Feddhetetlenség

Kissé talán nehezen megragadható fogalom, de Pál apostol mégis ezt várja el a gyülekezet vezetőitől: “Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas” (1Tim 3:2, MBT). Itt a görög szövegben a ἀνεπίλημπτος [anepilémptosz] kifejezés szerepel, mely még az 1Tim 5:7 és 6:14-ben fordul elő.

A szótárak szerint a jelentése “kifogástalan, feddhetetlen” (Varga, p. 57.), ill. “kifogástalan, meg nem fogható” (Balázs, p. 41.). Egy szóösszetétellel van dolgunk, mely az ἀν [an] fosztóképzőből (-talan; ill. a ‘nem’, ‘nincs’ tagadószóval is visszaadható [Balázs, p. 3.]), és az ἐπιλαμβάνομαι [epilambanomai] kifejezés melléknévi alakjából áll. Az utóbbi kifejezés jelentése: “megragad, megfog” (Balázs, p. 232.).

A feddhetetlen kifejezés természetesen nem jelenthet “kifogástalant” abban az értelemben, hogy az illetőnek tökéletesnek kellene lennie. Véleményem szerint arra utal, hogy joggal nem lehet őt megvádolni. Ha csak az ἐπιλαμβάνομαι [epilambanomai] kifejezést vesszük alapul, itt is általában olyan elfogás vagy megragadás szerepel, ami a személy akarata ellenére történik (pl. Lk 20:20, ApCsel 16:19, 17:19, 18:17, 21:30). A feddhetetlenség esetében ez azt jelenti, hogy nem lehet őt megvádolni, ill. olyan kifogást találni vele kapcsolatban, amellyel megfogható lenne. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan lenne. Egy vezetőnek is lehetnek, és vannak is hibái. De ezek a hibák, amennyiben a gyülekezetet is érintik, a gyülekezet előtt kerülnek rendezésre. Amennyiben pedig nem olyan vétségről van szó, hogy a nyilvános rendezés szükséges lenne, akkor is ki kell szolgáltatnia magát olyan személynek, vagy személyek csoportjának, akik előtt elszámoltatható, akik külső szemmel odafigyelnek rá, és ha kell, építő jellegű kritikával illetik.

A feddhetetlen kifejezés olyan személyre utal, akit ‘nem lehet megfeddni’. Ismét nem a hibátlansága miatt, hanem azért, mert nincs olyan vétsége, ami rendezetlen lenne, ill. ami miatt feddésre lenne szükség. A jó vezető kifogástalan is, de szintén nem a hibátlansága és tökéletessége miatt, hanem azért, mert a már rendezett bűnök miatt nem lehet senki ellen kifogást emelni (feltéve ha nem épp olyan hiányosságról van szó, amely az apostol szerint eleve kizárja a vezetők köréből).

A világméretű egyházban szétnézve vajon hány vezetőről lehet elmondani, hogy feddhetetlen? Hányan teszik ki magukat egy kontroll-csoportnak? Hogyan fogadják a kritikát? Hajlandók belátni a tévedéseiket?

Reklámok

2 hozzászólás

Kategória: görög, gondolatok

2 responses to “Feddhetetlenség

 1. Ez bizony nagyon fontos gondolat.

  A feddhetetlenség azt is jelenti, hogy hiteles személy, akit nem lehet részrehajlással, elfogultsággal vádolni.

  Ezért fontos számomra, hogy egy egyházi vezető, püspök, de semmilyen lelkész vagy papsági személy ne kapjon fizetést egyházi feladataiért és ne legyen anyagilag érdekelt abban, ami Isten ügye. Tartsa el magát és családját valamilyen hasznos munkából (ezzel is példát mutatva) és egyházi elhívását végezze önként.
  Hiszen melyik bíróság fogadná el egy olyan tanú vallomását egy ügyben, akit megfizetnek azért, hogy éppen azt és éppen úgy vallja.

  Ugyanezen okokból tartom fontosnak, hogy egy egyház soha ne fogadjon el semmilyen állami támogatást (vagy nem egyháztagtól jövő támogatást) vallási tevékenységéhez, hanem az egyházat az egész világon saját tagjai tartsák fent önkéntes munkával és önkéntes felajánlásokkal. Hiszen, ha egy egyház anyagi támogatást fogad el, akkor érdekelté és befolyásolhatóvá válik, akár az állam, akár más szervezetek részéről.

  A legfelsőbb egyházi vezetők esetében pedig különösen fontos, hogy egy hosszú és értékes, eredményes civil élet (tisztességes munka, sikeres élet és jó családi kapcsolatok) legyen mögöttük, hiszen ha valaki példamutató önzetlen életet élt egész életében, akkor nyugdíjazása után valóban hiteles személyiségként állhat egy egyház élére. Hiszen, ha évtizedeken keresztül és önzetlenül sok áldozatot hozott egy ügy érdekében, akkor idős korára sem valószínű, hogy megváltozna és személyes érdekek kezdenék motiválni.

 2. Gábor

  Javaslom hogy az orvos ne kapjon fizetést az egészségügyben végzett feladataiért! Ne legyen érdekelt anyagilag, önzetlenül gyógyítson és tisztes polgári állásból tartsa el magát. Így teljesülhet a nyomtató ökör bibliai elve.