Paleoasztronauták

Ha a paleoasztronautákkal kapcsolatos elméletek kerülnek szóba, talán sokak előtt nem lesz ismeretlen Erich von Däniken  (1935– ) svájci író neve. A népszerűségével kapcsolatban elég annyit megemlíteni, hogy a könyveit több mint 30 nyelvre fordították le, és az eladott példányok száma is meghaladja a 60 milliót. Elméletének az az alapja, hogy a prehisztorikus időben egy magasan fejlett földön kívüli civilizáció látogatott a földre. A látogatás nyomai pedig a legkülönbözőbb formában maradtak ránk: barlangrajzokon, építészeti emlékeken (pl. a gízai piramis, húsvét-szigeteki kőszobrok, Stonehenge stb.), furcsa tárgyakon. Ezen túlmenően Ezékiel könyvében is egy űrhajót vélt felfedezni — tudományos körökben azonban ezt az elméletét nem veszik komolyan.

Hasonló alapkoncepciót tartalmaz a Prometheus című film is. Ebben a jövőben játszódó történetben földi tudósok indulnak el, hogy megkeressék azokat a földönkívüli lényeket, akik a múltban felvették a kapcsolatot az emberiséggel. A történetben azonban van egy csavar — a látogatók ugyanis az emberi faj tervezői voltak.

Ezen elméletek többnyire spekulációnak tűnnek. Azonban vannak olyan részleteik, melyeken érdemes lenne elgondolkodni. A Wikipédia Dänikenről szóló szócikke pl. ezt írja: “Az ókori kultúrák mind a semmiből virágzottak fel, majd ahogy jöttek, úgy el is tűntek.” Erről az időszakról a Bibliában is találunk rövid leírásokat. Pl. a Genezis beszámolója ezt írja: “Az emberek elszaporodtak és elterjedtek a földön. Isten fiainak tetszettek az emberek leányai, mert nagyon vonzónak látták őket. Akik megtetszettek nekik, azokat el is vették feleségül. (…) Isten fiai elvették az emberek leányait, akik gyerekeket szültek nekik. Ezekből lettek a régi idők híres nevezetes hősei [“óriások”, MBT], nagy harcosok, akik akkoriban — sőt még később is — éltek a földön” (1Móz 6:1, 4, EFO). A Biblián kívüli források pedig még egyértelműen írnak arról, hogy angyalok jöttek a földre, akik paráználkodtak a földi nőkkel, és hibrid lények születtek a kapcsolatukból (vö. Énók 6:1-7, Jubileumok 5:1-3). További érdekesség, hogy a beszámolók szerint az angyalok különféle ismereteket is átadtak az embereknek:

“És Azázel [angyal] megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat és késeket, és pajzsokat és mellvérteket, és megismertette velük… És megsokasodott az istentelenség, és paráznaságokat követtek el, és mindnyájan eltévelyegtek, romlottakká lévén minden utaikban. Shemjáza tanította meg nekik az elbájolást és a gyökerek vágását, Ármáres az elbájolás alóli feloldást, Barákjéel (tanította) az asztrológiát, Kokábel a csillagképet, Ázákéel a felhők és jelek ismeretét, Szerákiel a földnek jeleit, Szamszávéel a nap jeleit, Száriel a hold útját. És ahogyan az emberek pusztultak, felsírtak, és siralmaik feljutottak a mennybe” (Énók 8:1-4).

Nem szeretnék — Dänikenhez hasonlóan — találgatásokba bocsátkozni. Viszont véléeményem szerint nem állok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy az asztrológiával, varázslással, jóslással, mágiával kapcsolatos ismereteink ebből a természetfeletti “barátságból” származnak. Ezen kívül pedig talán a számunkra felfoghatatlan és érthetetlen építészeti emlékek is hozzájuk köthetők. Megjegyzendő, hogy nem csupán egy egyszeri eseményről van szó, hisz a Biblia azt írja: “Abban az időben… sőt még azután is –, óriások éltek a földön” (1Móz 6:4, MBT). Az Ószövetségben többször is találkozunk olyan népcsoportokkal, melyek kapcsolatba hozhatók az óriásokkal és torzszülöttekkel (pl. 2Sám 21:20, 1Krón 20:6).

