Reggeli csendesség

בראשית ברא אלהים — Kezdetben teremtette Isten… Ezekkel a szavakkal kezdődik a teremtési beszámoló, Mózes elsó könyve, az Ószövetség, illetve a teljes Szentírás. Miután Isten Lelke szárnyai alá veszi a születőben lévő világot (1Móz 1:2, 5Móz 32:11), és miután Isten teremtő szavával végig kísérte a világmindenség létrejöttét, az elbeszélés fontos tényt állapít meg: “Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta” (1Móz 1:31, EFO).

1Móz 1:1 a Vizsolyi Bibliában (Fotó: Nehézy László)

1Móz 1:1 a Vizsolyi Bibliában (Fotó: Nehézy László, MKGY)

Ebből egy fontos tényt megállapíthatunk: az, aminek az elején ott van Isten, a végére “nagyon jó” (EFO) vagy “igen jó” (MBT) lesz. Ez pedig igaz lehet az egész életünkre, ha minden egyes napunkat Istennel kezdjük — az életünk ugyanis a mindennapjaink egymás utáni sorából áll. A reggeli csendességnek nincs misztikus ereje, mely jobbá tenné a napunkat. A lényege az, hogy azzal az Istennel találkozhatunk, aki jó dolgokat tud teremteni az életünkben; az a Fiú szól hozzánk, aki az életét már odaadta értünk, és a barátainak nevez minket; az a Szentlélek eleveníti meg a szavakat előttünk, aki az egész Biblia ihletésében (gr. theopneusztosz) részt vett.

Nem mindegy azonban, hogy milyen lelkülettel ülünk le, hogy Isten hangjára figyeljünk. Íme négy igevers, ami segít helyesen közeledni Istenhez:

1. Várakozás

“Ó, Isten, én Istenem! Sóvárogva kívánkozom hozzád, hogy nálad lehessek! Ahogy a kiszikkadt, kopár föld az esőre, testem-lelkem úgy szomjazik jelenlétedre, úgy kívánkozom hozzád!” (Zsolt 63:2, EFO; MBT: 63:1). A Biblia olvasása ne egy kötelező unalom legyen az életünkben. Amint megérezzük az Istennel való kapcsolat ízét, kialakul bennünk egy egészséges vágyakozás iránta. Ilyen a fizikai éhség az életünkben: tudjuk, hogy szükségünk van az ételre, mert nélküle nem maradunk életben. A lelki egészségünk megőrzéséhez ugyanilyen fontos az is, hogy ne csak kenyérrel, hanem Isten beszédeivel is táplálkozzunk (Mt 4:4).

2. Hódolat

“Az Örökkévaló azonban trónján ül, szent templomában! Némuljon el az egész földszíne előtt!” (Hab 2:20, EFO). Jöjjünk Isten elé hódolattal, alázattal, szerénységgel — felismerve szentségét, dicsőségét, meglátva őt, amint templomában trónol. Ézsaiásnak megadatott ez a látvány, és így reagált rá: “Jaj nekem! Végem van, mert tisztátalan beszédű vagyok, és tisztátalan beszédű nép között lakom, mégis a saját szememmel látom a Királyt, az Örökkévalót, a Seregek Urát!” (Ézs 6:5, EFO). Tudta, hogy Isten nem a játszópajtása, hanem a világmindenség Ura és Teremtője. Bár kegyelmesen a közelébe fogad minket, a barátainak hív minket, mégis ő az Úr. Legyen bennünk hódolat és imádó lelkület felé, amikor a szavát olvassuk, mert olyankor a Király szól hozzánk!

3. Éberség

“Az Örökkévaló… Fölkelt reggelente, mint tanítványát, kora hajnalban fölébreszt, hogy figyeljek rá” (Ézs 50:4, EFO). Az éberséggel nekem meggyűlt a bajom. Több olyan imádságra is visszaemlékszem, amikor elkezdtem este imádkozni, áment viszont már csak reggel mondtam rá — és nem azért, mert buzgón átimádkoztam az éjszakát. Isten azonban nem arra vágyik, hogy félálomban beszéljünk hozzá, és arra sem, hogy úgy olvassuk az Igéjét, hogy nem fogjuk fel annak üzenetét.

4. Készség az engedelmességre

“Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok” (Jn 7:17, MBT). Ha várakozással és hódolattal jövünk elé, és a lehető legéberebbek vagyunk is, mindez mit sem ér, ha nincs bennünk készség arra, hogy megtegyük, amit Isten vár tőlünk. Jézus erről beszélt a Hegyi Beszéd befejezésében (Mt 7:24-27), és erről írt levelében Jakab is (Jak 1:19-25). Ha viszont készek vagyunk engedelmeskedni, Isten vezetését, erejét és áldását tapasztalhatjuk meg az életünkben.

Az Istennel való kapcsolatban nincsenek sablonok (leszámítva azokat az alapelveket, melyeket ő a Bibliában lefektetett). Amennyire különbözünk egymástól, annyira különbözik az is, ahogyan Istennel járunk a mindennapokban. Mégis úgy gondolom, hogy az az idő, melyet imádságban és a Biblia olvasásában Istennel töltünk, forradalmian megújulhat, ha erre a négy területre figyelünk: hódolattal és várakozással jövünk elé, őrködünk az éberségünkért, és készek vagyunk cselekedni is, amit mondani fog nekünk.

Reklámok

Reggeli csendesség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.