Teológia és élő hit

Egy vallomás következik: szenvedélyesen szeretem a teológiát. Kedvenc olvasmányaim közé tartoznak az olyan könyvek, mint Wayne Grudem: Systematic Theology, Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek, Sebestyén Jenő: Református dogmatika, R. C. Sproul: A keresztyén hit alapigazságai — és még hosszasan folytathatnám a felsorolást. Ezen kívül ha Isten engedi, megkezdem tanulmányaimat az angolszász hátterű Logos Főiskola bibliai tudományok szakán (BA in Biblical Studies). Azonban az elméleti tudás mellett van valami, amit sokkal fontosabbnak tartok.

. . .

. . .

A reggeli csendességemben elgondolkoztatott Pál apostol egyik megjegyzése, melyet egy házi gyülekezet házigazdájának, Filemonnak címzett: “Mindig hálát adok Istenemnek, amikor érted imádkozom, Filemon, mert hallom, milyen hűség és isteni szeretet van benned az Úr Jézus és mindazok iránt, akik Istenhez tartoznak. Azért imádkozom, hogy az a hit, amely közös bennünk, vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusban kaptunk” (Filem 4-6, EFO).

Pál szerint a hit elvezet a teljes felismerésre. A lényeg nem a teológia és az ismeretszerzés. Mindez értéktelen és hasztalan az élő, gyakorló, Istenben bízó hit nélkül. Ha viszont a teológia hittel párosul, a hitet felébreszti és elmélyíti a szívünkben, akkor Isten munkásai lehetünk — egyszerű, repedezett falú cserépedények, melyeket az Úr betölt saját dicsőségével; ez a dicsőség pedig tökéletlenségünkön, repedéseinken, töréseinken keresztül a világba sugárzik, és látható lesz másoknak is. Nem mi vagyunk a lényeg, hanem ő. A hit tárgya — Isten — fontosabb, mint maga a “hit”. A teológia tárgya, alanya, állítmánya, határozója és jelzője — szintén maga Isten — fontosabb a felhalmozott ismereteknél, a fitogtatott tudásnál, a megszerzett bizonyítványnál. Az ismeret, mely a fejünkben van, értéktelen, ha nem társul hozzá szívünk engedelmessége. A kettő együtt azonban, ha jól használjuk, dicsőséget szerezhet annak, aki értelmet adott az embernek.

Reklámok

Teológia és élő hit bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Hozzászólások lezárva.