Mi a hitvédelem?

A Biblia több helyen is figyelmeztet minket arra, hogy sokan eltérnek majd az igaz, bibliai keresztény hittől (pl. Mt 7:15, ApCsel 20:28-30, Róm 16:17, 2Kor 11:3-4, 1Tim 4:1, 5, Zsid 13:8, 2Pt 2:1, 1Jn 4:1). Ezért az a küldetésünk, hogy a hitünket megvédjük – összhangban Péter és Júdás felhívásával: “…legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Pt 3:15-16); ill. “…küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott” (Júd 3). Sokat beszélünk róla, könyveket olvasunk vele kapcsolatban — de mi is valójában az apológia?

biblical_apologetics

A hitvédelem, vagyis apológia görög szava (ἀπολογία) arra utal, amikor valaki a saját védelmében mond egy beszédet (védőbeszéd), saját maga próbálja önmagát megvédeni. Igazi hitvédelmi tevékenységet ebből kiindulva csak az tud folytatni, aki az evangéliumot, a Szentírás tanításait, a keresztény hitet magáénak, az élete részének tekinti. Valami védelmének minőségére hatással van, hogy mennyire tartjuk azt életünk részének, mennyire fontos számunkra. A hitvédelem akkor kezdődhet el, amikor értékeljük Isten dolgait, és másoknak is szeretnénk a tévtanítások rengetegéből kiszabadulva segíteni megtalálni az igazságot (Jn 14:6).

Josh McDowell egy fontos tényre hívja fel a figyelmet a hitvédelem kapcsán: “Az apologetika nem mentegetőzést jelent, hanem annak megvédését, ami hitünk szerint igaz.” Soha nem kell bocsánatot kérnünk azért, amiben hiszünk. Nem kell mentegetőznünk azon valóban bibliai igazságok miatt, melyeket a Szentírás tanít. Nem kell szégyenkeznünk azért, mert keresztény álláspontunk bizonyos kérdésekben nem egyezik korunk divatjával (pl. házasság, homoszexualitás, istenhit stb.). A valódi hitvédelemhez bátorságra van szükség, hogy ki merjünk állni a többségi társadalom elé, és azt merjük mondani, hogy nekünk van igazunk (pontosabban nem nekünk, hanem Istennek — mi pedig egyet értünk vele).

A Szentírásban többször is előfordul a hitvédelem görög szava, és ezekből az igehelyekből is fontos dolgokat tanulhatunk meg. Pál pl. ezt írja: “Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak” (1Kor 9:3). Hitvédelemre azért van szükség, mert támadás éri az igazságot — megpróbálják azt elnyomni, elferdíteni, elhallgattatni. Az így fellépő vádakra és támadásra válaszol a hitvédelem, és cáfolatot igyekszik megfogalmazni az igazság védelme érdekében. Ugyancsak Pál a 2Kor 7:11-ben a hitvédelmet olyan erős érzelmet kifejező szavakkal együtt említi, mint a félelem, vágyódás, ragaszkodás. A hitvédelem egy szenvedélyes cselekedet, amit az igazság iránt érzett szeretet fűt, de ugyanakkor megjelenik benne az elveszettel szemben érzett szánalom is. A jó hitvédelemhez nem állhatunk hozzá kedvtelenül — izzania kell bennünk a tűznek ahhoz, hogy eredményeket érhessünk el. A 2Tim 4:16 pedig arra bátorít, hogy az igazság melletti küzdelemben akkor is tartsunk ki, ha azt vesszük észre, hogy senki nincs mellettünk.

Az apológia nem az üdvösség kulcsa, nem egy olyan módszer, mellyel minden ellenszegülőt el tudunk hallgattatni. A hitvédelem egy csatorna, melyen keresztül kifejezhetjük szeretetünket Isten és a tévedésben élő emberek felé. Nem csak a tényekről és bizonyítékokról szól, hanem szerető szenvedélyről, mely a szívünkben az elveszettért való imádsággá formálódik át. Az a hitvédelem, ami nem ilyen, többet árt, mint amennyit használ az evangélium ügyének. McDowell így összegzi gondolatait: “Egy figyelmeztetés az apologetika használatával kapcsolatban: Isten üdvözít, az apologetika nem. Ugyanakkor Isten gyakran felhasználja az apologetikát vagy a bizonyítékokat, hogy leküzdjük azokat az akadályokat, amelyeket sokan a hit elé állítanak, és megmutassuk, hogy a Krisztusban való hit ésszerű.”

