Mit jelent Jézust követni?

Pál apostol ezt írta a korinthusi gyülekezetnek: “Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11:1). Szavai azért lényegesek, mert felhívják a figyelmet arra, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Ez ugyanis nem csupán egy vallás gyakorlása, hanem egy életút követése. A kívülállók felismerik, hogy úgy élünk, mint Jézus élt, és ránk ragasztják a krisztusi, krisztuskövető jelzőt (vö. ApCsel 11:26). Az apostol a μιμητής (mimétész) kifejezést használja, melyből a pantomim, a mímelés vagy az imitálás szavunk is származik. Olyan emberre utal ez a jelző, aki igyekszik a másik ember viselkedését és személyiségét mindenben lemásolni, utánozni; megpróbálja ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy csinálni, mint az a személy, akit utánoz. Nem kevesebbet jelent kereszténynek lenni, mint mindenben utánozni azt, aki Jézus volt, amit tett, ahogy gondolkodott, ahogy élt (vö. Róm 13:14, 2Kor 3:18, Gal 3:27).

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

A Jézushoz való hasonlóvá válás alapja az, hogy ugyanúgy viszonyulunk Istenhez és más emberekhez, ahogyan a Mester tette. Szerinte a törvény legnagyobb parancsolata az, mely az Isten és más emberek iránti szeretetre ösztönöz minket (Mt 22:37-39, Lk 10:27). Ha szeretnénk rá hasonlítani, akkor ennek a két parancsnak kell engedelmeskednünk. Ha rendben van az Isten iránti szeretetünk, ebből fakad a mások iránti szeretetünk is (1Jn 4:20-21). Nézzük, hogy milyen példát mutatott Jézus e két területen.

1. Jézus szerette Istent

Az alábbi felsorolás azt mutatja, hogy miben nyilvánult meg Jézus szeretete, melyet az Atyja iránt érzett. Ha valóban keresztények vagyunk, és Jézusra szeretnénk hasonlítani, akkor ugyanígy kell a mi életünkben is megnyilvánulnia az Isten iránti szeretetünknek.

 • Isten dicsőségét kereste — Mt 6:9, Jn 12:28, 17:4
 • Isten akaratát kereste — Mt 26:42, Jn 4:34, Zsid 10:7-12
 • Isten Igéjével foglalkozott — Mt 26:54, Jn 8:28, 17:14, 17
 • Isten jelenlétében, közelségében élt — Lk 5:16, Jn 17:21
 • Hűséges volt Istenhez — Zsid 3:2
 • Engedelmes volt Istennek — Mt 26:42, Zsid 10:4-9
 • Úgy viszonyult az igazsághoz és a gonoszsághoz, ahogyan Isten — Zsid 1:9

Az én életemen is az látszik, hogy szeretem Istent? Mely területek azok, melyekre jobban oda kellene figyelnem, hogy látható legyen azon keresztül is, hogy mennyire szeretem Istent?

2. Jézus szerette az embereket

A második nagy parancsolat arra vonatkozott, hogy szeretnünk kell az embertársainkat. Jézus ebben is jó példát mutatott, melyet követnünk kellene, ha kereszténynek tartjuk magunkat.

 • Szánalomra indult a rászoruló emberek láttán — Mt 9:36, 14:14, 15:32, 20:34, Lk 15:11-24, Jn 11:35
 • Kedves volt az emberekhez — Mt 8:3, 16-17, 9:22
 • Alázatosan viszonyult az emberekhez — Mt 11:29
 • Jót tett az emberekkel — ApCsel 10:38
 • Kész volt megbocsátani nekik — Lk 23:34
 • Türelmes volt az emberekkel — Lk 13:34
 • Irgalmasan bánt velük — Mt 5:22-28, Júd 21
 • Megdorgálta a bűnüket — Mt 16:23, Mk 9:19, 10:13-14
 • Figyelmeztette őket az istentelen életvitel következményeire — Mt 5:29-30, Lk 12:5
 • Önfeláldozó volt az emberek érdekében — Mt 26:38, Jn 10:11, 17-18, 13:1

Hogyan viszonyulok más emberekhez? Tudok a kapcsolataimban krisztusi jellemvonásokat felmutatva szeretetet közvetíteni?

Nem elég csupán azt állítani magunkról, hogy hívők vagyunk, miközben elutasítjuk a mintát, melyet Jézus hagyott hátra (2Tim 3:1, 5). Ha keresztények vagyunk, akkor azon az ösvényen kell járnunk, melyet Jézus taposott ki számunkra (Jn 14:6). A világnak már elege van a “maga módján vallásos” keresztényekből, és végre olyan hívőket akar látni, akik hitelesen megélik a mintát, melyet Jézus hagyott hátra — olyan hívőket, akik elszántan követik a Mesterüket.

Reklámok

Mit jelent Jézust követni? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.