Párhuzamos valóság

A párhuzamos dimenziók létezése megmozgatja az emberek fantáziáját. Több film is készült már ezzel kapcsolatban, köztük az egyik legújabbal, a 2011-es Felettünk a Földdel (Another Earth). Ebben egy történelmi jelentőségű felfedezés köré épül fel a cselekmény — rájönnek, hogy létezik a mi Földünkkel párhuzamosan egy másik Föld is, melyen egy másik dimenzióban zajlik az élet. Ehhez hasonló a témája az Upside Down c. 2012-es filmnek is, melyben pedig egymás fölött él két világ egymással párhuzamosan. Azonban az ellentétes irányú gravitáció elválasztja őket egymástól — a két világ lakói azonban hatással tudnak lenni egymás életére.

upside_down

A Biblia egy kevéssé ismert tanítása az, hogy a mi valóságunkkal párhuzamosan létezik egy másik is. Isten birodalma ez, a szellemvilágnak az a dimenziója, mely a mi érzékszerveinkkel fel nem fogható. Azonban a két világ hatással van egymásra. A legnyilvánvalóbb “kapcsolatfelvétel” Jézus részéről történt, amikor emberként megszületett erre a világra, pedig ő a szellemi dimenzióban létezett (Ezen esemény jelentőségének megértéséhez ajánlom Edwin A. Abbott Síkföld c. regényét.).

Az már kevésbé nyilvánvaló, hogy az e világon lezajlott események olyan húrokat pendítenek meg, amelyek a másik világban rezonálnak. Pál apostol szavai így hangzanak ezzel kapcsolatban: “Most viszont [Isten] meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét az Eklézsia közreműködésével a mennyei hatalmasságoknak és fejedelemségeknek” (Ef 3:10, EFO). Isten a mennyei világ lakóit a mi példánkon keresztül tanítja. Jób könyvének 1. és 2. fejezete a kibontakozó dráma előtt bepillantást enged a színfalak mögé. Közli velünk, hogy ami a következő negyven fejezetben történik, annak a szellemi dimenzióhoz van köze. Arról van szó ugyanis, hogy a Jób életében történt katasztrófákra adott reakciói mutatják meg egy hűséges férfi életében Isten hatalmát és dicsőségét. Istent megvádolta Sátán: csak azért engedelmeskedik neki Jób, mert minden jóval elhalmozta. A kibontakozó dráma pedig megcáfolja ezt az igaztalan vádat (vö. Péld 27:11).

Sokszor bele sem gondolunk, hogy az, ahogyan megéljük az örömteli és a nyomorúságos pillanatokat az életünkben, hatással lehet a másik világra. Ami az emberek között történik, annak hatásai túlmutatnak e világ dimenzióin, és a párhuzamos valóságban visszhangoznak. Erről semmi információnk nem lenne, ha csak bizonyos eseményeknél ne engedne maga a Biblia bepillantást a másik világban történekbe: a tanítványok bizonyságtétele nyomán Jézus látta Sátánt villámként lezuhanni a mennyből (Lk 10:17-18); ha megtér egy bűnös ember, a mennyben örömünnepet tartanak (Lk 15:7); egy gyermek születésekor háború tört ki Mihály arkangyal és Sátán között a mennyben (Jel 12:5-9). Valami, ami önmagában a földön jelentéktelennek tűnik, mégsem az, mert a mennyei világra is hatással van.

Érdemes az életünkről máshogy gondolkodnunk. Rá kell döbbennünk, hogy az élet nem rólunk szól, hanem Istenről — mi pedig arra lettünk megteremtve, hogy őt magasztaljuk (Ef 1:4-6). A mai napig ugyanaz történik a mi életünkben is, mint Jóbbal történt. Ha hittel és bizalommal kitartunk Isten mellett a rossz körülmények között is, akkor rajtunk keresztül tudja ő bebizonyítani, hogy a gonosszal szemben igaza van. A Jób könyvében található végkifejlet pedig bátoríthat minket, hogy van értelme a végsőkig kitartani. Ahogyan Isten Jóbot kárpótolta és megjutalmazta, úgy tesz majd velünk is a végsőkig való hűségünkért cserébe. De ha nem tenné is, méltó arra, hogy érte éljünk és meghaljunk (vö. Dán 3:17-18).

Reklámok

1 hozzászólás

Kategória: teológia

One response to “Párhuzamos valóság