Imádat és megértés

Az imádat és a megértés között összefüggés van. Erre mi sem világít rá jobban, mint János apostol tapasztalata a Jelenések könyvében. A könyv bevezető sorai között ezt találjuk: “Jézusé legyen a dicsőség és a hatalom örökké…! Amikor megláttam őt, a lába elé estem…” (Jel 1:6, 17, EFO). Az utolsó vacsora alkalmával János meglátta Jézus emberi, esendő, halandó voltát, és ennek megfelelően közeledett hozzá — a keblére hajtotta a fejét (Jn 13:23). Most azonban Jézus hatalmát, dicsőségét, fenségét és királyi uralmát látja meg, és szintén ennek megfelelően közelít hozzá: leborulva, imádattal, odaadással. De hogy jön ide a megértés?

Fotó: Németh Tamás

Fotó: Németh Tamás

Jánosnak a Jelenések könyvében Jézus összetett és bonyolult történelmi eseményeket nyilatkoztat ki a világ végével, az emberi gonoszság elhatalmasodásával, egy világkormányzattal, a hamis vallásossággal, az egyház üldözésével, a keresztények szenvedésével, Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Ennek megértéséhez elsősorban nem emberi tudásra van szükség — bár nem árt, ha van! –, hanem helyes szívállapotra. A kijelentés megértésének kulcsa abban keresendő, hogy megfelelő módon viszonyulunk-e az Úrhoz, akitől az üzenet származik. János a lehető legjobb helyet foglalta el Jézus lábai előtt.

Fontos megértenünk, hogy Isten azért teremtett meg bennünket, hogy vele kapcsolatban legyünk és imádjuk őt. Olvassuk el újra Pál apostol jól ismert szavait az Ef 1:3-14-ben. Ez alapján világossá fog válni, hogy a Teremtő elsősorban nem azért alkotott meg minket, hogy dolgozzunk, házasodjunk, családot alapítsunk, keressük a boldogságot stb. — hanem azért, hogy imádjuk őt, magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Szent Ágoston nagyon találóan fogalmazta meg ezt: “Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.”

A mi életünkben is sok bonyolult és összetett dolog történik, melyeket nem mindig látunk át. Ezen kívül a Szentírásban is olvasunk olyan szakaszokat, melyek jelentése nem világos számunkra. Akkor, ha e kérdéseket emberi tudásunk alapján próbáljuk boncolgatni, Isten elrejtőzik előlünk. Ő ugyanis nem a határtalan és felvilágosult emberi ész előtt, hanem a hívő szív előtt nyílik meg. Amikor megfelelő alázattal közelítjük meg Istent, ő kijelenti magát nekünk — a kevélyeknek viszont ellenáll (Jak 4:6). Ahogyan János vagy Jób sem kapott meg minden választ, úgy talán nekünk sem válaszol Isten az élettel kapcsolatos minden kérdésünkre. De a kijelentett igazságait könnyebb elfogadni és megélni, illetve könnyebb Jézus mellett kitartani, ha nem csak tudjuk, hogy az ő imádatára lettünk megteremtve, hanem összhangban is élünk ezen életcélunkkal.

Reklámok

Imádat és megértés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.