Mi a haszna a Biblia olvasásának?

Sok könyvet és cikket írtak már Isten Igéjének értékéről, hasznáról, fontosságáról. Mind közül a legkülönlegesebb mégis a 119. zsoltár. Ez a 176 versből álló zsoltár 22 részre osztható, és mindegyik nyolcas egység a héber ábécé egy-egy betűjével kezdődik. Ha feltesszük a kérdést, hogy miért olvassuk a Bibliát, akkor épp ez a költemény adja meg az egyik legjobb választ.

Zsolt 119:105

Zsolt 119:105

Olvasása során azonban figyelembe kell venni, hogy nem a modern ember számára íródott értekezés. Nem próbál meggyőzni arról, hogy miért olvassuk, egyszerűen csak elmondja az áldásokat. Nem olyanokat, melyeket talán egy mai könyv kiemelne a Bibliával kapcsolatban. Íme a zsoltáros 22 indoka az Ige befogadásával kapcsolatban:

 1. Áldásokat eredményez az életünkben: “Áldottak és boldogok, akik tiszta életet élnek, akik az Örökkévaló tanítását követik” (Zsolt 119:1, EFO).
 2. Segít magunkat tisztán megőrizni: “Hogyan élhet a fiatal tiszta életet? Csak úgy, ha figyel beszédedre, és ahhoz ragaszkodik” (9).
 3. Segít eligazodni az életben: “Idegen és jövevény vagyok e földön, kérlek, ne rejtsd el előlem parancsaidat” (19).
 4. A lelki halálból az életre vezet: “Lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg beszédeddel” (25).
 5. Általa az igazi értékekre koncentrálhatunk: “Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem” (37, MBT).
 6. Megszabadít minket: “Örökkévaló, szálljon rám hűséges szereteted, és szabadításod, ahogy megígérted” (41).
 7. A nehézségekben megvigasztal, megerősít: “Ez ad erőt és vigasztalást szorult helyzetemben, mert beszéded és ígéreteid megelevenítenek” (50).
 8. Igazi barátokat találhatunk általa: “Barátjuk vagyok azoknak, akik téged imádnak! Társa vagyok mindenkinek, aki utasításaidat követi” (63).
 9. Segít a nehézségekben felismerni Isten gondviselését: “Hasznomra vált a szenvedés, mert megértettem és megjegyeztem törvényedet” (71).
 10. Megérteti velünk, hogy Isten teremtett minket, így ő tudja, hogy mi a jó nekünk: ” Uram, kezed formált engem, és te tartasz életben, segíts, hogy parancsaidat megismerjem és megértsem” (73).
 11. Általa szembe nézhetünk a velünk ellenséges módon viselkedőkkel is: “Parancsaid mind megbízhatóak. Az istentelenek ok nélkül üldöznek, segíts meg, Uram” (86).
 12. Segít szilárdan megállni egy olyan világban, mely semmi maradandó értéket nem tud adni: “Amit mondtál, Örökkévaló, örökre érvényes marad, olyan biztos, mint a Menny! Hűséges vagy, Uram, nemzedékről nemzedékre! Megalapoztad a Földet, és az szilárdan megáll” (89-90).
 13. Gyakorlati bölcsességet ad: “Bölcsebb lettem még mestereimnél is, mert bizonyítékaidon gondolkodom” (99).
 14. A sötét időkben világosságával vezet: “Beszéded, mint a lámpa fénye lábam előtt: megvilágítja ösvényemet” (105).
 15. Igazi istenfélelemre tanít, nem pedig emberi vallásoskodásra: “Egész testem remeg az irántad való tisztelet és félelem miatt, mert tisztelem és félem ítéleteidet” (120).
 16. Isten kegyelmét közvetíti felénk: “Bánj velem, szolgáddal, kegyelmed szerint, és taníts törvényedre” (124).
 17. Csodálatos dolgokat találunk benne, és az életünk is azzá válik Istennel: “Bizonyítékaid csodálatosak, ezért lelkem hozzájuk igazodik” (129).
 18. Általa az igazság nem kötelességünké, hanem szenvedélyünké válik: “Igazságos és jó törvényeket adtál nekünk, amelyek teljesen megbízhatóak. Izzó szenvedély emészt engem, mert ellenségeim nem törődnek beszédeddel” (138-139).
 19. Megtanít imádkozni: “Teljes szívből kiáltok hozzád, Örökkévaló, hallgass meg engem! Törvényednek engedelmeskedem” (145).
 20. Ha a körülmények nehezek, megelevenít minket: “Látod, Örökkévaló, mennyire szeretem utasításaidat, eleveníts meg hűséges szereteteddel” (159).
 21. Tartós boldogságot ad: “Uram, beszéded olyan boldoggá tesz, mintha nagy kincset találtam volna” (162).
 22. Minőségivé teszi Isten dicsőítését: “Örökkévaló, hallgasd meg öröménekem, és adj nekem bölcsességet, ígéreted szerint… Nyelvem a te szavadat énekelje, mert minden parancsod igazságos” (169, 172).

Ez nem a teljes lista — a zsoltár sokkal több áldását tartalmazza a Biblia befogadó olvasásának. A számos hasonlat közül, mellyel az Igét illeti, csak néhány: víz, kincs, ének, méz, fény, örökség. És többre értékeli, mint az ételt, az alvást vagy akár a pénzt. Elmélkedjünk ezen a zsoltáron, és engedjük, hogy megtanítsa nekünk, hogyan közeledjünk Isten Igéjéhez.

Reklámok

Mi a haszna a Biblia olvasásának? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.