Megjelent a Magyarázatos Biblia

Tegnap a futárszolgálat egyenesen a Harmat Kiadótól szállította házhoz az újonnan megjelent Magyarázatos Bibliát. Az estém természetesen azzal telt, hogy le sem tettem a kezemből. A feleségem egy idő után megjegyezte, hogy örül neki, hogy nem egy számítógépes játék vagy autós magazin foglal le annyira, mint ahogy a Szentírás képes. Az első találkozás során egy kellemes megjelenésű és minőségi tartalmú úti társat ismertem meg a Magyarázatos Biblia személyében, melyet a továbbiakban haszonnal tudok majd forgatni egyéni lelki életemben és szolgálatomban egyaránt. Milyen is ez a könyv?

Magyarázatos Biblia

Magyarázatos Biblia

Az eredeti és a jegyzetek

Magyarázatos Biblia eredetileg angolul jelent meg The Student Bible címmel, és az NIV bibliafordítás szövegét tartalmazza. A bevezetőket, jegyzeteket, magyarázatokat pedig Philip Yancey és Tim Stafford írták. Ha egy számomra legkedvesebb keresztény szerzőt kellene választanom, akkor az valószínűleg Yancey lenne. A könyveiből megismert stílusa köszön vissza a magyarázatokban is, melyek leginkább egy rövid cikkre emlékeztetnek. Ez azért sem meglepő, mert aki ismeri Yanceyt, az tudja, hogy a Christianity Today című magazin írója és szerkesztője. Tim Stafford is komoly bibliográfiával büszkélkedhet, ugyanis a Christianity Today és a Campus Life magazinok cikkei mellett további húsz könyv szerzője.

Ha valaki szereti Philip Yancey könyveit (pl. Meghökkentő kegyelemJézus máskéntRejtjelek egy másik világbólThe Bible Jesus Read stb.), akkor élvezettel fogja használni ezt a bibliakiadást. Az 1Móz könyvéhez fűzött bevezetőben például, amikor a teremtő, kreatív, munkálkodó Istenről ír, illusztrációként Michelangelo freskóit említi a teremtésről, melyek a Sixtus-kápolna mennyezetén láthatók. Az egyes magyarázó cikkekben pedig olyan ismert emberek neveivel is találkozhatunk, mint Tolkien, Chesterton, C. S. Lewis, Kálvin, Luther, Mandela, Szolzsenyicin, Gandhi stb. A szerzőpárosnak a rájuk jellemző élvezetes stílusban sikerült hidat verni a Biblia kétezer éves világa és a modern ember mindennapjai közé.

Magyar kiadás és bibliai szöveg

A magyar kiadás a Harmat és a Veritas kiadók közös gondozásában jelent meg. Míg az eredeti angol nyelvű kiadásban az NIV szövege szerepel, a magyarban az újonnan revideált Károli-Biblia (RKB) szövege található. A kötet függelékében szerepel a revideált szöveggel kapcsolatban egy ismertető, mely szerint a háttérben a Protestáns Média Alapítvány áll, melyet a Magyarországi Református, Evangélikus és Baptista Egyház bevonásával hoztak létre.

Az RKB szövege megőrzött valamennyit az eredeti Károli (1908-as revízió) sajátosságaiból, ízéből, szóhasználatából (pl. nem a feleségével hált, hanem ismerte a feleségét — 1Móz 5:1), azonban elhagyta a modern olvasó számára ma már érthetetlen kifejezéseket (vala, lőn, kelevéz, nyoszolya stb.). Szövegkritikai szempontból el kell mondani, hogy az RKB nem a ma legpontosabbnak tartott görög szövegeket használja, hiszen akkor elveszítette volna eredeti Károli-vonását. Ezek a különbségek azonban dogmatikai szempontból elhanyagolhatók — aki ugyanis egy ilyen tanulmányozásra szánt Bibliát vesz a kezébe, a kritikus igehelyeknél biztosan meg fog nézni más magyar nyelvű fordításokat is, és akár visszamegy az eredeti nyelvekhez is. Az RKB főszövege olvasmányos, könnyen érthető nyelvezetű, és a szerkesztők szerencsére elhagyták a Károli azon zavaró szokását, hogy minden egyes verset új bekezdésben kezd, teljesen széttagolva az egybefüggő gondolatokat is.