Reklámok

38 hozzászólás

Kategória: apológia

38 responses to “Mi a hitvédelem?

 1. lenyegtelen

  MARCION – THE HERETIC THE CHURCH FOLLOWS
  http://thekeyofknowledge.net/downloads/Religion/Marcion.pdf
  A “PAGAN CHRISTIANITY?” könyvhöz hasonlóan, ez a könyv sem ad teljes képet az eltorzult dolgokról, habár címe nagyon is találó.
  Az első egyházszakadás már a i.sz. 60-as éveiben bekövetkezett. Esszénus hatásra, a leszakadtak lassan letérnek az útról. Zsidózó és pogány elemekkel ötvözve az apostoli nézeteket tövább szakadoznak. A i.sz. II században kb 70 különböző rivális keresztyén felekezet létezett. Konsztantin császár már jóval a Nikeai zsinat előtt beavatkozott és támogatta az ortodoxnak illetve katholikosznak nevezett irány újraegyesítő politikáját. Az eretnekek egyházi javait elkobozta és a katholikusoknak adta, az engedetleneket katonai erővel leverte (316 körül). De kik voltak ezek az “ortodoxok” és mit hittek?

  (Forrás: Iraeneus, Against Heresies, 5. könyv)

  “Némelyek azok közül, akik ortodoxnak mondatnak, túlmennek azon az előre meghatározott terven, ami az igazak felmagasztalását illeti, és tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy milyen eljárás alapján kell felnevelődniük a romolhatatlanságra. Ily módon eretnek véleményeket táplálnak magukban. Mert az eretnekek a test üdvösségét be nem fogadva, azon a meggyőződésen vannak, hogy a halál után azonnal felkerülnek a mennyekbe”

 2. lenyegtelen

  “Így tehát azok a személyek, akik elvetik a teljes ember feltámadását, és mindent megtesznek azért, hogy az kikerüljön a keresztény tanrendből, semmit nem tudnak a feltámadást érintő (megváltó) tervről. Mert a maguk választásából kifolyólag nem kívánják megérteni, hogy ha valóban úgy lenne, ahogy ők állítják, akkor maga az Úr – akiben állítólag ők is hisznek – sem kelt életre a harmadik napon, hanem kimúlásakor azonnal a magasba szállt, testét a földön hátrahagyva. De a tény az, hogy az Úr három napon át a holtak birodalmában lakozott, ahogyan Jónás három napot és három éjjelt töltött a nagy hal gyomrában (Máté 12:40) … Dávid pedig eképp prófétált felőle: ‘Kiragadtad lelkemet az alvilág [sír] mélyéből.’ És miután harmadnap felkelt, ezt mondta Máriának: ‘Ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az Atyához (János 20:17). … Hogy ne lennének ezek az emberek zűrzavarban akkor, amikor azt állítják, hogy a belső ember [lélek] itthagyva a testet, felszáll a legmagasabb mennyei helyre? Mert amiképpen az Úr ‘a halál árnyékába került’ (Zsolt. 86:23), ahol a holtak szellemei voltak, és azután feltámadott testében, majd a feltámadás után a mennybe vitetett, világos tehát, hogy a tanítványainak szellemei szintén a láthatatlan helyre kerülnek [Hádesz, halál, sírgödör] … és ott maradnak a feltámadásig, várva azt az eseményt. Akkor visszakapják testüket, és teljes testükben kelnek fel, ahogyan az Úr felkelt, ők is az Isten jelenlétébe fognak kerülni. Ahogyan Mesterünk sem azonnal mennybe szállt, hanem megvárta a feltámadásának idejét, úgy [halálunkban] mi is várjuk a feltámadásunk idejét.

