Amit Mikeás az életről tanít

Mikeás próféta Ézsaiásnak és Hóseásnak volt kortársa, és könyvében Júdával és Izraellel kapcsolatos ítéleteit, kijelentéseit tárja az olvasó elé. Több évezreddel ezelőtt élt és működött, mégis olyan üzenetet fogalmazott meg, amely minden kor minden hívője számára fontos lehet. Ha már Jeremiás is erőt tudott meríteni a próféta szavaiból (Jer 26:18 vö. Mik 3:12), akkor ne röstelljünk mi se tanulni tőle. Újra olvasva a könyvét, az alábbi négy területre hívta fel a figyelmem:

Egyszerű fordítás

Egyszerű fordítás

1. A küldetésünk: áldásnak lenni — “Akkor Jákób népének maradéka olyan lesz a nemzetek között, mint a harmat, amelyet az Örökkévaló küld, mint áldott záporeső a fűnek. Ez a maradék csak az Örökkévalóban bízik, nem emberekben reménykedik” (Mik 5:7, EFO).

2. Az életünk értelme: kapcsolatban lenni Istennel — “Hiszen megmondta neked, ember, mit tekint az Örökkévaló jónak, megmutatta, mit kíván tőled: hogy igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj Istened előtt” (Mik 6:8, EFO).

3. A reményünk: Istenben bízni — “Én mégis az Örökkévalóra nézek, benne reménykedem! Istenemre várok, aki megszabadít! Meghallgat engem Istenem, biztosan tudom!” (Mik 7:7, EFO).

4. Az örömünk: elfogadni a megbocsátást — “Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod néped bűneit, s elengeded örökséged maradékának vétkeit! Nem örökre haragszol ránk, mert az irgalmasságban gyönyörködsz. Ismét hozzánk fordulsz, és könyörülsz rajtunk. Bűneinket eltaposod, a tenger mélyére hajítod összes vétkünket. Megmutatod Jákób iránti hűségedet, Ábrahám iránti szövetséges szereteted, amint megesküdtél őseinknek régen” (Mik 7:18-20, EFO).

Reklámok

Amit Mikeás az életről tanít bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.