Az egység hét alappillére

“Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek! Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul a szakállán, beborítja egész ruháját! Olyan, mint a Hermón hűsítő harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Oda küld az Örökkévaló áldást és örök életet” (Zsolt 133, EFO). Ezek Dávid szavai, melyek talán az egész Szentírásban a legköltőibb módon írják le az egység fontosságát. Megfogalmazza ugyanis, hogy ahol a testvérek egységben vannak, Isten oda küld áldást és örök életet. Nem mindegy tehát, hogy törekszünk-e erre az egységre, vagy sem.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

A 133. zsoltár egyszerű szavaival Isten nagyon fontos igazságot ismertet meg velünk a saját természetével kapcsolatban. Isten szereti az egységet! Nem a széthúzást, nem a pártoskodást, nem a klikkesedést — hanem az egységet. Mindannyiunk számára ismertek az idős János apostol élete végén leírt szavai: “Isten maga a szeretet” (1Jn 4:8, EFO). Ha ezt egyetlen szóval akarnánk visszaadni, az az egység lenne. Elég lenne Istennel kapcsolatban annyit mondani, hogy ő egységben van önmagával, és emiatt az egész teremtett világgal is.

Fontos azonban megérteni, hogy az egység és az uniformizáltság között hatalmas különbség van. Az utóbbi kívülről próbál egy sablont rákényszeríteni az emberekre, és elvárja tőlük, hogy megfeleljenek a felállított szabványnak. Isten módszere azonban más. Ő belülről, a Szentlelke által elkezdi átformálni az embereket, és ez hatással lesz a másokkal való kapcsolatára is. Nem uniformizálódnak, nem hasonulnak egymáshoz szükségtelenül, hanem a különbözőségeik áldását megélve egységben vannak.

A következő hét szempont — nevezhetjük őket alappilléreknek is — Pál apostol efezusiakhoz írott leveléből származnak. Ray Hollenbach gyűjtötte össze és fogalmazta át őket az egyik cikkében. A bibliai hivatkozásokat szándékosan nem adta meg, hogy az egység ne valamiféle bibliaversekkel történő dobálózásnak tűnjön. Másrészt pedig érdemes az egész levelet elolvasni, és meglátni benne, ahogyan Isten a népe egységét akarja benne munkálni.

Íme Ray Hollenbach hét alappillére az egység megéléséhez:

  1. Isten mindannyiunkat befogadott a saját családjába. Ez ahhoz vezet, hogy mindannyiunknak meg kell tanulnunk egy újszerű életmódot. Arra hív bennünket az Atyánk, hogy öltsük magunkra azt a családi identitást, mely korábban idegen volt tőlünk. Ha ehelyett megpróbáljuk a régi gondolkodásmódunkat és cselekedeteinket bevinni Isten családjába, az olyan, mintha elutasítanánk azt az új identitást, melyet tőle kapunk.
  2. Szívünk szemeit kell megvilágosítani, nem pedig értelmünket dagasztani. Az önmagában haszontalan tudásnál fontosabbnak kell tartanunk a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét.
  3. Isten szeretné megmutatni nekünk kegyelmének összehasonlíthatatlan gazdagságát. Akkor kapjuk meg a kegyelmét, amikor megtérünk, és csatlakozunk Isten családjához. A kegyelem azonban túlárad, és a keresztény közösségben egyre gazdagabban részesülünk belőle. Gazdagabb módon, mintha egymagunk próbálnánk azt megélni.
  4. “Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.” Hétszer szerepel ebben a versben az “egy”, és négyszer a “mindenek” kifejezés. Amikor az egységről beszél, érdemes észrevenni, hogy annak alapja nem az uniformizált, pontokba szedett felekezeti hitvallás, hanem az élő Úrral való közösség.
  5. Nem azáltal szomoríthatjuk meg a Szentlelket, amiben hiszünk, vagy amit tanítunk, hanem azáltal, ahogy egymáshoz viszonyulunk.
  6. Ha tiszteljük Jézust, akkor egymásnak is alá fogjuk rendelni magunkat.
  7. “Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!” A keresztény egyház történelmének legnagyobb teológusa levelét a kegyelem és békesség üzenetével vezeti be és zárja le. Minden ezzel kezdődik és végződik az egymássalvaló közösségünkben is.
Reklámok

Az egység hét alappillére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.