Mi volt Jézus szakmája?

Jézus az, akire Josh McDowell híres könyvének címe utal — ő Több, mint ács. A gondolat a Mk 6:3-ból származik, mely így szól: “Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?” És megbotránkoztak benne” (MBT). A görög nyelvű Újszövetségben itt a τέκτων (tektón) szó szerepel, melynek jelentése azonban sokrétűbb. Lehetséges, hogy Jézus szakmája nem is ács volt?

Kép: greaterseas.com

Kép: greaterseas.com

Bár a hagyomány szerint Jézus ács volt, és ezt így adják vissza bibliafordításaink is, a helyzet mégsem ennyire egyértelmű. A τέκτων (tektón) kifejezéssel kapcsolatban a görög forrásokban a következőket találjuk:

  • “az épület fa- és kőanyagát megmunkáló kézműves” (Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat)
  • “ács (ált. famegmunkáló munkás: asztalos, bognár, hajóépítő; azután más építőmunkát végző kézműves is: építő, kőműves)” (Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár)
  • “ács, ácsmester; a gyökszó abban az időben minden iparág szakemberére vonatkozott” (Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár)
  • “építőmester/ács” (ujszov.hu)

A kifejezés jelentését tekintve tehát a szótárak elmondják, hogy ugyanannyira jelenthetett ácsot vagy famegmunkáló iparost, mint kőművest, vagy bármely más iparág mesterét. Jézus szolgálata során egyetlen egyszer sem utalt az asztalos vagy ács szakmával kapcsolatos példára vagy történetre. Ezzel szemben többször is beszélt házépítésről, mely még kézenfekvőbbnek tűnik, ha elfogadjuk, hogy a mestersége valójában nem ács volt, hanem kőműves. A Hegyi Beszédben pl. arról beszél, hogy a bölcsek megfelelő alapra építik házukat, a balgák pedig nem; a történet lelki tanulsága pedig az, hogy nem elég hallgatni a beszédeit, hanem annak megfelelően is kell élni (Mt 7:24-27). Egy másik alkalommal a megfelelő tervezéssel és előrelátással kapcsolatban hozza az építkezés példáját — mielőtt belekezdünk, fel kell mérnünk, hogy képesek vagyunk-e befejezni (Lk 14:28).

Merrill C. Tenney (aki egyébként a NASB egyik fordítója) az Újszövetségi bevezető című könyvében így fogalmaz: “Az evangéliumi feljegyzés szerint Jézus ács volt (Mk 6:3), vagy talán éppen kőműves, mert a szó, amit ácsnak fordítunk, fordítható építőmesternek vagy kőművesnek is.”

Megtehetném, hogy próbálok a végére valami lelki mondanivalót kanyarítani abból, hogy Jézus esetlegesen nem ács, hanem kőműves volt. De nem teszem. Egyszerűen csak jó érzés belemélyedni egy-egy ilyen részletkérdésbe, és örülni annak, ha egy darabka a helyére kerül vagy új értelmet nyer. Így Jézus lehet az a Kőműves, aki kezei alatt a tanítványai élő kövekből egy szent templommá állnak össze: “…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által” (1Pt 2:5, MBT)

Reklámok

Mi volt Jézus szakmája? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.