Milyen a jó igehirdetés? – 2#

Az előző bejegyzés után talán találóbb lenne ennek a következő címet adni: Milyen a jó igehirdető? Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a hallgatók szívállapota is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyit kapnak egy igehirdetésből (Zsolt 119:162, 122:1). Most viszont azzal szeretnénk foglalkozni, hogy egy igehirdető jelleme hogyan segíthet az általa közvetített üzenet befogadásában.

Kádár Laci (WOL Élet Szava) az MKGY szabadtéri istentiszteletén

Kádár Laci (WOL Élet Szava) az MKGY szabadtéri istentiszteletén

Négy fontos szempont, melyre az igehirdetőnek saját élete és jelleme tekintetében törekednie kellene:

1. Példamutatás

Közismert mondás bírálja a hiteltelen lelkészeket: bort iszik, és vizet prédikál. Kevésbé ismert azonban az a mondat, ahogyan valaki a hiteles igehirdetők szükségességéről: “Sokkal jobban szeretnék látni egy prédikációt, mint hallani.” A legjobb prédikátorok azok, akik megélik, amit hisznek. Ahogyan a hiteles evangelizáció alapja az, hogy mások előtt megéljük a hitünket (Mt 5:13-16), úgy a hiteles igehirdetés lényege is az, hogy a prédikátor élete, jelleme és viselkedése képviseli az üzenetet. A hirdetett szavak testet öltenek a gyakorlati életében, és a kettő együttesen közvetíti Isten Igéjét. Ha csak a szavaival hirdeti valaki az Igét, de életmódja ellent mond üzenetének, akkor a hallgatók szívéig nem fog eljutni Isten szava. Amikor prédikált, Jézus teljesen hiteles tudott lenni, mert meg is élte üzenetét: “Az vagyok, akinek kezdettől fogva mondom magamat” (Jn 8:25, EFO). Hogyan tudnád életeddel is hirdetni az Igét?

2. Lelkület

Különféle módszereket alkalmazhatunk már a felkészülésben is, illetve prédikálás közben. Lehet, hogy teológiai vagy retorikai, homiletikai képzésben is részesültünk, ezek azonban nem pótolják a megfelelő lelkületet. Milyen legyen a hiteles igehirdető lelkülete? Olyan, mint a Mesteré volt: “Amikor látta, milyen sokan összegyűltek, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak: mint a pásztor nélküli juhnyáj” (Mt 9:36, EFO). Jézust a szeretete és szánalma vezette abban, ahogy szolgált az emberek felé (Mk 10:45). Ha egy igehirdető szavaiból érződik, hogy szereti a gyülekezetét, akkor a hallgatók befogadóbbak lesznek üzenetével szemben. Mit tehetsz, hogy igehirdetésedből érezzék, hogy szereted őket?

3. Személyes kapcsolat

Bár a hallgatókkal való személyes kapcsolat is fontos, itt elsősorban a prédikátor Istennel való kapcsolatára gondolunk. Ha vele járunk, mindig lesz olyan tartalmas üzenetünk, melyet a szószékről hirdethetünk. Az apostolok és Jézus első követői iskolázatlan és egyszerű emberek voltak (halászok, földművesek, sátorkészítők stb.). De mivel az Úrral jártak, olyan erővel tudták az Igét hirdetni, mely célt ért a hallgatók szívében. Ha viszont nincs tartalmas és személyes kapcsolatunk Istennel, azt a gyülekezet érezni fogja, és fenntartással fogadja gondolatainkat — ahogy ez a farizeusok esetében történt az első században. Mennyit vagy hajlandó befektetni abba, hogy fejlődjön az Istennel való kapcsolatod?

4. Folyamatos fejlődés

A Lk 6:40 fontos alapelvet fogalmaz meg: “A tanítvány nem nagyobb a mesterénél, de ha már teljesen felkészült, ugyanolyan lesz, mint a mestere” (EFO). Ha az igehirdető a “mester”, a hallgatók pedig a “tanítványok”, akkor a mester nem tud olyasmit adni a tanítványainak, amit ő maga még nem kapott meg. Nem vezetheti őket olyan lelki érettségre, ahová még ő maga nem jutott el. Minden igehirdetőnek szorgalmas munkára, erőfeszítésekre, kitartó tanulásra és formálódásra van szüksége, hogy gyülekezetét vezetni tudja. Hogyan küzdöd le az akadályokat annak érdekében, hogy hallgatóidat egyre közelebb vezethesd Istenhez?

Biztosan sok más szempontot is fel lehetne még sorolni. Ha viszont erre a négy területre figyelünk, akkor megkönnyíthetjük a gyülekezet dolgát abban, hogy be tudják fogadni Isten szószékről hirdetett Igéjét. Ha egy gyülekezet tagjaként olvasod ezeket a sorokat, akkor bátorítalak, hogy adj visszajelzéseket igehirdetőidnek e négy területtel kapcsolatban, hogy a te érdekedben továbbra is fejlődni tudjanak!

acrobat A két legutóbbi bejegyzés pdf formátumban is letölthető.

Reklámok

Milyen a jó igehirdetés? – 2# bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.