Ki Jézus?

Sok támadás éri Jézus Krisztus személyét és istenségét. Bármelyik nap találkozhatunk olyan emberekkel — nem csak Jehova Tanúival –, akik tagadják a róla szóló bibliai képet. Egy másik Jézust hirdetnek, és erre a veszélyre már Pál apostol is felhívta a figyelmet: “Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek” (2Kor 11:4). Érdemes összegyűjteni és (imádságos szívvel) észben tartani sok más mellett azokat az igéket, melyek világosan beszélnek Jézus személyéről, istenségéről.

ecce_homo

Munkácsy Mihály: Ecce Homo! (1896)

Ézs 9:5 — “Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”

Mt 1:23 — “Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek — ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

Jn 1:1, 18 — “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige… Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.”

Jn 20:28 — “Tamás pedig így felelt: ‘Én Uram, és én Istenem!'”

Róm 9:5 — “…akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenekfelett: áldott legyen mindörökké. Ámen.”

Fil 2:6 — “…mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel…”

Kol 2:9 — “Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg.”

Tit 2:13 — “…mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.”

2Pt 1:1 — “Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által.”

1Jn 5:20 — “De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.”

Reklámok

Ki Jézus? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Hozzászólások lezárva.