Modern búcsúcédulák

Néhány nappal ezelőtt láttam a hírt, hogy 75 éves korában meghalt az a nénike, aki a munkahelyemen néhány naponta a virágokat meglocsolta és rendben tartotta. Soha nem láttam 2-3 percnél tovább, és nem volt alkalmunk, hogy beszélgetésbe elegyedjünk az élet nagy kérdéseiről, Isten létéről, arról, ami odaát vár ránk. Így nem tudom, mi volt az álláspontja, személyes meggyőződése, hite. A gyászjelentésben azonban érdekes dolgot olvastam.

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

Az állt benne, hogy mikor és hol lesz a temetése, melyre a “katolikus vallás szertartása szerint” kerül sor. Ezen kívül pedig egy megjegyzés volt még a végén, mely így szólt: “[Dátum] tartunk gyászmisét a halott lelki üdvéért.”

Ezen a mondaton elcsodálkoztam. Eszembe juttatta a középkori katolikus egyház búcsúcéduláit, mely ellen már a reformátorok is szót emeltek. Szomorúan látom, hogy az emberek (ha jobban tetszik: az intézményes egyház) mindenféle szokásokat kialakít azért, hogy az emberek általuk elnyerhessék az üdvösséget. Egy temetés végére a harangozás és a pap imádsága után a leghitetlenebb gazfickó is Szent Péter társaságában élvezheti már a mennyei örömöket.

Az üdvösség feltétele többé már nem a hit, hanem a cselekedet. Nem is az egyéné, hanem azoké, akik érte elvégeznek valami szertartást: mondatnak egy misét, vásárolnak egy búcsúcédulát, adakoznak az egyháznak, bemerítkeznek érte, helyette stb. Azonban az emberi megoldások a bűn rendezésére eredménytelenek. Nem tudjuk magunkat megváltani. Amikor ezt megértjük, megállunk, és felemeljük a kezünket, megadjuk magunkat. Egyetlen dolgot tehetünk: hit által hálaadással elfogadjuk a megváltást, melyet Isten ingyen ad nekünk. Nem azért van ingyen, mert olyan értéktelen lenne, hanem azért, mert olyan drága, hogy soha nem tudnánk megfizetni az árát. De akkor meg miért próbálkozik bárki is?

“Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen” (Ef 2:8-9, EFO). Isten kegyelme engem magával ragadott. Egy tökéletlen bűnös ember vagyok, aki képtelen bármit is tenni, hogy elnyerje a szent és tökéletes Isten tetszését. De ismerek valakit, aki megbocsátotta a bűneimet — Jézust. Olyan dolgot tett, amiért örökké hálás leszek neki.

Reklámok

Modern búcsúcédulák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

Hozzászólások lezárva.