  Amennyiben tehát egy bizonyos ortodox egyénnek a véleményei eretnek eszmefuttatásból fakadnak, mindkét fél [a hirdető és a hallgató is] tudatlan marad az isteni leosztást (diszpenzációt), valamint az igazak feltámadásának titkát illetően, és a földi királyságot illetően is, ami pedig a romolhatatlanság kezdete; e királyság által, mindazok, akik érdemesek lesznek, fokozatosan rávezettetnek az isteni természet felvételére.”

 3. lenyegtelen

  A fanatizmus ezen a téren olyan nagy volt, hogy ezen állítólagos keresztyének közül egyesek mindent elkövettek, hogy mártírok legyenek és így azonnal a menybe kerüljenek. Pogány templomokban agitáltak, hogy vádolhassák őket, sőt, leshelyről katonai erőket támadtak meg fakardokkal (!), csakhogy lemészároltassanak.

 4. Kedves “lényegtelen”, elolvastam a hozzászólásaidat, de nem sikerült felfedeznem összefüggést bennük az eredeti poszttal. Segítenél? :)

 5. lenyegtelen

  Kedves “frallemande”,
  Ezek szerint nem is próbálkozom :)

 6. lenyegtelen

  Nos, akkor mégis próbálkozzak? Iraeneus, Lyon-i püspök, II századi író és hitvédő volt. Fiatal korában Szmirna püspökének, Polikárpnak lábánál tanúlt. Polikárp pedig János apostol tanítványa volt. A mai keresztyén hitvédőkkel ellentétben nem vallja azt, hogy a szentek haláluk után máris a menybe kötnek ki. Neki más Bibliája volt vagy miért? Ti mit gondoltok?

 7. lenyegtelen

  Válaszom: Lehetséges, hogy ő jobban értelmezte a Bibliát? Vagy talán tévesen és a mai hitvédők tévednek?

 8. lenyegtelen

  Faragó Benjámin baptista lelkipásztor szerint, a tűzzel és kénkővel égő tó (a.k.a. pokol) még nem nyilt ki. Egyelőre a halottam, beleértve a szenteket is, a halottak honában vannak, ez pedig szerinte nem azonos a “pokollal”. Ti mit gondoltok? Valamikor ez a nézet nagyon népszerű volt az angliai baptisták körében.

 9. lenyegtelen

  Szerintem az Űdvözítő sem tanított mást. A katholikus korrectió előtt, a Máté 10:28 verse valamikor úgy hangzott mint a Lukács 12:5 verse, a Lukács 16:19-31 pedig nem létezett, ezt később adták a szöveghez.

 10. infaustus

  Kedves lényegtelen,

  Egyet kell értsek frallemande megjegyzésével. Én azt látom, hogy a saját elképzelésed írod le, sokszor borzasztóan sok kommentben, de úgy, hogy annak az eredeti témához már nem sok köze van. Ha a párbeszédre törekszel, akkor kérlek, egy bejegyzéshez ne kommentelj 6-8 alkalommal, ha senki más nem szól hozzá. Ez így nem kommentelés, hanem önálló blogolás, ahhoz pedig ajánlok egy saját blogot.

  Egyet nem érteni természetesen lehet velem. De itt a mód a kérdéses, ahogyan kifejezésre juttatod.

