Isten célja az egyházzal

Az egyházat és a helyi gyülekezeteket is sok támadás éri. Be kell ismerni, hogy időnként a kritikák teljesen jogosak, és érdemes lenne a tiltakozás hangjaira figyelni, és változtatni bizonyos megszokásokon vagy eljárásmódokon. Én magam is látom az egyház számos hibáját és hiányosságát. Azonban igyekszem mást is meglátni — azt, ahogyan Isten fantáziát lát ezeknek a tökéletlen embereknek a csoportjaiban. Pál apostol efezusiakhoz írt levelét olvasva pedig ámulatba ejt, ami a háttérben folyik, és amit Isten az egyházon keresztül el akar érni.

St. Anthony's Church (fotó: elementalPaul)

St. Anthony’s Church (fotó: elementalPaul)

Az apostol ezt írja: “Most viszont meg akarja mutatni sokoldalú bölcsességét az Eklézsia közreműködésével a mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek” (Ef 3:10, EFO). Kétség nem fér hozzá, hogy Isten bölcs és mindentudó — ezen kívül pedig számos más tulajdonsággal rendelkezik, mely az imádatára késztet minket. Az érdekesség viszont az, hogy a “mennyei hatalmasságoknak és fejedelmeknek” éppen az egyház által akarja megmutatni a bölcsességét.

Erről Jób könyve jut eszembe. Jób egy egyszemélyes dráma résztvevője volt, és nem tudott arról, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Ugyanilyen helyzetben van az egyház is. Éljük a gyülekezeti életünket, Isten pedig közben a háttérben a szellemi világot oktatja rajtunk keresztül arra, hogy ő milyen bölcs.

Látva ezt a csodát, én nem akarok kimaradni abból, hogy Isten dicsőségét hirdessem (vö. Ef 1:3-14). Ahelyett, hogy örökösen a hibákat látnám meg, arra koncentrálok, ami az egyházban Istentől van és az egységet munkálja (Ef 4:1-6). A legtöbb pedig, amit tehetek, hogy ugyanazért imádkozom a saját gyülekezetemmel és az egyház egészével kapcsolatban, mint Pál tette:

“Mindezeket látva letérdelek az Atya-Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a ‘belső embert’ bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben, hit által. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen” (Ef 3:14-19, EFO).

Miért imádkozik itt Pál apostol? Azért, hogy…

  • …az Atya dicsőüljön meg,
  • …a belső emberünk újuljon meg a Szentlélek által,
  • Krisztus lakjon a szívünkben,
  • …belegyökerezzünk a szeretetbe,
  • …közösségben legyünk más hívőkkel,
  • …megértsük Isten szeretetének gazdagságát,
  • …átéljük Krisztus szeretetét,
  • …betöltekezzünk Istennel.

Ha komolyan elkezdünk ezért a néhány dologért imádkozni, és az imádsággal összhangban cselekedni, akkor az egyház valódi megújulást élne át, és Isten még inkább meg tudná rajtunk keresztül mutatni a saját bölcsességét. Ahelyett, hogy magára hagynánk az egyház hajóját, maradjunk a fedélzeten, és imádkozzunk azért, hogy célba érjen!

Reklámok

Isten célja az egyházzal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.