Jézus a Mindenható Isten?

Ezzel a címmel található egy rövid cikk Jehova Tanúi hivatalos honlapján. A cikk néhány gondolatát vettem sorra, és próbáltam rájuk bibliai ellenérveket találni.

“…Jézus soha nem állította, hogy egyenlő lenne a Mindenható Istennel. Ezt mondta: ‘az Atya nagyobb nálam’ (János 14:28).”

Jézus valóban azt mondta a Jn 14:28-ban, hogy az Atya nagyobb nála. Azonban egyetlen, a szövegösszefüggéséből kiragadott bibliaverssel nem lehet egy kétezer éve létező alaptanítást megcáfolni. Ha figyelembe vesszük a teljes újszövetségi képet, akkor abból kiderül, hogy Jézus úgy gondolt magára, mint aki valóságos Isten, és nem pedig teremtmény. A Jn 10:25-33-ban pl. ezt mondja magáról: “Én és az Atya egy vagyunk”. Ezt pedig a hallgatóság úgy értelmezte, hogy Jézus Istennek nevezte önmagát. A Jn 8:58-ban Jahve ószövetségi nevével, a Vagyokkal utalt önmagára (vö. 2Móz 3:14). A. Glan Campbell a The Greek Terminology for the Deity of Christ című értekezésében ezt fogalmazza meg: “Olyan ószövetségi igehelyek, mint a 2Mózes 3:14, az 5Mózes 32:39 és az Ézsaiás 43:10, egyértelműen mutatják, hogy Jézus nem új gondolattal áll elő. A zsidók igen jól ismerték azt az elgondolást, hogy az Ószövetség Jahvéja az örökké létező Isten. Az újdonság az volt számukra, hogy Jézus önmagára vonatkoztatta ezt a megjelölést.” Jézus azt is állította, hogy őt ugyanolyan tisztelet illeti meg, mint az Atyát (Jn 5:23-24); hogy őt ismerni annyi, mint az Atyát ismerni (Jn 8:19); aki őt látja, látja az Atyát is (Jn 14:8-9); hogy benne hinni annyi, mint Istenben hinni (Jn 14:1). Bizonyos esetekben pedig elfogadta, hogy leboruljanak előtte és imádják őt (Mt 8:2, 14:33, Jn 9:35-39, 20:28).

“Jézusról az első követői sem gondolták azt, hogy egyenlő lenne a Mindenható Istennel.”

Az Újszövetséget olvasva megint csak mást látunk. Az első követői gyakran nevezték Jézust Istennek. A teljesség igénye nélkül, csak a legjelentősebb és legegyértelműbb utalások a következők: Jn 1:1, 18, Kol 2:9, Tit 2:13, Zsid 1:8, 2Pt 1:1, 1Jn 5:20. Ezeken a helyeken ehhez hasonló megfogalmazásokat láthatunk Jézusról: “De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn 5:20).

“Nyilvánvaló hát, hogy Pál nem hitt abban, hogy Jézus lenne a Mindenható Isten. Máskülönben hogyan tudta volna Isten felmagasztalni Jézust egy magasabb állásba? (Filippi 2:9).”

Az idézett részben egy ősi keresztény hitvallást találhatunk. Ha a teljes szövegkörnyezetet elolvassuk (Fil 2:6-11) egy nyelvtanilag pontos fordításból, akkor pont az ellenkező véleményre fogunk jutni, mint az Őrtorony Társulat. A szövegben valóban találunk utalást arra, hogy Jézust Isten “egy magasabb állásba” emelte, vagy helyesebben “fel is magasztalta… mindenek fölé” (MBT). Ez azonban azért történt, mert Jézus “megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult”. A szakasz ezt megelőzően beszél az emberré léte előtti állapotáról is, melyről így ír: “Isten formájában lévén”, valamint “egyenlő Istennel”. Mindezt csak egy nyakatekert ideológia és bibliaferdítés révén lehet úgy értelmezni, mint egy Jézus isteni mivoltát cáfoló szakaszt. Épp az ellenkezőjével állunk szemben — azzal, hogy az első századi keresztény egyház egyik első hitvallásában fennkölt szavakkal fogalmazták meg Jézus Istenségét. A Fil 2:6-ot az Egyszerű fordítás így adja vissza: “Ő ugyanis, minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt, egyenrangú volt Istennel.”

Az a szomorú, hogy a legtöbb Tanú olvasó és a honlapjukra tévedő kereső nem fogja még ennyire se átgondolni a témát. Látnak egy kérdést, két igeszakaszt, melyekből az egyik félre van fordítva, és meggyőződnek egy tévedésről. Ez azonban olyan tévedés, mely pont attól az Istentől választja el őket, akit keresnek.

Ajánlott források:
Kevin Quick: Érveljünk Jehova Tanúinak, 1. rész: Jézus Istensége
Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium, pp. 87-93.
Lee Strobel: A Jézus-dosszié, pp. 157-170., 185-204.

Reklámok

Jézus a Mindenható Isten? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

Hozzászólások lezárva.