Újszövetségi bevezető

Aki az Újszövetséget komolyan szeretné tanulmányozni, annak számos segédeszköz áll rendelkezésére. Ezek haszna abban mérhető fel, ahogyan áthidalják a szakadékot a modern olvasó és a kétezer évvel ezelőtti világ történelme, kultúrája, nyelve és szokásai között. A térképek és magyarázatok, görög szótárak és sorközi fordítások, kommentárok és bevezetések között most Merrill C. Tenney Újszövetségi bevezető (KIA, Budapest, 2003) című könyvét szeretném megemlíteni, mely többszöri olvasása számomra nagyon hasznosnak és élvezetesnek bizonyult.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

A szerző

Merrill C. Tenney (1904-1985) amerikai származású evangéliumi keresztény szerző, teológus, az Újszövetség és a görög nyelv professzora. A Nyack Missionary Training Institute-ben 1924-ben szerezte meg diplomáját, majd 1927-ben teológusi végzettséget (Bachelor of Theology) a  Gordon College of Theology and Missions főiskolán szerzett. 1930-ban a Boston Universityn Master of Arts diplomát szerzett, és 1944-ben a Harvard Universityn doktorált (bibliai és patrisztikus görög nyelvből). Két évig egy baptista gyülekezet lelkipásztora volt 1926-1928 között, majd tanítani kezdett a Gordon College-ban, ezt követően 1944-től a Wheaton College-ban tanított. 1951-ben az  Evangelical Theological Society elnöke lett, valamint a New American Standard Bible (NASB) egyik fordítója volt.

A könyv

Az Újszövetségi bevezető című könyve angolul New Testament Survey címmel jelent meg először 1961-ben, majd 1985-ben. A kötet két fő részből áll: az elsőben az Újszövetség hátterét tárgyalja, a másodikban pedig magával az Újszövetséggel, annak minden egyes könyvével foglalkozik.

Az első rész értékes háttér információkat nyújt mindenkinek, aki szeretné az Újszövetség világát megérteni. Betekintést enged az adott korba, és vázolja, hogy a politikai, gazdasági, társadalmi és vallási viszonyok hogyan hatottak az Újszövetség keletkezésére. Ismerteti a Római Birodalom történetét, és bemutatja azokat a császárokat (Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Néró, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus, Domitianus, Nerva, Trajanus), akik az újszövetségi időkben uralkodtak. De kitér Nagy Sándorra, a szeleukidákra, a ptolemaioszokra, a hasmoneusokra és a Heródesekre is. Röviden ismerteti azokat a vallásokat (görög-római pantheon, császárkultusz, misztériumvallások, okkultizmus) és filozófiai irányzatokat (platonizmus, gnoszticizmus, neoplatonizmus, epikureizmus, sztoicizmus, cinizmus, szkepticizmus), melyek idejében az evangélium terjedni kezdett. Ezzel alapot teremt az evangélium hirdetésének napjaink vallásilag pluralista világában is. Bemutatja továbbá a judaizmust és a zsidóság történetét, és felvázolja, hogyan is szolgáltatott alapot az ószövetségi vallás a keresztény egyház számára.

Olyan fontos információkat tartalmaz, melyek segítenek megérteni egy-egy igevers valódi mondanivalóját és jelentőségét. Akit a Biblia történelmi vonatkozásai érdekelnek, biztosan élvezettel fogja olvasni a könyvet.

A második rész pedig magával az Újszövetséggel foglalkozik. Minden egyes könyvvel kapcsolatban leírja azok társadalmi hátterét, a megírás körülményeit, foglalkozik a szerzőség kérdésével és értékeli a tartalmát. Az ApCsel és a levelek tekintetében egy számomra nagyon szimpatikus megoldást alkalmaz. Nem egyesével értékeli a könyveket a kánon sorrendjében, hanem az ApCsel elemzése során megemlíti azokat a leveleket is, melyeket Pál a szóban forgó események idején írt, így teremtve összehasonlítási alapot az egyház első beszámolója és a teológiai tárgyú levelek között.

Akár teológus, lelkipásztor vagy “egyszerű” keresztény ember az olvasó, akár évtizedek óta Krisztus követője, akár néhány napja tért meg, mindenkinek áldást jelenthet a könyv olvasása.

Reklámok

Újszövetségi bevezető bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló

Hozzászólások lezárva.