Mit kaphatunk a gyülekezettől?

Gyülekezetünk egyik ifjú és tehetséges igehirdetője a Kol 1:1-14-ről prédikált a legutóbbi vasárnapon. A textus alapján több dologról is beszélt: a kolossébeli gyülekezet történelmi hátteréről, Epafrászról, mint a gyülekezet (egyik) vezetőjéről, Pál imádságáról. Különösen tetszett a 3-8. versek alapján az a néhány pont, amit Pál apostol után összeszedett arról, mit is kaphatunk a keresztény gyülekezettől:

  1. Jézusba vetett hit
  2. A szentek iránti szeretet
  3. A mennyben készen lévő remény
  4. Az igazság beszéde, az evangélium
  5. Isten kegyelmének megismerése

chess

A felsoroltak közül az első három (hit, szeretet és remény) megegyezik az 1Kor 13:13-ban szereplő listával — közülük pedig a legfontosabb a szeretet. Fontos megjegyezni, hogy egy jól működő gyülekezetben a tagok hite növekszik Jézusban, egyre jobban szeretik egymást, és ezt tettekben is kifejezésre juttatják, és egyre jobban meghatározza életmódjukat és gondolkodásukat az a remény, amit Istentől kaptak.

Az igehirdető kiemelte az evangélium fontosságát is. Evangélium alatt nem azt a két-három mondatot értjük, amit általában el tudunk mondani a bűnről, a keresztről, a megváltásról. Sokkal inkább Isten életünket megváltoztató, átformáló erejéről van szó (vö. Róm 1:16). Egy evangéliumi gyülekezetben mi más is lehetne a középpontban, mint az evangélium, melyet a tagok megértenek és megélnek. Ehhez társul a kegyelem, mellyel Isten megragadott bennünket, és hatékonyabban tart, mint tette azt a törvény szavával évezredekkel ezelőtt.

Az 5+1-es pont pedig a vezető felelősségvállalása és szerepe volt. A gyülekezetben — ideális esetben — a tagok lelki vezetőre találnak, aki segítségével maguk is felnövekedhetnek az érett nagykorúságra. Epafrász szembe találta magát egy problémával, és egészen Rómáig elment, hogy Páltól tanácsot kérhessen. Ilyen egy jó vezető, aki kész bármilyen áldozatot meghozni a közösség érdekében. Fontos az a kifejezés, amit Pál használ Epafrásszal kapcsolatban: “aki a Krisztus hű szolgája értetek“. A vezető Jézus Krisztus szolgája a gyülekezetért, a közösség tagjai érdekében. Nem öncélú pozícióról van szó, nem a hatalom gyakorlásáról, sem arról, hogy egy tisztség miatt fontosnak érezheti magát, hanem az emberekért végzett munkáról, igazi odaadásról.

Örülnék neki, ha ma az evangéliumi gyülekezetekre a fenti 5+1 pont jellemző lenne. Így talán nem csalódnának oly sokan az egyházban és a helyi gyülekezetekben sem. Aki belülről dolgozik a gyülekezetért, az törekedjen a fentiek kialakítására, aki pedig kívülről teszi ugyanezt, az adjon esélyt a közösségnek, hogy befogadhassa őt.

Reklámok

Mit kaphatunk a gyülekezettől? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, mkgy

Hozzászólások lezárva.