Eredményes és eredménytelen imák

Korábban már közöltem egy összeállítást arról, hogy a Szentírás szerint mik azok a dolgok, amik miatt Isten nem hallgatja meg az imáinkat. Most pedig itt van kétszer tíz tényező, mely az eredményes és eredménytelen imádságok alapja lehet életünkben. Érdemes átgondolni az idézett igeversek üzenetét.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

Tíz dolog, ami gátolja az imádságot

 1. Ha úgy imádkozol, hogy még nem ismerted meg Istent Jézus Krisztus által: “Jézus így válaszolt: ‘Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni'” (Jn 14:6).
 2. Ha bűnnel terhelt, meg nem tért szívvel imádkozol: “Nem hallgatott volna meg, ha szívemben hamisságot talál. Meghallgatta segélykiáltásomat, imádságomra figyelt!” (Zsolt 66:18-19).
 3. Ha magamutogatás végett imádkozol: “Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók,  akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat” (Mt 6:5).
 4. Ha üres szavakat ismételgetve imádkozol: “Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent, és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. Ne utánozzátok őket! Mennyei Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle” (Mt 6:7-8).
 5. Ha nem imádkozol: “Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek,  és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek” (Jak 4:2).
 6. Ha önző, gonosz vágyakkal teli szívvel imádkozol: “Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele” (Jak 4:3).
 7. Ha úgy imádkozol, hogy közben rosszul bánsz a házastársaddal: “Ugyanígy, férjek, ti is megértően bánjatok a feleségetekkel! Úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébbeket illik! De tiszteljétek őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök élet kegyelmét! Így bánjatok velük! Ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye!” (1Pt 3:7).
 8. Ha úgy imdákozol, hogy közben megfeledkezel a szegényekről: “Ha nem akarod meghallani a szegények segélykiáltását, akkor neked sem felel senki, amikor segítségért kiáltasz” (Péld 21:13).
 9. Ha úgy imádkozol, hogy közben keserűség van a szívedben valaki iránt: “Amikor megálltok imádkozni, és eszetekbe jut, hogy valaki ellen panaszotok van, bocsássatok meg neki, hogy Mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! De ha nem bocsátotok meg, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek” (Mk 11:25-26).
 10. Ha hitetlen szívvel imádkozol: “Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve! Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér, mert, aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan” (Jak 1:6-8).

Tíz dolog, ami eredményessé teszi az imádságot

 1. Ha úgy imádkozol, hogy kitartóan kérsz, keresel és zörgetsz: “Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót! Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót… a tehát még ti is — bár romlottak vagytok — tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább Mennyei Atyátok! Ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle” (Mt 7:7-8, 11).
 2. Ha hittel imádkozol: “Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni” (Mk 11:24).
 3. Ha titokban, Istennel közösségben imádkozol, nem pedig magamutogatás céljából: “Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte” (Mt 6:6).
 4. Ha Isten akaratával összhangban imádkozol: “Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez: ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket” (1Jn 5:14)
 5. Ha Jézus nevében imádkozol: “Megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által. Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni” (Jn 14:13-14).
 6. Ha más keresztényekkel egységben, egyetértésben imádkozol: “Igazán mondom nektek: ha közületek ketten összhangban vannak itt a földön, akkor kérhetnek akármit, Mennyei Atyám megadja nekik. Mert, amikor ketten vagy hárman egységre jutnak az én nevemben, akkor én is ott vagyok közöttük” (Mt 18:19-20).
 7. Ha böjtöléssel imádkozol: “Minden egyes városban kiválasztották a helyi gyülekezetből azokat, akiket vezetőknek jelöltek, majd böjtöléssel és imádkozással az Úr kegyelmére bízták őket, akiben hittek” (ApCsel 14:23).
 8. Ha úgy imádkozol, hogy megmaradsz Krisztusban és az ő Igéjében: “a viszont bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok” (Jn 15:7).
 9. Ha engedelmes szívvel imádkozol: “Kedveseim, ha a szívünk nem vádol bennünket, akkor bizalommal mehetünk Istenhez. Ő pedig megadja, amit kérünk, akármi legyen is az, mert engedelmeskedünk a parancsainak, és azt tesszük, amit ő szeret” (1Jn 3:21-22).
 10. Ha úgy imádkozol, hogy gyönyörködsz az Úrban: “Gyönyörködj az Örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit” (Zsolt 37:4).

Forrás: Stephen & Alex Kendrick: Merj szeretni, Immánuel, Szombathely, 2010. pp. 202-205. A bibliai idézetek az Egyszerű fordításból származnak, World Bible Translation Center, 2012.

Reklámok

Eredményes és eredménytelen imák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.