Mi az élet?

Saját twitterén Ferenc pápa írt arról, hogyan is tekintik az életet társadalmunkban: “Pazarló világunkban az emberi életet már nem tekintik értékesnek, és nem első számú cél annak tisztelete és védelme.” Ezzel szemben azt is megfogalmazta, hogy keresztényként hogyan kellene nekünk az emberi életet szemlélni: “Egy keresztény számára az élet nem puszta döntések eredménye, hanem Isten elhívásának és szeretetének gyümölcse.” Pál apostol az 1Kor 4-ben négyféle megközelítésből határozza meg az életet, és igyekszik megértetni velünk, hogy Isten számára milyen fontosak vagyunk.

life

1. Az élet szolgálat (1Kor 4:1-5)

Az élet Istennek végzett szolgálat, mi pedig “Krisztus szolgái” és “Isten titkainak sáfárai” vagyunk. Ha pedig ez igaz ránk, akkor tudnunk kell, hogy “a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon”. A hűség a Szentlélek gyümölcsének része (Gal 5:22-23), és életünkben hűségesen kell szolgálnunk Istent. Ahelyett, hogy saját magunk és mások fölött ítéletet mondanánk, engedjük, hogy a végső ítélet Isten kezében legyen. Közben pedig tekintsünk úgy az életünkre, mint ami elsősorban nem a saját boldogulásunkról szól, hanem arról, hogy elvégezzük, amit Isten ránk bízott. Vegyünk példát hűséges szolgáiról, akik életük vége felé közeledve megelégedettséget találtak abban, hogy elvégezték Isten rájuk bízott munkáját (Jn 17:4, 2Tim 4:6-8).

2. Az élet ajándék (1Kor 4:6-9)

Mivel az életünk Istentől kapott ajándék, ezért legyünk alázatosak. Az apostol ezt írja: “és senki se fuvalkodjék fel”. A képességeinket, adottságainkat, tehetségünket — és az egész életünket Istentől kaptuk ajándékba, így nem tulajdoníthatunk magunknak semmilyen érdemet. Minden Isten munkája és kegyelme az életünkben. Ha bölcsen használjuk azt, amit Istentől kaptunk, ez lesz a mi ajándékunk, amit neki adhatunk, mely a dicsőségét szolgálja. Nézzük úgy saját életünket, minden napunkat, mint ajándékot, melyet Isten adott nekünk, hogy alázatosan az ő közelében tudjunk élni. Közben pedig emlékezzünk erre is: “Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja” (Jak 4:6).

3. Az élet harc (1Kor 4:9-13)

Az életünk harc, ezért bátraknak kell lennünk. Minden keresztény, aki odaszántan követi Jézust, megtapasztal harcokat a saját életében: éhezést, szomjazást, ruhátlanságot, bántalmazást, otthontalan bujdosást, fáradozást, gyalázatot. A harcunk pedig abban áll, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre: “Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk.” Pál máshol ugyanerre a kitartó harcra ösztönzi Timóteust — biztatása azonban mindannyiunkra nézve érvényes: “Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta” (2Tim 2:3-4). A körülményeink talán nem lesznek könnyebbek, de ha megértjük, hogy a győztes fél oldalán állunk harcban, akkor talán megváltozik a nehézségeinkhez való hozzáállásunk.

4. Az élet iskola (1Kor 4:14-21)

“Jó pap holtig tanul” — tartja a közmondás. Az élet valóban iskola, a tanító mesterünk, ezért legyünk taníthatók. Édesanyám imádsága példaértékű előttem. Minden reggel, amikor felkel, azért imádkozik, hogy meglássa a napja során, hogy kiken és milyen helyzeteken keresztül akarja Isten tanítani őt. Pál célja levele megírásával ez volt: “Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet.” Isten is hasonló okból munkálkodik az életünkben és tanít minket. Ő a nagy Tanító (Ézs 30:20), aki olyan dolgokra tanít, mely a javunkra válik (Ézs 48:17).

Ne sajátítsuk el a világ felfogását, mely leértékeli az életet. Tekintsünk rá inkább Isten szemével — szolgálva őt, értékelve az ajándékát, megharcolva a küzdelmeit, tanulva Istentől. Így meg tudjuk valósítani az apostol felhívását: “Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek” (1Kor 10:31)!

Reklámok

Mi az élet? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

Hozzászólások lezárva.