A gyakorlatba átültetett hit

A fenti címmel tartottuk meg gyülekezetünk májusi férfi bibliakörét. Kiinduló gondolatunk pedig a Zsid 11:6 volt, mely szerint “Hit nélkül pedig senki nem lehet kedves Isten előtt” (MBT), vagy más fordítás szerint: “Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni” (EFO). A hitről beszélgettünk, és igyekeztünk együttesen engedni, hogy formáljon bennünket a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

Mi a hit? Próbáltunk saját magunk egy-egy definíciót adni a hitre, majd a következő két idézeten gondolkodtunk együtt:

“Hit, hűség, bizalom, meggyőződés, hithűség. A Teremtő Isten létével és jelenlétével számoló, az Ige tekintélyét maradéktalanul elismerő magatartás. Az új teremtésben nyert szellemi adottság, amely a nem érzékelhető valóságok megértésére és elfogadására képesít” (Balázs Károly et al.: Görög-magyar kisszótár és konkordancia).

“A hit szó alapvetően bizalmat jelent. Az Istenbe vetett bizalom nem ésszerűtlen hit. Isten feltétlenül bizalomra méltónak bizonyul, és bőséges okot ad arra, hogy bízzunk benne. Állandóan bizonyítja, hogy hűséges és megérdemli a bizalmunkat… A hit megalapozott és logikus érvelésen, valamint szilárd tapasztalati bizonyítékokon alapszik” (R. C. Sproul: A keresztyén hit alapigazságai).

E két idézet alapján a hitünk (1) az Ige tekintélyén alapul, és (2) megerősítik azok a megtapasztalások, melyekkel Isten igazolja, hogy bízhatunk benne. A te életedben mit tett már Isten, ami miatt megbízol benne?

Zsidók 11:1. A következő fordítások ugyanazt a jól ismert verset adják vissza, de más és más megfogalmazásban. Mindegyikben van valami — egy fél mondat, egy kifejezés –, ami talán segít új szemszögből látni a hitet. Melyik az, amely adott helyzetedben leginkább bátorít téged?

  • “A hit(hűség) pedig a reményben elvárt dolgoknak valóságként való elfogadása, olyan dolgokról való meggyőződés, amelyeket nem szemlélhetünk” (Vida Sándor).
  • “A hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése” (Csia Lajos).
  • “Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja” (Egyszerű fordítás).
  • “A hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása” (A Szentírás új világ fordítása).
  • “A hit a remélt dolgokra szóló birtoklevél. A hit meggyőződés a nem látható dolgokról” (The Simple English Bible).
  • “A hit a bizalom, hogy amit remélünk, az valójában meg is fog történni; bizonyosságot ad nekünk azokról a dolgokról, amiket nem látunk” (New Living Translation).
  • “Hittel rendelkezni azt jelenti, hogy biztosak vagyunk a remélt dolgok felől, és meggyőződtünk arról, amit nem látunk” (Good News Translation).
  • “A hit az, ami valóságossá teszi a remélt dolgokat. Ez a bizonyítéka annak, amit nem látunk” (Easy-to-Read Version).
  • A hit bizonyosság arról, hogy amit remélünk, azt meg is fogjuk kapni. Bizonyosság arról, amit nem látunk” (New Life Version).

Zsidók 11. fejezet. Végül elolvastuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. A hithősök társaságába szegődtünk, és engedtük, hogy gyakorlati módon tanítsanak a hitre. Számodra ki a legnagyobb példakép közülük? Hogyan tudod a hitüket utánozni? Melyikük az, aki leginkább megszólít téged, és a hit gyakorlati lépéseire ösztönöz?

Reklámok

A gyakorlatba átültetett hit bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: mkgy, spiritualitás

Hozzászólások lezárva.