A hamis tanítók felismerése

“Mert hamis messiások és hamis próféták lépnek elő, akik nagy csodákat és jeleket tesznek, hogy becsapják, ha lehet, még Isten választottait is. De ti vigyázzatok, hiszen én előre figyelmeztettelek titeket” (Mk 13:22-23, EFO)!

Az evangéliumokban Jézus 14 alkalommal figyelmezteti követőit a hamis tanítók veszélyére (Mt 7:15, 16:6, 11, 24:4, 24, Mk 4:24, 8:15, 12:38-40, 13:5, Lk 12:1, 17:23, 20:46, 21:8). Más helyen a Szentírás arra biztatja a keresztényeket, hogy tegyék próbára a tanítókat (1Thessz 5:21, 1Jn 4:1), hogy meggyőződjenek róla, valóban Krisztus igazságának megfelelően tanítanak és élnek-e. A következő öt szempont segíthet meggyőződni róla, hogy nem hamis tanítóval van-e dolgunk.

Festmény: Cseh Betti

Festmény: Cseh Betti

1. A jellem próbája

Ezek a hamis tanítók csak kívülről, az emberek szemében látszanak tisztának (Mt 23:28), hiszen juhok ruhájába öltöznek (Mt 7:15), hogy megtévesszék a hallgatóikat. A színpadon valóban úgy tűnik, hogy Isten igazi szolgáival van dolgunk. De ha megnézzük őket a színfalak mögött, máris másféle viselkedést és életmódot látunk. Jézus erős szavakkal marasztalja el őket, amint leírja igazi jellemüket: “belül azonban tele van mindenféle kapzsisággal és önzéssel” (Mt 23:25), “kívülről szépnek látszanak, belül azonban tele vannak a halottak csontjaival és tisztátalansággal” (Mt 23:27), “ti is csak kívülről, az emberek szemében látszotok igazságosnak, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel” (Mt 23:28). Ha jobban megnézzük őket, akkor kapzsiságot, önzést, pénzsóvárságot, paráznaságot és egyéb tisztátalan dolgokat láthatunk meg az életükben.

Fontos tehát valóban próbára tenni őket, hogy a külső látszat ne tévesszen meg minket. Látható a jellemükön az, hogy bibliailag kvalifikáltak arra, hogy vezetők legyenek (1Tim 3:1-13, Tit 1:5-11)? Megfigyelhető életükben a Szentlélek gyümölcse (Gal 5:22-23), vagy inkább a test cselekedetei jellemzik őket (Gal 5:19-21)? Szereti a bűnös embereket (Jn 3:16), de gyűlöli a gonoszságot és a bűnt (Mt 23. fej., Lk 3:18-20, Zsid 1:9)?

2. A motiváció próbája

Az igaz keresztény vezetők és tanítók biztosan törekedni fognak, hogy az alábbi négy dolog jellemezze a szolgálatukat:

  • Krisztus dicsőségére törekszenek, nem pedig a sajátjukat munkálják (2Kor 8:23, Fil 1:20).
  • A gyülekezetet az egyre teljesebb megszentelődés felé vezetik, nem pedig a liberalizálódás vagy a világias életvitel felé (ApCsel 26:18, 1Kor 6:18, 2Kor 6:16-18).
  • Igyekeznek megmenteni az elveszetteket (1Kor 9:19-22).
  • Hirdetik és védelmezik Jézus Krisztus igaz evangéliumát, és nem alkusznak meg hamis tanokkal (Fil 1:16, Júd 3).

3. Életük üzenetének próbája

Jézus így figyelmeztet: “Óvakodjatok a hami prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogáncskóró fügét” (Mt 7:15-16). Az igaz vezetőkkel kapcsolatban is hasonló dologra biztat a Zsidókhoz írt levél szerzője: “Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, mert ők tanítottak benneteket Isten szavára. Figyeljétek meg hogyan élnek és halnak meg, és kövessétek a hitüket” (Zsid 13:7)!

Életem folyamán találkoztam már hamis tanítókkal különféle nem keresztény felekezetekben. A tanításuknak és példájuknak szemmel láthatóan rossz eredményeik vannak (“tövises bokor”, “bogáncskóró”). A legrosszabb dolog, amit megfigyeltem ez: ha valaki az ő tanításukban vagy felekezetükben csalódik, akkor Istenben is csalódik; nem csak a korábbi közösségét hagyja el azzal a tanítóval, hanem Istent is. Ezzel szemben egy igaz, Istentől elhívott tanító — még ha időnként kemény dolgokat mond is — azt fogja elérni, hogy a hallgatói egyre jobban ragaszkodnak Istenhez.

4. A Bibliához való hozzáállás próbája

Mivel Isten szeretne kommunikálni velünk, és szava ma is hozzáférhető formában a Bibliában van leírva, ezért nagyon fontos megnézni, hogy az egyes tanítók hogyan viszonyulnak hozzá. Azt tanítja, hogy mind az Ó-, mind az Újszövetség Isten szava? Hiszi és vallja, hogy engedelmeskednünk kell annak, amit megértettünk a Bibliából? Életének és szolgálatának alapja a Szentírás (2Jn 9-11)? Ha nem, nem szükséges jobban odafigyelnünk rá, mint bárki másra, aki a saját elgondolásait igyekszik tovább adni nekünk (vö. Péld 3:5-6).

5. A pénz próbája

Az első pont a jellem próbájáról szólt, melybe sok-sok dolog beletartozik (külön kiemelném az erkölcsi tisztaságot, mely kísértés lehet a vezetőknek). Ez az utolsó pont pedig arról szól, hogy meg kell vizsgálnunk, hogyan bánik egy vezető Isten pénzével. Ami a gyülekezeti kasszába befolyik, az ugyanis nem a vezető tulajdona, hanem Istené. Így nem is lehet saját célokra felhasználni, bármilyen szentnek is hangozzon az (pl. repülőre gyűjt, hogy hatékonyabban szolgálhasson). A hamis vezetők sok esetben a pénz rabjai, és a szolgálat számukra nem hivatás, hanem lehetőség arra, hogy pénzt csikarjanak ki másokból. Mit látunk a vezetőn? Tisztességesen bánik a rá bízott pénzel? El tud számolni vele? Isten országát építi vele (vö. 1Tim 3:3, 6:9-10)?

A Biblia fegyver a kezünkben, mert benne le van írva, hogy milyen jellemvonásokkal kell rendelkeznie egy igazi vezetőnek. Isten nem titkolta el a kritériumokat, és nem is csak a vezetőkkel tudatta. Az egész gyülekezet olvashatja a leírást, hogy mit vár el Isten a vezetőktől. Ha pedig azt látják, hogy a leírás és az életmód között különbségek vannak, akkor joguk van ezt szóvá tenni. Legyünk óvatosak, és mindig próbáljuk meg azokat a tanítókat, akik kívülről talán juhoknak tűnnek, de belül lehet, hogy ragadozó farkasok.

Reklámok

A hamis tanítók felismerése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.