Jézus üzenete a hét gyülekezetnek – #2

Az előző bejegyzés a Jelenések könyve második fejezetének négy gyülekezeti levelével foglalkozott — Efezus, Szmirna, Pergamon, Thiatira. A harmadik fejezet pedig Jézus további három levelét közli a szárdiszi, filadelfiai és laodiceai keresztény közösségnek. Mind a hét levelet olvashatjuk úgy, mint amely az egyház fejének üzenetét tartalmazza minden kor minden gyülekezetének, s mint ilyen üzenet, saját közösségünkre is megjobbító és átformáló hatással lehet.

A hét gyülekezet elhelyezkedése

A hét gyülekezet elhelyezkedése

5. Szárdisz (3:1-6)

A szárdiszi közösség élő gyülekezetnek látszik, de az alaposabb vizsgálat megmutatja, hogy nem az (“az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy”). A gyülekezetre a teljesség hiánya jellemző: “nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt”. Lehet valami társadalmilag elfogadott és népszerű, de ettől még nem lesz teljes és értékes Isten szemében. Jézus figyelmeztetése a helyreállást szolgálja: “Ébredj fel!”, “Emlékezz… vissza!”, “Tartsd meg azt!”, “Térj meg!”. Kihallatszik belőle minden hívő felelőssége saját magáért (“Ébredj fel…”), és másokért is (“…és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak.”). Egy gyülekezet ugyanis akkor működik jól, ha a testvérek felelősséget vállalnak egymásért, és az erősek bátorítják a gyengéket. Mire? A Jézus melletti kitartásra, mert “aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába” és róla azt mondja az Úr: “annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből”. Az élet könyvében csak élők lehetnek, ezért kell küzdenünk a lelki alvás és halál ellen.

6. Filadelfia (3:7-13)

A filadelfiai gyülekezetnek szóló levél megértésének kulcsa az, ha tudjuk, mit jelent a város neve: testvéri szeretet (vö. Jn 10:34-35). Ha ezzel tisztában vagyunk, és így olvassuk Jézus üzenetét, minden új és szép értelmet nyer. A testvérek ebben a közösségben azért képesek egymást szeretni, mert Isten előbb szerette őket (“…én szeretlek téged”, 3:10, vö. Róm 5:8, 1Jn 3:16). A gyülekezet előtt az egymás iránti kitartó szeretet nyitott ajtót ad, melyet senki nem képes bezárni. Az ilyen szeretet-kötelék megőrzése kemény munkát igényel, ezért igaz rájuk, hogy kevés erejük van, de azzal a kevés erővel is igyekszenek Isten Igéjének engedelmeskedni. Mit eredményez ez a szeretet? Megtartatást a kísértés órájában, mások, a világ elismerését és tiszteletét (‘eljönnek és leborulnak a te lábad előtt’), előjogokat Isten eljövendő országában (“azt oszloppá teszem az én Istenem templomában”). Szeretni egymást — milyen egyszerűnek hangzik; milyen kemény munka; milyen nagy jutalma van!

7. Laodicea (3:14-22)

Jézus utolsó levele egy olyan gyülekezetnek szól, melynek nincs egészséges önismerete és istenismerete. Cselekedeteire a langyosság jellemző — akkor, amikor határozottan kellene kiállni egyik vagy másik igazság mellett, a közösség egy köztes állapotban van (arany középút), ami miatt nem tudják Isten munkáját hatékonyan végezni. Nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők valójában. Gazdagnak gondolják magukat, Jézus szemében azonban szegények, mezítelenek és vakok. Ami Laodicea hírnevét szolgálta nem volt más, mint a fejlett banki és kereskedelmi rendszere (gazdagság), ruhakészítő üzemei (szépség) és fejlett orvostudománya, főleg a szembetegségek tekintetében (egészség). Jézus e területeken tapint rá a szomorú igazságra; a materiális értékek ellenére valójában szegények, mezítelenek és vakok. Isten országában ugyanis az anyagi gazdagság szegénnyé tesz, a szőttes ruha meztelenül hagy, a kitűnő gyógyszerek ellenére pedig vakok maradhatunk Isten dolgaira. A megoldás az, ha a gazdagságunkat (mennyei kincsek), a fehér ruhánkat (menyegzői ruha) és a látásjavító gyógyszerünket (a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelke) Jézustól kapjuk. Hogy alakulhat ki egy gyülekezetben ilyen szomorú állapot? Úgy, hogy Jézus kívül rekedt, és szelíden és kitartón kopogtat, hogy engedjék vissza. Akkor működik jól egy gyülekezeti közösség, akkor kerülheti el a langymeleg állapotot, és akkor lesz egészséges önismerete, ha Jézus Krisztus az őt megillető helyen van, bent a gyülekezetben. Ha helyet adunk neki a közösségünkben, akkor nem a lelki büszkeség lesz jellemző ránk, hanem az alázat — beismerjük a hibáinkat, és örömmel mondjuk: “Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5:3, MBT).

Bármely kor bármelyik gyülekezetéhez tartozzunk is, tudunk mit tanulni ezekből a levelekből. “Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

Reklámok

Jézus üzenete a hét gyülekezetnek – #2 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.