Isten akaratának teljesítése

Pál apostol így írt Isten munkájával kapcsolatban: “Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Fil 2:12-13). Ezzel kapcsolatban találó gondolatokat fogalmazott meg Szent Ciprián az Úr imájáról (“miatyánk”) írt tanulmányában. Ciprián kb. Kr.u. 210-ben született, és Kr.u. 258-ban mártírhalált halt. 249-től Karthágó püspöke volt.

“Könyörgünk az Istenhez, és kérjük, hogy mi teljesítsük az ő akaratát. Ugyanis ahhoz, hogy teljesítsük az Isten akaratát, szükségünk van Isten jóakaratára, vagyis segítségére és oltalmára. Mert egy ember sem a maga erejéből erős, hanem csak az Isten kegyessége és irgalma óvja meg. Isten akarata pedig az, amit Krisztus tett és tanított, vagyis alázatosan viselkedni, állhatatosan hinni, illendően beszélni, igazságosan cselekedni, erkölcseinket fegyelmezni, képtelennek lenni mások megbántására, és képesnek lenni a bántalmak elviselésére, testvéreinkkel békében élni, Urunkat teljes szívből szeretni, soha semmit sem értékelni többre Krisztusnál, elszakíthatatlanul Krisztus szeretetéhez ragaszkodni, bátran és hűségesen keresztje mellé állni; amikor pedig Krisztus neve és a neki kijáró tisztelet forog kockán, őt állhatatosan megvallani, a kínvallatáskor bizalmunkat megőrizni, a győzelem koronáját nekünk adó vértanúhalált türelmesen elviselni. Ebben nyilvánul meg az, hogy Krisztus társörökösei akarunk lenni; ebben áll Isten parancsainak megtartása, ebben áll az Atya akaratának teljesítése” (Szent Ciprián: Az Úr imádságáról, 14-15.).

Reklámok

Isten akaratának teljesítése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek

Hozzászólások lezárva.