“Rátaláltunk a Messiásra!”

János evangéliumának elején Jézus első tanítványai izgatottan viszik a hírt hozzátartozóiknak a Messiásról. András ezt mondja Péternek: “Rátaláltunk a Messiásra” (Jn 1:41, EFO), Fülöp pedig így adja tovább a hírt Nátánaélnek: “Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és akiről a próféták is írtak! Jézusnak hívják, József fia, és Názáretből való” (Jn 1:45). Az ilyen beszélgetések nem lehettek ritkák, hiszen Jézus idejében rengeteg tanító jelent meg, akiket sokan a Messiásnak gondoltak, és követni kezdtek. William Barclay a The Mind of Jesus című könyvében arról számol be, hogy Kr. e. 67 utáni 30 évben nem kevesebb, mint százezer új vezető indított meddő irányzatot vagy lázadást (1963, p. 45.). Jézus mégis különleges, és nem hasonlítható egyetlen más korabeli “messiáshoz” sem.

Jézus a zsinagógában tanít

Jézus a zsinagógában tanít

Lee Strobel A Jézus-dosszié című könyvében több tudóssal és szaktekintéllyel készített interjút Jézus személyével kapcsolatban. Egyik interjú-alanya Louis S. Lapides volt, aki zsidó származású, és a Talbot Theological Seminaryn Ószövetségből és sémi nyelvekből doktorált. Származása miatt érdekes, hogy mégis rátalált a zsidó Messiásra Jézus személyében. Az ószövetségi próféciák győzték meg arról, hogy Krisztus valóban a zsidók által várt Megváltó volt.

Amint Lapides az Ószövetséget tanulmányozta, több mint negyven olyan próféciára bukkant, melyek végül Jézushoz vezették őt. Ezt mondta: “Ha csak a valószínűséget tekintjük, akkor lehetetlen, hogy bárki is beteljesítse az ószövetségi próféciákat. Jézus azonban, és a történelemben egyedül Jézus, az összeset beteljesítette.”

Az ószövetségi próféciák közül íme nyolc, melyeket — a többivel együtt — Jézus beteljesített:

  1. Betlehemben születik meg: “Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba” (Mik 5:1, MBT, vö. Lk 2:1-7).
  2. Előhírnök készíti az útját: “Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat” (Mal 3:1, vö. Lk 3:2-4).
  3. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe: “Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán” (Zak 9:9, vö. Mt 21:7-11).
  4. Ő a Pásztor, akit levágtak, és a nyáj elszéledt: Kard! Támadj pásztoromra, bizalmas emberemre! – így szól a Seregek Ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj! Még a bojtárokra is kezet emelek!” (Zak 13:7, vö. Mt 26:31, 56, Jn 10:14).
  5. Elárulják harminc ezüstért: “Az Úr pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek! Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az Úr házának a kincsei közé” (Zak 11:13, vö. Mt 26:15-16, 27:3-10).
  6. A tárgyalásán semmit sem szólt: “Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját” (Ézs 53:7, vö. Mt 27:12-14).
  7. Keresztre feszítik: “Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat” (Zsolt 22:17, vö. Mt 27:26).
  8. Bűnösökkel együtt hal meg, de gazdagok közé temetik: “A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul” (Ézs 53:9, vö. Mt 27:57, 60, Mk 15:27-28, Lk 23:33).

Számos ószövetségi próféciát fel lehetne sorolni, melyek Jézus élete folyamán beteljesedtek. Annak valószínűsége, hogy valaki esetében véletlenül stimmelnek ezek a körülmények, elenyészően kicsi. Peter W. Stoner a Science Speaks című könyvében azt állítja, hogy annak valószínűsége, hogy valaki 48 messiási próféciát beteljesítsen ugyanannyi, mint ahány atom az univerzumban létezik.

A beteljesedett próféciák arról tesznek bizonyságot, hogy Isten állja a szavát — amit megígért, azt teljesíti. Neki pedig a mi életünkre vonatkozóan is konkrét tervei vannak (Jer 29:11). Ezt pedig — bármennyire is valószínűtlennek tűnhet, ha a körülményeinket nézzük — ő be fogja teljesíteni. A messiási próféciák a biztosítékai annak, hogy ugyanaz a sors vár ránk, amin Jézus keresztül ment: a halálunk után Isten országába kerülünk, a vég idején pedig Krisztussal együtt vehetünk majd részt az uralkodásban messiási királyságában. Isten megmutatta, hogy szavahihető; a döntés rajtunk áll, hogy bízunk-e benne saját életünk tekintetében is.

Reklámok

“Rátaláltunk a Messiásra!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Hozzászólások lezárva.