Különleges könyv

“Istentől származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára” (2Tim 3:16-17, EFO).

Volt szerencsém olvasni már bizonyos vallások szent könyvei (pl. Korán, Mormon Könyve, Tan és szövetségek, Bhagavad-Gíta). Többük is azt állítja magáról, hogy Istentől származó szentírás. A Biblia véleményem szerint mégis kiemelkedik közülük, két okból is: (1) Ez is azt állítja magáról, hogy Isten a szerzője. (2) Maga a szöveg azonban mind teológiai, mind gyakorlati szempontból olyan hitelt érdemlő gondolatokat tartalmaz, melyek ezt a szerzőséget alá is támasztják. Ezekből említenék meg néhányat…

Megbízható próféciák — “…nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az Úr. Mind beteljesedett” (Józs 23:14, MBT). Ellentétben Nostradamus jóslataival, napjaink horoszkópjaival vagy számos karizmatikus “próféciával”, a Biblia próféciái mind pontosan teljesedtek be. Évszázadokkal korábban leírt bizonyos eseményeket, nevén nevezett uralkodókat, jövendölt birodalmak felemelkedéséről és bukásáról stb. Minden próféciája a történelembe ágyazottan és igazolhatóan következett be. És itt nem csak amolyan ködös jövendölésekről van szó, amiket így is vagy úgy is lehet érteni, hanem konkrét, részletekbe menő próféciákról. E tény ismerete megerősíti a bizalmat a még beteljesedésre váró próféciákkal kapcsolatban is. “A Bibliában olyan sok prófécia van feljegyezve, hogy teljességgel lehetetlen, hogy a beteljesedésük a véletlen műve legyen” (Irwin H. Linton: A Lawyer Examines the Bible).

Hiteles feljegyzések — “…eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam…” (Lk 1:3, MBT). A Mormon Könyvét olvasva egy Amerikában élő zsidó szubkultúra képe rajzolódik ki előttünk. Azt is megtudhatjuk belőle, hogy a mai indiánok valójában sémiták, akik a bevándorló zsidók leszármazottai. A benne említett személyek, földrajzi helyek, csaták, események, használati tárgyak létezésére azonban semmilyen bizonyítékot nem szolgáltat a régészet vagy az antropológia. Ezzel szemben a Biblia eseményei valóban megtörténtek, a benne említett személyek valóban léteztek, az említésre kerülő mértékek, eszközök, pénznemek vagy a leírt eseményekre a történelemben találunk bizonyítékokat. Sokáig vitatott volt pl. Poncius Pilátus létezése, mert csak a Biblia említette meg őt. Azonban találtak Biblián kívüli, független bizonyítékokat is arra, hogy ő valóban létezett. “A Biblia kronológiai és földrajzi feljegyzései pontosabbak és megbízhatóbbak, mint bármely más ókori iraté” (Robert D. Wilson: A Scientific Investigation of the Old Testament).

Korszakalkotó törvények — A mózesi törvények között találunk olyanokat, melyek első látásra csupán szükségtelen kukacoskodásnak tűnhetnek. A későbbiekben azonban a higiéniáról szóló ismereteink fejlődésével világossá vált, mennyire fontosak voltak azok a nép egészségének megóvása érdekében. Az 5Móz 23:13-14 szavait megerősíti az USA járványügyi központja, a Centers for Disease Control and Prevention, amikor a megfelelően kialakított illemhely hiánya esetén ezt javasolja: “Bármilyen víztől legalább harminc méterre végezzük el a dolgunkat, és az ürüléket fedjük be földdel.” Az olyan törvények, melyek az állati tetem vagy egy holttest érintésére vonatkoztak, szintén egyeznek a modern orvostudománnyal (vö. 3Móz 11:27-28, 4Móz 19:13-19). A 3Móz 13:1-8 pedig leírja a fertőző bőrbetegségekkel kapcsolatban azt, hogy a beteget el kell különíteni az egészségesektől. Ezzel kapcsolatban a Saudi Medical Journal ezt írja: “A fertőző betegségek megfékezésének talán egyetlen módja a járvány korai szakaszában történő elkülönítés vagy karanténba helyezés.” A törvényekről ezt a megállapítást tette Dr. Aldo Castellani és Dr. Albert J. Chalmers: “A mózesi idők részletes higiéniai előírásai egyszerűen lenyűgözők” (Manual of Tropical Medicine).

Egységes egész — Bár mintegy 1600 év alatt kb. 40 férfi írta le a Biblia egyes könyveit (gr. biblia = könyvek), azok mégis egy egységes egészet alkotnak. Vannak olyan írások benne, amelyek látszólag kilógnak a sorból: pl. az Énekek éneke erotikus volta miatt; Rúth könyve, mert egyetlen alkalommal sem szerepel benne a Jahve név (az Ószövetségben mintegy 7,000 alkalommal jelenik meg); Ézsaiás könyvét vádolták már azzal, hogy két vagy három szerző műve (Deutero- és Trito-Ézsaiás) stb. Azonban mindezen vádak ellenére a Bibliának van egy központi gondolata, mely Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig vörös fonálként vonul végig a szövegen. Ez pedig nem más, mint az evangélium, azaz Isten megoldása az ember bűnére Jézus által. Bár ilyen sok emberi szerző műve, mégse találunk benne ellentmondást, melyre ne lehetne ésszerű és egyszerű magyarázatot adni. “Ezek az írások együttesen egy összefüggő könyvet alkotnak. Nincs ehhez fogható irodalmi mű” (James Orr: The Problem of the Old Testament).

Ezek persze csak részleges dolgok, melyekben a Bibliáról kiderült, hogy hitelt érdemel. A beteljesedett próféciák és a gyakorlatias törvények mellett sok más jellemvonása van, melyek miatt valóban magán viseli az istentől ihletettség (helyesebben kileheltség) bélyegét. Magáról így fogalmaz: “Mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony” (Zsid 4:12, EFO). Azokra, akik nyitottan olvassák, hatással lesz, átformálja őket, megváltoztatja a személyiségüket, kompenzálja a hiányosságaikat, megfékezi a bűnben őket. Erre pedig egyetlen önsegítő könyv vagy pszichológiai tanulmány sem képes.

Reklámok

Különleges könyv bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Hozzászólások lezárva.