Az utolsó világbirodalom

“Itt van igazán szükséged a bölcsességre és értelemre, hogy ezt megérthesd! A Szörnyeteg hét feje azt a hét hegyet jelenti, amelyen az asszony ül. De jelenti azt a hét királyt is, akik közül az első öt már meghalt, az egyik most van, az utolsó pedig még nem jött el. Amikor majd eljön, csak rövid ideig marad” (Jel 17:9-10, EFO). Ezek János apostol szavai a világbirodalmakról, melyek végig kísérték Isten tervét a történelemben. Öt birodalomról ír, melyek már elmúltak: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Perzsia és Görögország. Amikor a Jelenések könyvét leírja, éppen a Római birodalom van uralmon (“az egyik most van”). És beszél egy olyan birodalomról, ami még nem jött el, de egy rövid időre hatalmat fog szerezni. Amennyire valós birodalmak voltak a korábbiak, annyira valósnak kell lennie az eljövendőnek is.

usa_uk

Nem csak a Jelenések könyvében találkozunk ezekkel a birodalmakkal. Dániel is látta a felemelkedésüket és bukásukat (vö. Dán 2., 7. és 8. fejezetek). Azért lényeges ezen birodalmak beazonosítása és a történelmük (tkp. a világtörténelem) szemmel tartása, mert az utolsó birodalom bukása után Isten veszi át a királyi uralmat a világ és az emberiség fölött: “Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké” (Dán 2:44, MBT).

Nebukadneccar álmában egy különféle fémekből készült emberi alakú szobor szerepel. Az arany fej maga Nebukadneccar és a Babiloni birodalom (érdemes megjegyezni, hogy Isten szemében nem a demokrácia a legértékesebb kormányzati forma, hanem az abszolút monarchia — melynek Jézus a királya). Dániel megfejti a látomást, és elmondja, hogy a birodalmak után sorra újabb birodalmak támadnak (“utánad más királyság támad”, Dán 2:39). A vasból készült lábak jelképezik a Római birodalmat, melynek idején János apostol is élt és látomásokat kapott a világ végéről.

Itt kezd érdekessé válni a történet, mert a vas lábak, vagyis a Római birodalom után nem szerepel a szokásos formula: “utánad más királyság támad”. Ez feltehetőleg arra utal, hogy a részben vasból, részben cserépből álló lábak egy olyan utolsó birodalmat jelképeznek, mely a Római birodalom “jogutódja”. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy az írásmagyarázók egy része az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szövetségét tekinti ennek az utolsó birodalomnak. Az egykori Róma hatása sok területen érződik ma is: latin nyelvek, római jog, római számok, latin betűk (“Times New Roman”). Politikai következtetéseket nem szeretnék levonni, de mégis érdekes, milyen befolyása is van ennek a közös gyökerekkel rendelkező két nemzetnek a világban.

Az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama pl. így nyilatkozott 2010-ben: “Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia viszonya igazán különleges. Közös örökséget mondhatunk magunkénak. Közösek az értékeink… Amikor az Egyesült Államok és Nagy-Britannia összefog, a népeink — és a világ népei mind — nagyobb biztonságnak és jólétnek örvendenek. Röviden szólva, az Egyesült Államoknak nincs közelebbi szövetségese és erősebb partnere Nagy-Britanniánál.”

Ha ezen gondolkodunk, nem kell azonnal az Antikrisztus jelét keresnünk, sem erőltetett módon a ma látható eseményekben felfedeznünk a Jelenések könyve leírásait. Ám az mindenképp érdekes, ha az egyik kezünkben a Bibliát tartjuk, a másikban pedig az újságot (vagy a távirányítót — kinek mi tetszik), és összevetjük a kettőt. Meggyőződésem, hogy bibliai próféciák teljesednek be a szemünk láttára, és eljön az idő, amikor Jézus Krisztus országa végleg átveszi az uralmat a világ fölött.

Reklámok

4 hozzászólás

Kategória: teológia

4 responses to “Az utolsó világbirodalom

 1. endike

  Hát a Jelenések könyve meg a hasonló bibliai dolgok elég nehéz téma.
  Én egyre inkább úgy látom, hogy alig értem őket. Oké, persze én is olvastam a sokféle magyarázatokat amikről rengeteg könyv meg prédikáció szól. De valahogy nem áll össze nekem igazából…
  Vegyül pl ezt az USA dolgot, vagy a római birodalmat… Ezek csak a Föld egy részét uralták-uralják. Pl. Kína az egész történelem során hasonló nagyságú birodalom volt kb… És ma is az. Vagy akár India, vagy a ruszkik… A nyugati világ hajlamos úgy gondolkodni hogy csak ők vannak a világon, persze lehet hogy a kínaiak is így tesznek. :)

 2. infaustus

  A Jelenések könyve szerintem se a legkönnyebb olvasmány. Ettől függetlenül nagyon sok építő dolgot találtam benne. A világbirodalmak – amennyire én látom a bibliai történelemben – mindig olyanok voltak, amelyeknek elég nagy befolyásuk volt Izrael népére. Ezért nem csak egy birodalom mérete számít, hanem a zsidósággal való kapcsolata is.

 3. mauverick

  Érdekes írás, felmerül bennem kérdésként, hogy miért nem számolt a jóslat egy akkora birodalommal, mint Szovjetúnió, illetve az is kérdéses, hogy ha az USA és Nagy-Britannia az utolsó nagy birodalom, vajon igaznak tarthatjuk-e rájuk a prófécia azon részét, hogy “csak rövid ideig marad”.

  Sztem ezek miatt nem ez az egyetlen helytálló értelmezése a Jel 17:9-10-nek, sőt, sztem valami más dologról lehet itt szó.

  Egyébként szeretem a blogodat, sok értékes dolgot olvasok itt. :)

 4. karecsi

  Én pedig örvendek, hogy nem vetsz mindent el csak azért mert a tanúk is azt tanitják.