Szabados Ádám: Erosz nyomában

erosz_nyomaban“Régi igazság, hogy Isten hiányának jelei is Isten jelei, de hogy ez a hiányérzet kultúránk történetében milyen sokféle módon és váratlan formában jelenik meg, azon először ez a kis könyv gondolkodtatott el. A felismerés, a megértés élményén túl azonban más is történt: új szemet adott. Figyelni tanít. És irgalomra.” — Szalai András nyilatkozott ezekkel a szavakkal Szabados Ádám: Erosz nyomában (Harmat, Bp. 2008.) című könyvéről.

Az alig százoldalas könyvben a szerző Erosz nyomába ered. Ám olyan megközelítést alkalmaz, mely a 25, különböző témájú elmélkedés végére Jézusnál lyukad ki, és C.S. Lewis ismert szavait visszhangozza arról, hogy döntenünk kell a Mester követését illetően. De ki vagy mi is ez az Erosz, akinek a keresésére indul? Ezt mondja: “Erosz vágyakozása a görögök szerint mindent felölel, ami szép, jó és igaz… Eroszt ezért mindenhol megtaláljuk, ahol emberi sóvárgás van. Könnyű a nyomába eredni, mert mindenütt jelen van” (p. 8.).

Már az Édenben, a kísértés pillanatában megjelent a szép utáni vágy az emberben. Éva látta, hogy kívánatos a gyümölcs, és csábítja a szemet (vö. 1Móz 3:6). Az Erosz utáni vágy sokszor beteljesületlen marad az életünkben, máskor pedig kielégül ugyan, de rá kell jönnünk, hogy nem jártunk jól vele, mert “az ember szívének legmélyebb vágyakozásait nem tudják betölteni a földi javak” (p. 45.). Többek között olyan témákat említ, mint a szexualitás szakramentuma, a szerelem, a másság, a természetbe való romantikus visszavágyódás, a búskomor gyönyör. A szerelem mai világban (és filmművészetben) megfigyelhető kiemelkedő jelentőségét azzal magyarázza, hogy az Istent tudatosan elutasító ember tudattalanul mégis a másik ember közelségében Isten képmását keresi. És végső soron ez az alapgondolat foglalja össze az Erosz utáni kutatás lényegét: amit keresünk, az valójában Jézus.

Ez az oka, hogy az utolsó fejezet épp az ő követéséről szól (akit a könyvben végig Yeshua rabbinak hív). Jézus követésében három lényeges mozzanat figyelhető meg: (1) Jézus felszólít bennünket arra, hogy kövessük őt. (2) Aki vállalkozik erre, az mindent hátrahagy, hogy követhesse őt. (3) Jézus következetesen kitart amellett, hogy bűnösöket hív, hogy kövessék őt. Jézust követni komoly és életre szóló vállalkozás, mert ő “mindig figyelmeztet arra, hogy az ő követése nem egyeztethető össze mások követésével. Feltétlen bizalmat vár” (p. 102.). Kirkegaard gondolatát is idézi, mely szerint Jézus nem csodálókat keres magának, hanem követőket — a kettő között pedig hatalmas különbség van.

Ajánlott irodalom ez a könyv mindazoknak, akik nem tudják elképzelni, hogy minden emberi vágyunk beteljesítésének igénye mögött valójában Jézust keressük — csak nem tudunk róla. C.S. Lewis fogalmazta ezt így meg: “Ha felfedezek magamban egy olyan vágyat, melyet semmiféle e világi tapasztalat meg nem elégíthet, akkor arra a legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másik világ számára lettem teremtve.”

Reklámok

Szabados Ádám: Erosz nyomában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.