Miért hiteles a Biblia?

Sokakban felmerül ez a kérdés, akik az élet értelmét keresik. Szembesülünk azzal, hogy az emberiség korai történelmétől kezdve ugyanazokat a lényeges kérdéseket teszi fel: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová tartunk? Azok, akik kellően alázatosak, merik elhinni, hogy a modern ember olyan, mint az óriások vállán ülő törpék. Nem a saját képességeink és bölcsességünk miatt látunk messzire, hanem azért, mert olyan alappal rendelkezünk, melyet az előttünk élt nemzedékek már lefektettek. Miközben válaszokat keresünk a kérdéseinkre, és kezünkbe vesszük a régebbi generációk szent könyveit, meg kell kérdeznünk, hogy miért hitelesek azok.

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Ha valakit a Biblia hitelessége érdekel, annak számos hitvédelmi és teológiai munkában utána olvashat (akár nyomtatott, akár elektronikus formában). Én Alexander vom Stein Creatio — Bibliai teremtéstan című könyvét lapoztam fel. Ő a következő négy szempontot sorakoztatja fel a Szentírás hitelességével kapcsolatban:

  1. A Biblia beteljesedett próféciái
  2. A Biblia tárgyilagos volta
  3. A Biblia időszerűsége
  4. A Biblia hatása az olvasóira

1. A Biblia beteljesedett próféciái

A Szentírás mintegy hatezer próféciát tartalmaz, melyeknek jelentős része ellenőrizhető, igazolható, történelmileg alátámasztható módon beteljesedett. Számos prófécia vonatkozott a Messiás eljövetelére, életére, szolgálatára és halálára, melyek beteljesedtek Jézus Krisztusban. Ezen kívül korábbi birodalmak felemelkedésére és bukására vonatkozó jövendölésekkel is találkozhatunk benne. Egy olyan könyv, mely jövőbeli eseményeket úgy közöl, ahogyan a Biblia teszi, mindenképp figyelmet és további vizsgálatot érdemel.

2. A Biblia tárgyilagos volta

A Bibliára nem jellemző az, hogy megszépíti szereplői jellemét és tetteit. A legismertebb bibliai alakok (pl. Dávid király, Jónás, Péter apostol stb.) jellemhibáit is közli. Tárgyilagos volta arra enged következtetni, hogy más kérdésekben is az igzságot közli az olvasóival mindenféle szépítgetés nélkül.

3. A Biblia időszerűsége

A Szentírás könyveit Kr. e. 1500 körül kezdték el megírni, és Kr. u. 100 előtt fejezték be. Ez azt jelenti, hogy a legrégibb iratok, melyeket a Biblia lapjain olvashatunk, mintegy 3500 évesek, a legfiatalabbak pedig 1900 éve keletkeztek. Ennek ellenére a Biblia tartalma nem avult el, nem járt le a szavatossága. A történelem folyamán mindig meg tudta őrizni időszerű voltát, mert a jelen emberéhez szólt olyan módon, hogy az olvasó életére hatással legyen. Mivel olyan kérdésekkel foglalkozik (Isten, a világ, az ember, a bűn, a megváltás), melyeket — más megfogalmazásban, de — minden kor embere feszegetett, a tartalma ma is időszerű maradt. Egy olyan könyvvel van dolgunk, melyet 3500 éve olvasnak és megértenek az emberek. Nem csak egy kisebb elit csoport, aki megfelelő képzést kapott, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek is választ találhatnak benne az élet kérdéseire. Minden kor minden emberéhez szól.

4. A Biblia hatása az olvasóira

Az egyik legfontosabb szempont ez, hiszen napjaink bestseller kötetei nem változtatnak meg emberi életeket. Szórakoztatnak, kikapcsolnak, inspirálnak — de az életet átformáló hatása csak egy olyan könyvnek lehet, mely ember feletti forrásból származik. A Szentírás erre hívja az olvasóit:

“Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!” (Róm 12:1-2, EFO).

Szalai András a Más Jézus, más lélek, más evangélium című könyvében (első kiadás) így ír arról, hogy miben áll a Biblia ereje és hatása: “Aki az írást nem csak azért veszi kézbe, hogy informálódjon, hanem hogy formálódjon, aki nem csak olvasgatja, hanem hagyja, hogy az olvasson őbenne, az az élő Istennel találkozva igazi csodát élhet át.”

Meggyőző?

Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy őt ezek a szempontok nem győzik meg. Más valaki érvelhet azzal, hogy ugyanilyen bizonyítékokat fel lehetne sorakoztatni a Mormon Könyve, a Korán vagy bármely más szentnek tartott irat mellett. A tárgyilagosság és az intellektuális becsületesség annyit azonban mindenképp megkíván, hogy figyelmet fordítsunk egy olyan könyvre, mely magának természetfeletti eredetet tulajdonít. A döntésben pedig mindenkinek a saját egyéni kutatása segíthet.

Reklámok

Miért hiteles a Biblia? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.