“Jöjjön el a te országod”

A keresztény hit egyik alapja az, hogy Jézus Krisztust vissza várjuk. Ígéretet tett arra, hogy királyságát létre fogja hozni, és átveszi a hatalmat az emberi uralkodóktól (ApCsel 1:6-8, Jel 22:7, 12, 20). Társadalmunkat eddig az jellemezte, hogy az emberi uralkodók zsarnokoskodtak, és elnyomták az alattvalókat, polgárokat (Préd 8:9). Amikor azonban a “királyoknak Királya és uraknak Ura” kezd el uralkodni a világ fölött, üdvös változásokra számíthatunk majd (Jel 19:16). Mik lesznek ezek?

Mik e világ legnagyobb problémái? A teljesség igénye nélkül, és anélkül, hogy valamiféle sorrendet követnénk, ezek: halál, betegség, szenvedés, háborúk, éhezés, nélkülözés, munkanélküliség, környezetszennyezés, természeti katasztrófák. Nézzük, milyen ígéreteket tartalmaz ezekkel kapcsolatban a Biblia.

  • Halál: Jézus a feltámadás és az élet (Jn 11:25), aki több alkalommal bizonyította, hogy hatalma van a halál fölött, amikor feltámasztott másokat (Lk 7:11-15, 8:49-56, Jn 38-44), és amikor maga is feltámadt a halottak közül (Jn 10:17-18). Ígérete az, hogy egy napon eltörli a halált, és a halottak feltámadnak (Jel 20:13, 21:4).
  • Éhezés: Jelenleg az anyagi javak egyenlőtlen elosztása miatt sokan éheznek (vö. Mt 24:7b). Jézus azonban két alkalommal is bemutatta, hogy képes szinte a semmiből is elegendő élelemről gondoskodni az őt követő több ezres tömeg számára (Mk 6:30-44, 8:1-10). Más alkalmakkor is gondoskodott élelemről a követői számára (Jn 21:9, 12). A messiási uralom ígérete az, hogy senkinek nem kell többé éheznie (Zsolt 72:16, Lk 5:1-7).
  • Betegség: Szolgálata során Jézus mindenféle betegeket meggyógyított: vakokat, sántákat, leprásokat, siketeket, némákat, vérfolyásosokat stb. Amikor elkezd uralkodni a föld felett, beteljesedik, amit a próféta megjövendölt: “Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnbocsánatot nyer” (Ézs 33:24).
  • Háborúk: Jézus beszélt arról, hogy a vég idején egyre több háború híréről fogunk hallani (Mt 24:6-7). Tanításában azonban mindig a békességre és a szeretetre biztatta az embereket (Mt 5:44, 7:12, Róm 12:18). Szintén Ézsaiás próféta beszélt arról az időről, amikor a Messiás uralma alatt többé nem lesz szükség fegyverekre: “Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul” (Ézs 2:4).
  • Természeti katasztrófák: A földrengések és viharok egyre nagyobb erővel pusztítják otthonainkat (Mt 24:7). Jézus azonban életében többször is lecsendesítette a viharokat, és megmutatta, hogy hatalma van a viharos természet fölött (Mt 8:23-27).
  • Munkanélküliség: Jézusnak több példázata is arra enged következtetni, hogy az eljövendő világban uralma alatt őt fogjuk szolgálni, és olyan munkát fogunk végezni, mely mindenkinek a javát szolgálja (Mt 25:14-30). Ahogy ebben a világban élünk és szolgálunk Istennek, az határozza meg, hogy mire tud majd felhasználni minket az eljövendőben.
  • Környezetszennyezés: Amit Isten teremtett, azért alkotta, hogy értékeljük, megőrizzük és gondoskodjunk róla, nem pedig azért, hogy tönkretegyük (1Móz 1:26-27). Ezért el fog jönni annak az ideje, amikor Isten számon kéri az emberektől azt, ahogy a Földdel bántak. Eljön majd annak az ideje, hogy Isten ‘elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják’ (Jel 11:18).

Figyelembe véve ezeket az áldásokat, melyeket Jézus uralma fog elhozni, érdemes komolyan elkezdenünk így imádkozni: “…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6:10).

Reklámok

“Jöjjön el a te országod” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.