Hogyan álljunk a munkához?

Erre a kérdésre a viccesen népszerű válasz ez: úgy, hogy más is hozzá férjen. A világban elképzelhető, hogy nem fogjuk látni, a bibliai alapelveket érvényesülni abban, ahogy az emberek dolgoznak. Az előléptetések, fizetésemelések, bértárgyalások, túlórák, fekete munka stb. világában nehéz felfedezni, hogy milyen lelki jelentősége van életünkben a munkavégzésnek.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

1. Arra teremtettünk, hogy dolgozzunk

Amikor Isten embert teremtett, ezzel az üzenettel bocsátotta őket útjukra az életben: “Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak” (1Móz 1:28, EFO). Egy fejezettel később az elbeszélésből további részletek derülnek ki arról, hogy milyen célt adott az Úristen az embernek: “Az Örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját” (1Móz 2:15, EFO). Arra lettünk megteremtve, hogy Isten képmását hordozzuk magunkon. Ő pedig egy kreatív, tevékeny, dolgos Isten, aki még napjainkban is munkálkodik. A teremtés rendje határozta meg a hat munkanap és egy pihenőnap heti ciklusát. Ahogyan Jézus tevékeny volt, ezzel utánozva Atyját (Jn 5:17), mi is akkor töltjük be a teremtésből eredő életcélunkat, ha végezzük a ránk bízott munkát.

2. A munka célja nem az, hogy a megélhetésünket biztosítsa

Ez a mai világban talán furán és hihetetlenül hangzik, de Jézus Hegyi Beszéde alapján nekem ez a véleményem. Olvassuk el Máté evangéliumában az ide vonatkozó részt (Mt 6:19-34). Itt azt látjuk, hogy az élet olyan szükséges dolgairól beszél, mint az élelem és a ruházat, melyért keményen megdolgozunk. Viszont Jézus ezt mondja: “De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6:33, MBT). Az “ezek” vagy “egyéb dolgok” alatt Jézus azt érti, amiért a modern ember keményen dolgozik és túlórázik. Azt mondja, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, és megadja nekünk. Ez a ráadás. Amiért keményen kellene dolgoznunk, az az Istennel való jó kapcsolatunk, és az ő uralmának keresése, a neki való engedelmeskedés az életünkben. A dolgok viszont fordítva történnek: ingyen várjuk azt, amiért dolgoznunk kell, és dolgozunk azért, amit Isten ráadásként, ingyen, bónuszként adna meg, ha a fontos dolgok az elsők az életünkben. Felmerülhet a kérdés: ha nem a megélhetésért dolgozunk, akkor miért? Véleményem szerint erre válaszol az előző és a két következő pont.

3. Munkavégzés során szembesülünk Istennel és önmagunkkal

Erre egy jól ismert példát láthatunk Lukács evangéliumának 5. fejezetében. Péter egy egész éjszakán át tartó sikertelen halfogás után Jézus szavára kiveti a hálót, és olyan sok halat fog, hogy a többi társától kell segítséget kérnie. Rádöbben arra, hogy Jézus, az ács (vagy kőműves?) jobban ért Péter szakmájához, mint ő maga. Megérti, hogy Jézus irányítani tudja az eseményeket, és még a munkájában is jobban jár, ha figyel rá, ad a szavára. Másrészt azonban szembesül önmagával is. Jézus jelenléte megláttatja vele, hogy ki ő valójában, és így szól: “Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok” (Lk 5:9, EFO).

4. Az igazi főnököm nem egy ember, hanem Isten

A végső tanulság pedig az, amikor megértjük, hogy az igazi urunk nem a munkahelyi főnökünk, hanem Isten maga: “Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát” (Kol 3:22-24, MBT). Nem az a lényeg, hogy emberek tetszését nyerjük el, hanem hogy Istennek megfeleljünk. Erre pedig a munkahelyünk ideális terep. Nem vagyunk nehezebb helyzetben, mint a Kolossé levél megírása idejében élt rabszolgák voltak, akik a miénknél keményebb körülmények között dolgoztak — mégis arra törekedtek, hogy a munkavégzésük során Istennek engedelmeskedjenek, neki szolgáljanak.

Amikor jól végezzük a munkánkat, akkor…

…Istent utánozzuk, aki mind a mai napig dolgozik a világ rendbehozatalán.
…Nem a megélhetésünkért küzdünk, hanem az Isten uralma alatt való életért.
…Rádöbbenünk arra, hogy ki az Úr, és kik vagyunk mi.
…Megtanulunk nem embereknek, hanem Istennek szolgálni.

Reklámok

Hogyan álljunk a munkához? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.