 11. T

  43 Jézus így felelt neki: „Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.”

 12. “lényegtelen”: örülök, hogy a válaszodban eljutottál odáig, hogy megkérdezd, az itteni olvasóknak mi a véleményük az általad idézett szövegekről és a te álláspontodról. Eddig ezt nem tetted, csak bemásoltál ide szövegeket, és nem mondtad ki, mit akarsz velük. Én kicsit provokatívnak éreztem őket. Most is jól láthatóan egy részletkérdésre koncentrálsz (a halál utáni állapot), és ezzel próbálod vitára késztetni a blog szerzőjét és olvasóit. Hogy a tárgyhoz is szóljak: az a probléma a jelenlegi hozzászólásaiddal, hogy hitvédelmen te mást értesz, mint amiről a posztban szó van. Láthatóan azt szeretnéd bizonyítani, hogy akik a jelenlegi bibliai szövegek alapján védik a hitüket, azok valahol tévedésben vannak, mert vagy nem jól értik a szöveget, vagy nem az úgynevezett “eredeti” szövegekkel dolgoznak.
  Csatlakozom infaustus ötletéhez, szerintem is érdemes lenne egy saját blogot nyitnod, ahol kedvedre kifejtheted a nézeteidet. Ott még talán több esélyed is lenne a vitára :) Ezt minden bántó szándék nélkül mondom, és kérlek, ne haragudj meg érte.

 13. lenyegtelen

  Kedves infaustus és frallemande,
  Elnézést, ha tolakodó voltam. Jó ötlet lehetne egy blog.

 14. Spectator

  lányegtelennek!
  Megnéztem a Baptista Egyház hivatalos listáját a lelkipásztorairól.
  Közöttük nincs Faragó Benjámin nevezetű.Az interneten sem
  találtam ilyen nevezetű prédikátort.A kijelentés pedig amit a
  szájába adsz nem hiszem,hogy elhagyta volna egy baptista
  lelkipásztor száját.Túl “eredeti”és túl “merész”.Ez a kijelentés
  egyszerűen spekuláció,semmi bibliai alapja nincs.Nagyon
  szekta ízű ez az állítólagos mondat.

 15. Spectator, alapos vagy! :)

 16. Lehet, hogy Benjamin Carver :) Mint Verne Gyula – Jules Verne :)

 17. lenyegtelen

  Frallemande kozel vagy :) Tehat megsem alapos ez a “spectator” :)

 18. lenyegtelen

  Spectator bajtars, ne tevedj mint Anonymus magyar kronikas. Egy torok kronikaban azt olvasta, hogy a sasok sok kart tettek a magyarok marhaiban. Csakhogy a sas szo abban a kronikaban nem a madarakra vonatokozott, hanem egy torok torzsre :) Gesta Hungarorum vs Dzagfar Tarihi :)

 19. lenyegtelen

  Kedves infaustus,
  A te kommented is bizonyitja mennyire felszines vagy. Ha meg akarod erteni az igazsagot a magyarok eredeterol, akkor visszafele kell keresned az utat, mert az igazsag a Vereckei hagon tul van. Ez az utolso allomas. Hasonlo Nikeahoz. Ha meg akarod erteni az igazi keresztyenseget, tul kell menned Nikean, amely az utolso allomas a teljes ekorcsosodas fele.

 20. infaustus

  Kedves lényegtelen,

  Írtam-e valaha, hogy te felszínes vagy? Neveztelek-e eretneknek? Személyeskedtem-e veled? Véleményem szerint nem. Még azért se szóltam, hogy nem tudsz párbeszédet folytatni, sem kommentálni egy bejegyzést, csak elárasztod a szösszeneteiddel.

  Az sem a felszínességem jele, hogy nem kívánok vitába bocsátkozni, és beszállni a szélmalom-harcodba. Gondolj azt, amit csak szeretnél, engem nem zavar. Ha érdekelne az álláspontod, hidd el, keresnék egy blogot, ahol te írsz, vagy valaki, aki osztozik a te véleményeden. De a teológiai tévedéseid nem érdekelnek. Ha téged érdekel az enyém, szívesen látlak, és beszélgetésre is hajlandó vagyok veled, de akkor változtass a kommentelési stílusodon. Ellenkező esetben nem fogok igényt tartani egy-egy bejegyzésemben a 8-10 kommentedre, és törlöm őket.

