A világosság gyermekei

A Szív című jezsuita lelkiségi, kulturális és önismereti lap 2014. novemberi lapszáma az Árnyékból a fényre alcímre hallgat, és a világosság és a látás témájával foglalkozik. Nemeshegyi Péter SJ cikke (Fény a Bibliában) ezekkel a szavakkal zárul: “Isten, aki ‘világosság’, ezt mondta első szavaként a világ teremtésekor: ‘Legyen világosság! És lett világosság.’ (Ter 1,3) Az ‘igazi világosság’ pedig, melynek ez a teremtett fény csak halvány előképe, ‘a világba jött’. Ő ‘az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van’ (Jn 1,18): Őbenne részesedve részesedünk Isten kegyelméből, az örök Világosságban.” (pp. 57-58).

Ugyanebben a számban megjelent egy interjú is Nagy Norbert egyetemi lelkésszel, a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referensével, aki ezt mondta: “Úgy vélem, ma olyan ember lehet a világ világossága, aki az Isteni kegyelemmel is tud bánni…” (pp. 59-63.). Miközben a világ világosságaként, vagy a világosság gyermekeiként próbálunk élni, érdemes átgondolni és átimádkozni az alábbi igeversek alapján a világossággal való kapcsolatunkat (idézetek forrása: MBT):

 • “Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be… Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba” (Jn 1:4-5, 9).
 • “Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat” (Jn 3:19-21).
 • “Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: ‘Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága‘” (Jn 8:12).
 • “Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató; aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét” (1Jn 2:8-11).
 • “A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt” (Mt 4:16).
 • “Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:14-16).
 • “Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába” (Kol 1:12-13).
 • “Isten ugyanis, aki ezt mondta: ‘Sötétségből világosság ragyogjon fel’, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán” (2Kor 4:6).
 • “Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség” (Ef 5:8-9).
 • “…az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne” (Róm 13:12-14).
 • “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok” (1Pt 2:9-10).
 • “Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot” (Zsolt 36:10).
 • “Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, URam!” (Zsolt 89:16).
 • “Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké” (Jel 22:5).
Reklámok

A világosság gyermekei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.