Mit mond a Biblia a vezetőről?

“A Biblia többféle megközelítést, képet, példát ad a vezető feladatának, szerepének megvilágítására:

Szolga (Lk 22:25-27, Mk 10:42-44, Jn 13:1-17)
— A Biblia egyik alapdefiníciója a vezetővel kapcsolatban; ez az első, amit ki kell emelnünk, ha keresztény vezetőről beszélünk.
— Erre a legtökéletesebb példát Jézus Krisztus adja, az ő életének fényében érthetjük meg, mit is jelent szolgálni a mindennapokban.
— E szerint a hasonlat szerint a vezető feladata elsősorban mások jólétének előmozdítása, segítése, ami gyakran önmaga háttérbe szorítását, megalázását jelenti.

Sáfár (Lk 12:42, 16:1-3, 1Kor 4:1, Tit 1:7)
— Itt a hangsúly a valakitől kapott megbízatáson, a felelősségen van. Mindazzal, amit kaptunk, hűségesen kell bánnunk, és el is kell számolnunk vele.
— Isten egyrészt ajándékokat, lehetőségeket, ‘pozíciót’ bízott ránk, másrészt pedig embereket… [a gyülekezetben], akikért felelősséggel tartozunk, és az ő érdekükben kell munkálkodnunk.

Pásztor (Zsolt 78:70-72, Ez 34:2-6, 1Pt 5:2-3)
— A pásztor gondoskodik a nyájról, utánamegy az elveszetteknek, gyógyítja, védelmezi őket.
— A vezető számára fontos kell, hogy legyen a… [gyülekezeti] tagok élete, gondjaik, hogy minél inkább növekedjenek Isten szeretetében és ismeretében.

Példa (Jn 13:34-35, 1Kor 11:1, Fil 3:17, 1Tim 4:12-15)
— Isten nagyon jól tudja, hogy szükségünk van jó példákra, követendő és követhető modellekre az életünk során, hiszen rengeteget tanulhatunk tőlük.
— Bármilyen nagy felelősséget is jelent, a vezetőnek például kell lennie a többiek számára a krisztuskövetés különböző területein — a szeretetben, az odaadásban, a barátságban stb.

A Bibliában nem egyféle vezetővel találkozunk, aki az adott korban és helyzetben a ‘vezető típust’ testesítette meg. A Biblia olyan emberekről ír, akik eltérő személyiségükből fakadóan más-más módon élték meg Isten elhívását, másképpen viszonyultak a rájuk bízott emberekhez és feladatokhoz, viszonyt egyikükről sem olvasunk úgy, mint az ideális vezetőről, és nem találunk olyan összehasonlítást sem, miszerint valamelyikük jobb vezető lett volna, mint a másik.

Ha végiggondoljuk, milyen vezetőket ismerünk meg közelebbről a Bibliában, világos — és bátorító! –, hogy hozzánk hasonlóan valamennyien gyarló emberek voltak. Gondoljunk csak Ézsaiásra, Péterre, Jakabra, Jánosra, Timóteusra…! Hogy miért éppen őket hívta el Isten vezetőnek? Bizonyára voltak olyan tulajdonságaik, akár velük születetten, akár úgy, hogy a vezetés küzdelmes folyamatában munkálta ki bennük Isten, amelyek alkalmassá tették őket erre a feladatra. A legfontosabb azonban egy dolog volt: nyitottságuk Isten felé, készségük arra, hogy az ő rendelkezésére álljanak abban és akkor, ahogyan ő akarja; egyszóval engedelmesség.”

Forrás: MEKDSZ-kézikönyv, MEKDSZ, Budapest, 2002. pp. 52-53.

Reklámok

Mit mond a Biblia a vezetőről? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, idézetek

Hozzászólások lezárva.