 21. Spectator

  lényegtelennek!
  Először is semmilyen módon és szinten nem vagyunk bajtársak!
  Semmitmondó rakciód választ sem érdelme hiszen a te célod nem
  a dolgok végiggondolása hanem a provokálás.A tényt amelyet
  közöltem nem tudtad megcáfolni hanem valami értelmetlenséget
  hozol fel.Nem tudsz felnőni a poszt és az értékes hozzászólások
  szintjére és kissebbségi komplexusodat egy ilyen idétlen módon
  fejezed ki.Azért lezárva a mi kis vitánkat egy ókori bölcseletet
  hozok amelyet egy baptista lapban olvastam.Ez lenne:
  AZ EMBER TUDÁSÁRÓL
  Van,aki nem tud,
  és nem tudja,hogy nem tud.
  Ő együgyű,hagyjátok!

  Van,aki nem tud,
  és tudja,hogy nem tud.
  Ő tudatlan,tanítsátok!

  Van,aki nem tud,
  és azt hiszi,hogy tud.
  Őt kerüljétek!

  Van,aki tud,
  és nem tudja,hogy tud.
  Ő alszik,ébresszétek föl!

  Van,aki tud,
  és tudja,hogy tud.
  Ő bölcs,kövessétek!
  Ezzel az ősi bölcsességgel zárom le kis diszkurzusunkat:
  ezentúl mindenképpen el foglak kerülni!

 22. lenyegtelen

  Spectator, Infaustus, legyen ahogyan akarjátok, csakhogy nem lesz a javatokra, ha igazán meg nem tértek. Hihetetlen milyen gyorsan tudnak fejlődni a dolgok. Ki hitte volna, hogy a kommunizmus hónapokon belül összeomlik? Ki hinné ma, hogy a büszke ortodox, katolikus, protestáns és újprotestáns egyházak egyetlen nap alatt felszámoltatnak? Ki hinné ma, hogy mindenféle vallás felszámoltatik? Hiába fog össze minden vallás, hiába… A militáns Új Ateista Mozgalom mint Isten ostora fog lecsapni minden vallásoskodóra. Az ateista messiás győzni fog minden vallás felett. Még Isten népét is legyőzi. Hihetetlen! Azon a napon csak Isten népe nem fog csodálkozni.

 23. lenyegtelen

  A teljesen ateista világ, amikor a vezető politikusok teljesen átadják a Sátánnak a hatalmat, csupán idő kérdése, kedves Karesz, Zsóca és Ildi.
  Mi semmit sem tehetünk ez ellen, ez Isten terve, ezért politikailag teljesen függetlenek kell maradnunk.
  kérdésehttp://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism

 24. infaustus

  Lényegtelen, te meg miről beszélsz? Látod, erről van szó: nem tudsz párbeszédet folytatni, hanem megint elárasztasz egy bejegyzést az elmélkedéseiddel. De ezeknek a kiinduló gondolathoz már semmi köze. Kérlek, ezt ebben a formában fejezd be!

 25. lenyegtelen

  Hát persze. De igaz, hogy ha lóról van szó, akkor a lóganéról is lehet beszélni? Pont ezt tettem. Es ekkor a Spectator ur – remelem igy mar nevezhetem – nekilendult, hogy bemutassa, hazudom, aztan leszektazott. Mire te nagy folenyesen igazat adsz – mondvan, hogy alapos, pedig nem volt az… ezt pedig nem ismered el, miutan felhivtam a figyelmed. Ha ez az ur alapos lett volna, akkor eloszor megkérdezi tolem, hogy milyen orszagbol valo, ez a Benjamin. Erre bedobtam, hogy ha igy folytassatok es nem tertek meg, nem fogtok jol jarni, hanem Isten bunteto ostora titeket is utoler majd.

