Mária utolsó mondata

A katolikus teológiában fontos szerepe van Máriának, Jézus édesanyjának. Figyelembe véve az Újszövetséget, ez a kiemelkedő szerep indokolatlannak tűnik. Elég egymás mellé venni magát az Újszövetséget és valamilyen katolikus dogmatikát vagy egyéb könyvet, és jelentős hangsúlybeli eltérést fogunk felfedezni. Persze az sem jó, ha a protestáns hozzáállásunk miatt teljesen figyelmen kívül hagyjuk az ő személyét. Már csak azért sem, mert János evangéliumában egy történet fontos igazságra hívja fel a figyelmünket vele kapcsolatban.

. . .

. . .

“A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: ‘Nincs boruk.’ Mire Jézus azt mondta: ‘Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.’ Anyja így szólt a szolgákhoz: ‘Bármit mond nektek, tegyétek meg.’ Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: ‘Töltsétek meg a vedreket vízzel.’ És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: ‘Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.’ Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: ‘Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.’ Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig” (Jn 2:1-12, MBT).

Ez az utolsó alkalom, amikor Mária szavait olvashatjuk a Bibliában. Nem magára irányítja a figyelmet, nem lép a főszereplő helyébe. Egyszerűen csak azt mondja a többieknek, hogy tegyék azt, amit Jézus mond, engedelmeskedjenek neki. Ha valaki valóban tisztelni akarja Máriát, annak nem imádnia kell őt, sem imádkozni hozzá és a közbenjárását kérni, amire nincs is példa a Bibliában. A valódi tisztelet az, ha megfogadjuk a tanácsát, és engedelmeskedünk Jézusnak. Legyünk akár protestánsok, akár katolikusok, ezt a leckét jó megtanulnunk tőle.

Reklámok

Mária utolsó mondata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.