Szemelvények a jogainkról

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
(Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10‐én. A teljes nyilatkozat itt olvasható.)

18. cikk: Mindenkinek joga van a gondolat‐, a lelkiismeret‐ és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a nyilvánosság előtt vagy a magánéletben oktatás, gyakorlás, istentisztelet vagy szertartás keretében történő kinyilvánítása szabadságát.

19. cikk: Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.

20. cikk: (1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz. (2) Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni.

Magyarország Alaptörvénye
(Magyarország Alaptörvényét az Országgyűlés a 2011. április 18-i ülésnapján fogadta el. Megjelent: Magyar Közlöny, 43. szám. A teljes Alaptörvény itt olvasható.)

VII. cikk:
(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyõzõdés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyõzõdését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellõzze, gyakorolja vagy tanítsa.
(2) Az állam és az egyházak különváltan mûködnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében együttmûködik az egyházakkal.
(3) Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

VIII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. (…)

IX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. (…)

Reklámok

3 hozzászólás

Kategória: miegymás

3 responses to “Szemelvények a jogainkról

  1. Szabad országban szabad ember szabad akaratából azt mond és azt tesz, amit szabad!

    :D

    Happy New Year!

  2. endike

    Az én egyszemélyes szektámat eddig se ismerte el az állam! Felháborító! Egy ember nem számít? Csak x fő után? Jogtiprás! :)

  3. Pereljük be őket Hágában! A Jokerizmus sem elismert vallás, pedig én alapítottam!!!