Teológiánk hatása

“…a puritánok nyomán tudatosult bennem, hogy a teológia magában foglalja a lelkiséget is, abban az értelemben, hogy befolyásolja befogadóinak az Istenhez való jó vagy rossz, pozitív vagy negatív viszonyát, illetve viszonyának hiányát. Ha teológiánk nem ébreszti föl a lelkiismeretet és nem puhítja meg a szívet, akkor valójában mindkettőt megkeményíti; ha nem bátorítja a hitbeli elkötelezettséget, a hitetlenség távolságtartását erősíti meg; ha nem az alázatot szorgalmazza, elkerülhetetlenül a büszkeséget táplálja.

J. I. Packer

J. I. Packer

Ha tehát valaki nyilvánosan teologizál, akár formálisan a szószéken, a katedrán vagy nyomtatásban, akár informálisan karszékben ülve, komolyan el kell gondolkoznia azon, hogy eszméi miként hatnak az emberekre — Isten népére vagy más népekre. A teológusok elhívásuk szerint az egyház vízügyi mérnökeinek és csatorna-felügyelőinek tisztét töltik be: feladatuk, hogy biztosítsák, Isten tiszta igazsága bőségesen eljusson oda, ahol szükség van rá, és hogy kiszűrjenek minden egészségre ártalmas szennyeződést. A teológiai akadémiáknak, szemináriumoknak és karoknak az egyház valóságos életétől való szociológiai távolsága könnyen elfeledteti ezt, és az ilyen intézményekben oktató hivatásos tanárok pályafutása az egyház iránti felelősség tekintetében feltűnően hiányosnak mutatkozott az én időmben. E felelősség mibenlétét bárki megismerheti az egyházatyák, Luther vagy Kálvin, sőt Karl Barth sajátosan tréfás modora révén is, én azonban azt megfigyelve ismertem meg, hogy a puritánok minden általuk ismert ‘tant’ (igazságot) mint életük alapját ‘használták’ (alkalmazták). Visszatekintve úgy tűnik nekem, hogy e puritán hatás nyomán kezdettől fogva minden, bármilyen témát illető teológiai megnyilatkozásom a lelkiségre (azaz a keresztyén életet érintő tanításra) összpontosított, és másképpen nem is igen tudok beszélni vagy írni. Örülök-e ennek? Őszintén szólva, igen. Repesek attól, hogy az erre való képtelenségben szenvedek.”

(J. I. Packer: A megújulás teológiája — Bevezetés az angol puritanizmus világába, Koinónia, Kolozsvár, 2000. pp. 12-13.)

Reklámok

Teológiánk hatása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, teológia

Hozzászólások lezárva.