 26. lenyegtelen

  Nos, Spectatorhoz és a tobbi “ujkatolikus” hitvédohoz: Ha a Sheolban tuz van, miert dobnak be a tuznek tavaban – miert dobnak a tuzet a tuzbe?
  “És a halált is és a seolt is (halottak honát) a tűznek tavában vetették. Ez a második halál, a tűznek tava.” Jel 20:14

 27. Spectator

  Kedves lényegtelen!
  Habár azt mondtam,hogy virtuálisan mindenképpen kerülni foglak de az
  utolsó két hozzászólásod mellett nem tudok szó nélkül elmenni.
  Kérlek ne fenyegess ilyen mondatokkal”:…nem tértek meg,nem fogtok
  jól járni,hanem Isten büntető ostora titeket is utolér majd”Mi hívők
  arra vagyunk elhívva,hogy egymásra áldást mondjunk és nem arra,
  hogy átkozódjunk.Nem félsz,hogy ez a kijelentésed visszaüthet rád?!
  Továbbá:nem vagyok sem “úr”,sem “újkatolikus”,baptista háttérből
  jövök.Ezért reagáltam a Faragó Benjámin dologra és így kerültem be
  ebbe a méltatlan vitába.Nem tudom,hogy alapos vagyok-e de utána-
  néztem a net-en Benjamin Carver nevű bapt.prédikátor-nak:nem
  találtam.Sem a Sermonaudio sem a Sermoncentral nem tud ilyen
  igehirdetőröl.Ha valóban létezik akkor bocsánatot kérek,de akkor
  nevezd a nevén és ne F.B.-nek!Ha pontosan megjelölöd a forrást
  és a nevet nem is lett volna vita.Ami a megtérésemet illeti az csak
  az Úrra és énrám tartozik.Te nem tudsz rólam szinte semmit és
  ilyen sommás véleményt mondasz ki.Kérlek fogd vissza magad
  egy kicsit!Egyben bocsánatot kérek tőled ha megsértettetelek
  volna.A többiektől pedig azért kérek bocsánatot,hogy belementem
  egy zavaros dologba és ez a zavar csak növekszik.Sajnálom,hogy
  ide lyukadt ki a dolog mert a poszt kitünő.Kár,hogy ezzel a fölös-
  leges és személyeskedő vitával semmit érdemlegeset sem
  tudtunk(tudtam)hozzáadni.Mindenesetre ismét tanultam valami
  újat:nem kell minden feldobott labdát azonnal leütni.
  A hitvédelem egyébként nagyon fontos és egyre fontosabb lesz:
  ez a szerencsétlen vita csak megerősített ebben a tudatban.
  Csak azt felejtettem el,hogy az apologetika egyben harc is,még-
  hozzá nagyon kemény harc amelyeben komoly lelki sebeket
  lehet kapni.Nem lett volna szabad beszállnom ebbe a dologba.
  A poszttal kellett volna foglakoznom és nem avval,hogy
  létezik-e Faragó Benjámin alias Benjamin Carver?De a
  poszttal nem kell foglalkozni mert az úgy jó ahogy jó.Kitünő!
  Végül elnézést kérek mindenkitől,hogy érett ember létemre
  nem láttam,hogy ebbe a méltatlan vitába nem szabad
  részt vennem.Meg kell tanulni megválogatni a vitapartnert.
  Köszön a türelmet és bocsánat a hosszabb szövegért!

 28. @lenyegtelen: miért kellett volna megkérdezni, milyen országból való? Miért nem az eredeti nevén említetted, ha nem magyar? Miért jó zsákbamacskát játszani? Miért jó félrevezetni, csőbe húzni, provokálni másokat? Miért gondolod, hogy jogod van bárki megtért voltát megítélni? Utolsó kérdésem: vallod-e, hogy Jézus Krisztus testben jött el?

 29. lenyegtelen

  “miért kellett volna megkérdezni, milyen országból való? Miért nem az eredeti nevén említetted, ha nem magyar? Miért jó zsákbamacskát játszani? Miért jó félrevezetni, csőbe húzni, provokálni másokat? Miért gondolod, hogy jogod van bárki megtért voltát megítélni? ”
  Nem te írtad, hogy Jules Verne magyarosan Verne Gyula? Igen, én is élek ezzel a fogalommal… Zakariás Bika, Faragó Benjámin, stb.. Ezek reformátorok saját közösségükben. És ha nem lett volna igy, akkor is több ország van amelyben magyar lelkipásztorok vannak. Miért kellett volna csak MO-on listát nézni?
  Nem játszottam semmit. Az igazság provokativ és az Üdvözítő is provokativ volt, ezért nyírták ki. A büszke emberek nem állhatják az igazságot.
  “Utolsó kérdésem: vallod-e, hogy Jézus Krisztus testben jött el?” Persze, hogy vallom. Nem vagyok gnosztikus.

