Igaz istenismeret

1973-ban, vagyis több mint negyven éve jelent meg J. I. Packer angol teológus könyve, az Igaz istenismeret (eredeti címe: Knowing God). A kötet rövid értekezésekből áll, melyek eredetileg az Evangelical Magazine hasábjain jelentek meg. Az egyes esszék témái pedig Isten személye körül forognak, és tulajdonságaival, természetével, megváltó munkájával foglalkoznak. Amit negyven évvel ezelőtt Packer leírt az egyház istenismeretével kapcsolatban, azok — sajnálatos módon — még ma is helytálló kórképnek bizonyulnak.

J. I. Packer

J. I. Packer

Könyvére egyrészt a megfelelőképp alázatos hozzáállás jellemző. Rögtön az első mondatában ezt a megállapítást teszi: “A bohóc vágyhat úgy Hamlet szerepére, ahogy én vágytam könyvet írni Istenről.” Bevezetője végén pedig vallomást tesz: “Az olvasó ne higgye, hogy én magam teljesen tisztában vagyok mindazzal, amiről beszélek.” Ugyanakkor a felkészültsége, éles elméje, teológiailag elmélyült, biblikus ismeretei a maga fenségében világítják meg Isten dicsőségét. Célja nem csupán az, hogy információkat közöljön Istenről, hanem hogy olyan dolgokat tárjon az olvasó elé, melyek valódi hatással lesznek az életére és a Teremtőjével való kapcsolatára. Ezt mondja: “Minden egyes Istenről megtudott igazságot Isten előtti elmélkedés tárgyává kell tennünk, hogy Istenhez szóló imádsághoz és magasztaláshoz vezessen.”

Megállapít azonban egy szomorú igazságot is, mely napjainkban is ugyanolyan aktuális, mint akkor volt, amikor Packer papírra vetette: “A szerző meg van győződve arról, hogy az egyház gyöngesége ma legnagyobb részt Isten nem ismeréséből, Isten útjainak és a vele való közösségnek az elhanyagolásából fakad.” Ezért az állapotért — véleménye szerint — a következő két tényező felelős:

  • A keresztények alkalmazkodása a modern (kor)szellemhez, és
  • a keresztények gondolkodását is megrázó modern szkepticizmus.

Más oldalról világítja meg ugyanezt a problémát Michael A. Braun, aki előszót írt Bruce M. Metzger és Bart D. Ehrman Az Újszövetség szövege — Hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás című könyvének magyar kiadásához. Ebben így fogalmaz: “Imádságunk, hogy az István király által megalapított országban ne csupán szabadság legyen, hanem a reformáció hite is újra megerősödjék. Hisszük, hogy ennek érdekében a Bibliának ismét a magyar lelkészek, hitoktatók és teológusok gondolkozásának középpontjába kell kerülnie.” 

Igazi ébredés akkor történhet az egyházban, ha Isten igaz megismerése lesz minden cselekedetünk mozgatórugója. És mások is csak akkor jönnek Jézushoz, ha meglátják, hogy az ő megismerése (vö. Jn 17:3) valódi hatással van az életünkre. Nem adhatjuk át a világnak azt — Isten igaz ismeretét –, amivel mi sem rendelkezünk. Nem vezethetjük őket közelebb Istenhez, mint amennyire mi közel vagyunk hozzá. A Szentírás azonban nem siralmasan mutatja be a helyzetet, hanem felcsillantja a reményt egy olyan jövőre, mely teljesen Isten megismerésén alapul: “Mert az Örökkévaló ismeretével betelik a föld, ahogy a tengert a víz borítja” (Ézs 11:9, EFO). Érdemes lenne komolyan vennünk Spurgeon 1855-ben elhangzott szavait:

“Isten választottai számára nincs méltóbb tárgya a vizsgálódásnak, mint Isten. A keresztyén ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése. Isten gyermekének gondolatait nem foglalhatja el magasabb tudomány, nemesebb elmélkedés, magvasabb bölcselet, mint annak a hatalmas Istennek neve, természete, személye, műve, cselekedetei és léte, akit Atyjának nevez. Az Istenről való elmélkedés roppant építő hatással van elménkre.”

Reklámok

Igaz istenismeret bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, teológia

Hozzászólások lezárva.