Evangéliumi egység

Ma ér véget az Aliansz imahét. Minden év első teljes hetében az evangéliumi gyülekezetek minden este összejönnek, hogy egy rövid igehirdetés és néhány ének után együtt imádkozzanak. Jó volt látni azt, ahogyan a miskolci evangéliumi gyülekezetek jelentős része közösséget vállal egymással, és megéli az egységét.

pray_togetherJelen volt az egyik nap Szabó Dani bácsi, az Aliansz elnöke, a záró alkalmon pedig Szuhánszky Gábor, a szövetség főtitkára. Mindketten arról számoltak be, hogy más városokban is milyen jó volt látni a keresztényeket egy családként együtt imádkozni. És valóban felemelő érzés volt, hogy a miskolci gyülekezetek — a hitvallásukban való külünbségek ellenére — meg tudják látni a közös nevezőt, Jézust.

A résztvevő gyülekezetek városunkban ezek voltak:

Színes a paletta, szép a megélt egység, követendő a létrejött együttműködés a közös szolgálat és evangéliumhirdetés érdekében. Az utolsó napon Péter András református lelkész hirdette az igét a 4Móz 32:1-12 alapján, és a sokszínűségről és egységről beszélt. Elmondta, hogy az ökumenikus mozgalom az egységre törekszik, mintha meg kellene azt teremteni, vagy a különbözőségek ellenére létrehozni. Ezzel szemben a valódi keresztény testvériség felismeri, hogy már egységben vagyunk egymással, mert fontosabb az, aki összeköt minket, mint azok a dolgok, melyek megkülönböztetnek egymástól.

A Szentlélek egysége adott, így azt nem létrehoznunk és megteremtenünk kell, hanem megőriznünk (vö. Ef 4:3). Milyen hiteles bizonyságtétel lenne a világnak, ha mi, keresztények, valódi egységben lennénk! Hálás vagyok azért, amiért a gyülekezetünket befogadták az Aliansz szövetségébe Miskolcon. Jó látni azt, amint Isten népe kis lépésekkel, de halad afelé, hogy értékelje a Lélektől kapott egységét. Egyik lépése ennek az évenkénti közös imahét, egy másik pedig a fent felsorolt közösségek vezetőinek havi találkozója, együtt imádkozása és közös szolgálata.

Az apostol szavait megfogadva jó belátni, hogy lényegesebb dolgok kötnek össze minket, mint amik elválasztanak: “Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott” (Ef 4:1-7, MBT).

Reklámok

Evangéliumi egység bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.