Láss is, ne csak nézz!

“Sokan vannak, kik néznek, de csak néhány, ki lát is.”
— Dan George: Repül a szívem

Jánosé a látás evangéliuma. Az evangélista újra és újra kiemeli a látás, észlelés, megértés fontosságát. Csak az első fejezetben 15 alkalommal hivatkozik rá, és egymással szembe állítja a tanítványok látását a farizeusok vakságával. Visky András így utal e bibliai könyvre: “Aki a János-evangéliumot fölüti, drámai szerkezetű művet tart a kezében. És nem veszi észre, mikor lép be a dialógusba. Csak arra lesz figyelmes, hogy a másik oldalon áll. Mindazonáltal ismét fölkerekedik, és, miként Nikodémus, a Mesterhez lopakodik. És kérdez.”

János evangéliuma, MBT

János evangéliuma, MBT

A látás és vakság közötti különbséget nagyon jól kiábrázolja egyrészt a papok és léviták (Jn 1:19), másrészt Keresztelő János tanítványainak reakciója (Jn 1:35). Mindkét csoport ugyanazt a bizonyságtételt hallgatja meg a Keresztelőtől: saját magáról, szerepéről, kicsiny voltáról beszél, a hallgatói figyelmét pedig Jézusra irányítja. Mégis eltérően reagálnak. A zsidó vezetők kritizálják Jánost, megkérdőjelezik küldetését és bemerítésének jogosságát. Végül pedig hitetlenségükben megmaradva távoznak a színhelyről. A tanítványai viszont meghallják a bizonyságtételét, és meglátják Jézus személyét. A hallás és látás eredménye pedig a követés lett.

Az evangélium eseményeit sokan szemlélik, de kevesen értik meg azok jelentőségét. Kevesen vannak, akik átlátják az összefüggéseket, és meglátják Isten munkáját a háttérben. Sokan vannak, akik olvassák János evangéliumát — tágabb értelemben az egész Bibliát –, és belelátják saját eszméiket, különféle ideológiákat. Nem tudnak a sorok között olvasni, és azt sem értik meg, amit a sorokban látnak. Hogy ez így van, abban mutatkozik meg, ahogyan élnek, ahogyan Krisztust követik vagy nem követik.

A Szentírásban visszhangzik Isten kritikája az emberekkel szemben: “Van ugyan szemük, hogy lássanak, de mégsem látnak, van fülük a hallásra, mégsem hallanak” (Ez 12:2, EFO, Zsolt 69:24, Mt 13:15, Mk 4:12, Lk 8:10, Jn 8:39, 12:40, ApCsel 28:27, Róm 11:10). Épp ezért újra és újra látó szemekért, halló fülekért, értelmes szívért kellene imádkozzunk, hogy meglássuk Istent a mindennapjainkban, és észre vegyük, amint a követésére hív bennünket. A jezsuita Mustó Péter szavai rávilágítanak, hol kezdődik a valódi látás: “Akkor észlelsz, amikor érdeklődve, nyitottan figyelsz. Magadhoz engeded, befogadod, tűröd, hogy megérintsen valami. Engeded, hogy hasson rád. Megszólítson. Rezonáljon benned. Megváltoztasson (Csendben születik az élet — A belső ima tapasztalatairól).

Ez a lényeg. Látod Jézust, és hagyod, hogy megváltoztasson. Látás nélkül nincs változás. De ha nincs változás, az azt mutatja, hogy bajok vannak a látás terén is.

Reklámok

Láss is, ne csak nézz! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.