Däniken elméletéhez és a Prometheus felvetéséhez képest a bibliai történetben azt látom, hogy bukott angyalok látogattak a földre, és olyan nyomokat hagytak, melyeket a modern ember csak nagyon nehezen tud értelmezni. Mivel alapvetően egy istentagadó korszellem uralkodik a társadalmunkban, ezért akár a filmekről van szó, akár “tudományos” elméletekről, mindegyik arról szól, hogy aláássa egy Teremtő tekintélyét. Aki azonban ennyire tüzetesen vizsgálja a világot, mint a természettudósok és régészek, olyan bizonyítékokat látnak Isten létezéséről, melyek el fogják ítélni a hitetlenségüket:

“Megmutatkozik azonban Isten haragja is a Mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan tettek miatt, amelyeket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal elnyomják az igazságot. Hiszen mindaz, amit Istenből megismerhetünk, nyilvánvaló előttük, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartják, bolondok lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak” (Róm 1:18-23, EFO).

Reklámok

3 hozzászólás

Kategória: apológia, teológia

3 responses to “Paleoasztronauták

 1. Számomra is nyilvánvaló az írott és íratlan történelmi emlékek alapján, hogy párezer éve földönkívüli értelmes lények látogatták és tanították az embereket, sokat kutattam e témában… megjegyezném, ennek ellenére nem vagyok az a klasszikus “ufóhívő”.

  Pár kérdés ami felvetődött bennem:
  – Ha ezek angyalok voltak és nem volt fizikai testük, akkor hogyan szaporodtak az emberek leányaival?
  – Ha csak beleszálltak a férfiakba (ahogyan a démonok), akkor azoknak csak és kizárólag a testük felett vehették át az irányítást, [a DNS-ük nem változott ezeknek a férfiaknak,] így nem születhettek óriás-hibrid utódaik.
  – Hogyan léptek át tehát a fizikai világba, saját fizikai testtel vagy megszállt testtel?
  – Mivel a nők tetszettek meg nekik és velük szaporodtak, ezért hímneműek? [az Isten (ideértve az angyalokat is?) képére teremtett ember Ádám volt, férfi]
  – Ha az ember az Isten képére lett teremtve, és az angyalok képesek voltak szaporodni az emberekkel, akkor feltételezhető-e, hogy hasonló DNS-el, fizikai testtel rendelkezünk?
  – Ha nem rendelkeznek fizikai testtel, csupán megszállták az akkori férfiakat, akkor ez miért járt DNS módosulással?
  – Ha az angyalok szellemi lények és csak úgy repkedhetnek ide-oda, akkor a Bibliai és egyéb beszámolókban a földöntúli találkozásoknál miért szerepel mindig a nagy hang, mennydörgés hangja, nagy szél, felvert por, tűz, füst, felhő, (égi) szekér, még a nem bibliai beszámolókban is? Hasonlítanak-e ezek a leírások a napjainkban már mindenki által ismert rakéta, vadászgép, repülő vagy helikopter indításokhoz, indulásokhoz?
  – Ha az angyaloknak fizikai testük van, az cáfolja e a Bibliát?

  Ilyesmi kérdéseim vannak :)

  A cikk nagyon tetszik Infa!

 2. infaustus

  Szerintem az angyalok fizikai testet öltöttek magukra (tehát nem látszat testük volt, se nem megszálltak valakit). Erre utal az is, hogy később, amikor megjelennek, küzdenek Jákóbbal, vagy együtt esznek Ábrahámmal. És mivel volt testük, szaporodásra is képesek voltak, és innen a DNS módosulás. Alapvetően nincs fizikai testük, de időnként magukra öltöttek testet. Ez nem cáfolja a Bibliát (miért kell rögtön ezt feltételezni?).

  Az általad említett kísérőjelenségek szerintem Isten hatalmát mutatják meg. Nem egy űrhajó hangjára utalnak. A Biblia utal arra, hogy Isten szól, és a hangja olyan, mint a mennydörgés. Spekulálni persze lehet, és űrhajókat belelátni, de szerintem nincs alapja. A Jelenések könyve azzal kezdődik, hogy jelképekben mutatja meg a jövőt. A jelképek pedig nem biztos, hogy 100%-os átfedésben vannak a valósággal.

  Tisztességtelennek gondolom azt a hozzáállást, hogy a Bibliából (pl. Daniken is) kikeresi azokat a részeket, amik passzolnak az elméletéhez. Mondták már azt is, hogy Jézus egy földönkívüli volt. Azt viszont nem fogadják el, amit tanít: hogy ő Isten, a megváltó, akinek engedelmeskedni kell. Ilyen kettős mércével csak félreértelmezni lehet a Bibliát.