 30. infaustus

  Lényegtelen, akkor az én provokatív kérdéseim:
  – Jársz-e gyülekezetbe? Ha igen mióta, hova?
  – Hogyan találtál rá arra a közösségre?
  – Miben tudsz a javukra szolgálni?
  – Hogyan kezeled velük a nézetkülönbségeket?

 31. @Spectator: szerintem ez a Benjámin egy XIX. századi úr lehet, és tippem szerint angol nyelvterületről származik. A vezetéknevét még nem tudtuk meg pontosan, ezért nem tudhatjuk, van-e róla egyáltalán érdemleges infó a neten.

 32. infaustus

  A 19. században elég sok radikális irányzat keletkezett. Akkoriban pedig nem volt garancia sem a baptista származás, sem az, ha eredetileg más, biblikusnak tűnő felekezet tagja volt az illető. :)

 33. T

  12 Ezt parancsolom nektek: ti is úgy szeressétek egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én titeket!

 34. lenyegtelen

  – Jársz-e gyülekezetbe? Ha igen mióta, hova?
  1991 ota hiszek komolyan Istenben, azóta több felekezetet cseréltem, utoljára tavaly

  – Hogyan találtál rá arra a közösségre?
  Nagyon régi ismerőseim, kb 1993 óta ismerem az alapítót. Ma már halott.

  – Miben tudsz a javukra szolgálni?
  Igyekszem, ezzel azzal.

  – Hogyan kezeled velük a nézetkülönbségeket?
  Abbahagyva a vitát amikor látom, hogy nem megy. Pl. egyik ottani személyiség (mások is) váltig azt bizonygatja, hogy minden bűnös fog kapni egy lehetőséget az ezerévben. Ő így látja: Lesz feltámadás, mindenkit oktatni fognak az Üdvozítő tudományára és aki nem alkalmazkodik, azt eltávolítják.
  Az én véleményem pedig ez: Lesz feltámadás, az igazak az örök életre a bűnösök az örök kárhozatra.

 35. lenyegtelen

  Tehetek itt 1 kérdést a hitvédőknek? Meg lehetne hívni ide a MO-i apollogiásokat.

 36. frallemande

  @lenyegtelen: te is hitvédő vagy, nem? Miért kellene másokat meghívni?Az írás, amelyhez itt hozzászólogatsz, arról szól, hogy miként érdemes a hitvédelmet művelni a nem hívők/ateisták/nem-keresztények felé. Te itt a kereszténységen belüli eltérő nézőpontokról beszélsz bizonyos részletkérdésekben – ezt nem tudom, hogy hívják, de nem az az apológia, amire (szerintem) infaustus gondolt, amikor a bejegyzést írta.
  Egyébként mikor fogod elárulni, mi az idézett Benjamin teljes (eredeti) neve?
  Még egyébkéntebb: itt a wordpressnél is két kattintással lehet blogot létrehozni. Csak jelzem :)

 37. lenyegtelen

  Az este bejött egy fontos információ, ami bizonyítékot adott egy bizonyos elméletre éspedig arra, hogy a Máté 10:28 eredeti verse meg van rontva. A kedves hitvédőktől szerettem volna pár információt a szöveggel kapcsolatban. Pl. hogyan szól a görög szöveg, mert az infó angolban van.
  Csinálnék egy jó vásárt. Megmondom Faragó Benjámin nevét, cserébe a görög szövegnek. Ha áll az alkú, akkor küldöm az angol szöveget.
  OK. Már nyitottam blogot, de nem jött még az ihlet.
  Csak üdvözlet van rajta.

 38. Isten csak segít. Lássátok, valamire jó az advi egyház is. Advi egyetemi tanárt fog felhasználni a Jóisten, hogy segítsen.