan az angyaloknak, úgy nekünk is minden extatikus élményünk és intimitásunk Istennel lesz” Ezt eddig -így, ebben a formában- még nem hallottam / olvastam. Amiben biztos vagyok: nem lesz keserűség,depresszió. Hóseás könyvéből nagyon világosan,és erősen látható Isten szeretete.

 2. jassbg

  Pünkösdkor nagyon a szívemhez szólt az ige, amiket Pál a jegyességgel kapcsoltban ír (lánykérés előtt vagyok):

  „Ő pecsétjével EL IS JEGYZETT minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.” 2Kor 1,22
  “Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel ELJEGYEZTELEK titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé.” 2Kor 11,2
  “Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – ELJEGYZETT pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” Ef 1,13-14

  Mint “menyasszony”, nagy felelősséget érzek a tisztaságra (legalábbis igyekszem). Köszönöm a bejegyzést!