 3. Krisztin Róbert

  Érdekes gondolatokat vetettél fel, és látszik, hogy néhány dolognak utána jártál. Maga téma azért ennyiből nem jön ki, sokkal bővebb, sokkal mélyebb, és sokkal több kérdést felvető dologról van szó. Tudod, mivel én 40 évig, születésem óta Tanúként éltem, csak a Biblia és a Társulat volt a tekintély, a Társulat elbukott az igazság vizsgáján, és már egy ideje nem vagyok Tanú. Arra gondoltam, legalább a Biblia megmaradt tévedhetetlennek.
  Ám amikor a feleségemmel megkérdeztük magunktól, hogy akkor mit is tudunk a Bibliáról, mi alapján állítjuk, hogy minden részlete hiteles ? Nos, vannak dolgok amelyek egyértelműen igazak voltak előttünk, és voltak, olyanok, melyek már Tanúként se látszottak igaznak.

  Az egyik ilyen helyzet, hogy a Biblia egyértelműen írja, hogy még az özönvíz után is több százezer óriás élt a Földön. Egész népcsoportok ! Ha most kizárólag, és csakis a Bibliából indulunk ki, ők már akkor nem élhettek volna. Ezenkívül, úgy gondolom, nem érvelhetünk azzal , hogy a mai úgymond “sötét oldali” tudományok a vízözön előtti angyaloktól vannak.
  Ugyanis , a Teremtő nem végez félmunkát soha, azt mondta–megint csak a Bibliát véve–hogy minden lélek vége elérkezett előtte, azaz, az özönvízben minden akkori ember, óriás, vagy angyal–ember hibrid el kellett hogy pusztuljon az akarata szerint, a bűnös angyalokat pedig a “mélységbe vetette” a tétlenség, és sötétség állapotába. Ezenkívül megtiltotta nekik a testet öltést is.

  Ez így több problémát is felvet : Noé és családja nem hozhatott át az özönvízen régi pusztulásra szánt tudást, mert azzal szabotálta volna az özönvíz célját–és persze úgy is lebukott volna Isten előtt.
  Az özönvízben minden épület, tárgyi lelet el kellett, hogy vesszen a felismerhetetlenségig, különben megint csak nem lett volna értelme az egésznek, hiszen kéznél lett volna a régi tudás.

  Ám a tények, és a maga a Biblia is arról tanúskodik, sem a tudás nem veszett el, sem a tárgyi leletek, és néhány építészeti lelet sem veszett el.
  Sőt, maguk az óriások sem vesztek el. Ezen kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy maga a Társulat is elismeri, hogy Mózes az akkor már meglevő már akkor is réginek számító iratokra támaszkodva állította össze a könyvét. Azokból az iratokból ma is még mindig meg van elég sok, és nem igazán egyeznek a Mózes könyveivel.

  Ezenkívül, a legilletékesebb körök nyilvántartása szerint, a Tórát, azaz a Mózes első öt könyvét csak az ie.4 században állították össze, és a megírását a Babiloni fogság időszakára teszik, azok, akiknek ez a legszentebb könyvük, de maga a régészeti leletek is támogatják ezt.

  Mózes neve, és mindenki másnak a neve, akik benne szerepelnek, csak akkor fordul elő először a feljegyzésekben, holott már régóta kőtáblákon kellene szerepelnie.

  Még rengeteg infó van a birtokomban, mert az utóbbi időben több hónapon át éjjel–nappal kutattam a válaszok után. Nem mondom, hogy mindenre lett is, de azt igen, hogy a legtöbb, és a legfontosabb , legalapvetőbb kérdésekre igen.

  A helyzetet úgy tudnám jellemezni a legegyszerűbben, hogy Jehova Tanúi nem élnek a Biblia szerint, pedig azt igaznak és szentnek hiszik, és a Vezetésük becsapja a tagokat a Bibliához képest. DE !! A kereszténység tokkal–vonóval, a judaizmus szintén, és az iszlám tagjai szintén be vannak csapva a valósághoz képest !

  Egy hatalmas, és igen jól szervezett történelmi átverés áldozatai, melyről lassan, szépen le hull a lepel, mert az igazság felszínre jövetelének ideje következik ! Ezért reszket a Vatikán, az Izrael-i állam és a zsidó vallás is, és az iszlámnál is látni a teljes fokú igazság követelést.

  Természetesen hiszünk a Teremtőben, és Jézus létezésében, ám megvizsgáljuk mit állít a Biblia, és azon történelmi kortárs írások, melyeket direkt hagytak ki belőle, és egyéb leletek mire mutatnak, meg persze a logikus gondolkodás mire mutat.