Bibliaolvasási ütemterv

A Magyarázatos Bibliában található három különféle bibliaolvasi ütemterv. Az elsőben kéthetes sorozatokat látunk, melyek olyan témákat mutatnak be napi egy fejezet olvasása által, mint pl. Jézus élete és tanítása, Pál élete és tanítása, az Ószövetség áttekintése, keresztény élet, nevezetes imádságok, a Szentlélek személye és munkája, nők és férfiak a Bibliában stb.

A második vezérfonal fél év alatt szintén napi egy fejezettel a teljes Bibliáról kíván egy átfogó képet adni (madártávlatból). Nem a teljes Bibliát olvastatja végig, de minden egyes könyvből tartalmaz kiválasztott fejezeteket. Ezen kívül a fejezetekhez tartozik egy felfedezőutas rövid cikk vagy magyarázat is, mely mélyebb betekintést nyújt a fejezetben található események elbeszélése mögé, és segít azokat párhuzamba állítani saját korunkkal és életünkkel.

A harmadik vezérfonal pedig fejezetről fejezetre és versről versre vezeti végig az olvasót a teljes Biblián. Ha napi egy fejezetet olvasunk, akkor három évig tart, mire a teljes Bibliát elolvassuk. De mindenki a saját ütemében haladhat, ki gyorsabban, ki lassabban. Ez az ütemterv nem borítótól borítóig, 1Mózestől a Jelenésekig halad, hanem vegyíti az Ó- és Újszövetséget, hogy az olvasást változatosabbá, élvezetesebbé tegye.

Mi segíti a megértést? 

Mivel magyarázatos bibliakiadásról van szó, ezért a leglényegesebb vonása természetesen a tanulmányozási jegyzetekben található. Amint már említettem, nagyon élvezetes stílusban tartalmaz (1) rövidebb jegyzeteket egy-egy nehezebben érthető igevershez, és (2) hosszabb cikkeket vagy magyarázatokat egyes témákhoz és fejezetekhez. A további sajátosságok között említhetjük még a következőket:

  • Kereszthivatkozások — az olvasót elvezetik párhuzamos helyekhez, a vershez kapcsolódó további igeszakaszokhoz.
  • Mértékegységek táblázata — a bibliai időkben használt mértékegységek átváltása számunkra is érthető módon.
  • Bevezető a bibliai könyvekhez — minden egyes könyv hátteréről és tartalmáról.
  • 100 ember, akit érdemes megismerni — jellemrajz 100 híres bibliai személyről.
  • Személyek, helyek, fogalmak jegyzéke — a magyarázatokban említett személyek és fogalmak rövid bemutatása.
  • Közismert bibliai eseményeknek, Jézus életének, csodáinak, példabeszédeinek, tanításainak, utolsó hetének, feltámadás utáni megjelenéseinek hivatkozásai; nevezetes zsoltárok.
  • Az Ószövetség történetének időrendi vázlata — bibliai eseményekkel, híres emberekkel, bibliai könyvekkel, az uralkodók időrendi táblázatával.
  • Név- és tárgymutató — nem igazi konkordancia, de az alapfogalmak megtalálásában segíti az olvasót.
  • 13 térkép.

Az eddig elolvasott fejezetek, magyarázatok és jegyzetek alapján bátran merem ajánlani ezt az új Magyarázatos Bibliát mindenkinek, aki szeretné mélyebben megismerni a Szentírást, és nem sajnálja rá ezt a borsos árat. Isten áldja meg ezt a kiadást, hogy olyan szíveket és elméket is elérjen, melyek eddig zárva voltak az Igéje előtt.

Megjelent a Magyarázatos Biblia bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, könyvajánló

Hozzászólások lezárva.